perjantai 25. syyskuuta 2009

Ihmiskunta elää koko loppuvuoden velaksi luonnolle!Tänään on ns. ylikulutuspäivä. Global Footprint Network ja New Economics Foundation ovat tehneet laskelman, jonka mukaan ihmiskunta on vuoden 2009 alusta laskettuna tänään käyttänyt kaikkia maapallolla vuoden aikana 2009 syntyneitä tai syntyviä luonnonvaroja vastaavan määrän luonnonvaroja. Vuoden loppuun mennessä ihmiset käyttävät jo 140 % maapallolla tänä vuonna syntyvistä luonnonvaroista.

Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan luonnonvarojen käyttö ylitti maapallon vuosituotannon ja ilmastonmuutosta aiheuttavan hiilidioksidin päästömäärä hiilidioksidin luonnollisen vuotuisen sitoutumisen 31.12.1986. Sen jälkeen ylikulutuspäivä on melkein joka vuosi tullut vastaan aiemmin ja aiemmin. Tosin tänä vuonna ylikulutuspäivä saavutettiin maailmanlaajuisen laman ansiosta kaksi päivää myöhemmin kuin viime vuonna (2008).

Nykyisellä luonnonvarojen käytöllä tarvittaisiin 1,4 maapalloa tuottamaan kestävästi ihmiskunnan käyttämät luonnonvarat. Erot eri kansakuntien välillä ovat suuria. Yhdysvaltalaisten elintasolla (jos kaikki maapallolla eläisivät samoin) ei riittäisi viisikään maapalloa. Myös suomalaisten kulutus on lähellä USA:ta. Todellisuudessa tietenkään nämä laskelmat eivät voi olla kovin tarkkoja. Jotakin suuntaa ne kuitenkin antavat...

Ei kommentteja: