keskiviikko 17. tammikuuta 2018

Kevään sääennuste 2018

Neljän kansainvälisen tutkimuslaitoksen sään vuodenaikaisennusteet ennustavat Suomeen hyvin yksimielisesti vähän tavanomaista lämpimämpää lopputalvea ja alkukevättä. Kaikkein selvimmin tavanomaiseen verrattuna lämpimin kuukausi näyttäisi olevan helmikuu. Viidentenä tutkimuslaitoksena tässä postauksessa on mukana Weather Company, joka tällä hetkellä arvioi ainakin maaliskuun voivan olla tavanomaista kylmempi. Hyvin alustavissa kesän sääennusteissa Suomen kesä vaikuttaa tavanomaiselta tai vähän tavanomaista lämpimämmältä.

HUOM.! Päivitän jatkossa kevään 2018 sään vuodenaikaisennusteet tämän blogitekstin kommentteihin.
On mielenkiintoista odottaa kevään ja kesän säätä. Tultaessa 1960-luvulta kohti nykypäivää kesäkuut näyttävät ainoana kuukautena keskimäärin hieman viilentyneen. Vuonna 2017 Suomessa vain huhtikuu, toukokuu, kesäkuu ja heinäkuu olivat Ilmatieteen laitoksen mukaan tavanomaista kylmempiä. Kaikki muut vuoden 2017 kuukaudet olivat tavanomaista lämpimämpiä, selvimmin tammikuu ja joulukuu.

IRI: Kevät ja ehkä myös kesä vähän tavanomaista lämpimämpiä

IRI:n (International Research Institute for Climate and Society) ennusteen mukaan helmikuun alusta huhtikuun loppuun ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla Etelä- ja Keski-Suomessa on tavanomaista lämpimämpää, kun taas aivan pohjoisimmassa Suomessa on tavanomaista kylmempää. Pääosin sama tilanne jatkuu myös maalis-toukokuussa, joskaan todennäköisyydet tavanomaisesta poikkeavaan säähän eivät enää ole yhtä suuret kuin helmi-huhtikuussa.

Huhti-kesäkuussa aivan koko Suomessa on tavanomaista lämpimämpää. Myös suurimmassa osassa muuta Eurooppaa jakso on tavanomaista lämpimämpi. Paikoin, erityisesti Ison-Britannian suunnalla, jäädään tavanomaisiin lämpötiloihin. Tavanomaista lämpimämpi sää vallitsee Suomessa myös touko-heinäkuussa, mutta poikkeama tavanomaisesta ei enää ole yhtä selvä kuin huhti-kesäkuussa.

Sademäärät ovat helmi-huhtikuussa suurimmassa osassa Suomea vähän tavanomaista suurempia. Maalis-toukokuussa sademäärien alueellinen vaihtelu on suurta. Huhti-kesäkuussa suuressa osassa Suomea voi olla vähän tavanomaista kuivempaa. Touko-heinäkuussa Suomi näyttäisi jakautuvan sateiseen länsiosaan ja kuivaan itäosaan, joskaan kummassakaan poikkeamat tavanomaiseen verrattuna eivät ole kovin suuria.

NOAA/NWS: Leudon ja sateisen helmikuun jälkeen palataan tavanomaisempiin lukemiin

Yhdysvaltaisen NOAA/NWS:n mukaan kolmen kuukauden jaksoista helmi-huhtikuussa Etelä-Suomessa on keskimäärin 1-2 astetta ja Pohjois-Suomessa 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpää. Maalis-toukokuussa Pohjois-Suomen lämpötilat ovat tavanomaisia, kun taas Etelä-Suomessa lämpötilat kohoavat 0,5-1 astetta tavanomaisen yläpuolelle. Huhti-kesäkuussa koko Suomessa aivan länsiosia lukuun ottamatta on 0,5-1 astetta normaalia lämpimämpää. Seuraavilla kolmen kuukauden jaksoilla (touko-heinäkuu, kesä-elokuu, heinä-syyskuu) 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpi sää keskittyy Itä- ja Pohjois-Suomeen. Etelä- ja Länsi-Suomessa lämpötilat ovat tavanomaisia.

Helmikuusta heinäkuuhun ulottuvan jakson yksittäisistä kuukausista tavanomaiseen verrattuna selvästi lämpimin kuukausi on helmikuu, jolloin koko Suomessa on 1-4 astetta tavanomaista lämpimämpää. Selkeimmin lämpimyys näkyy Suomen etelä- ja itäosissa. Maaliskuu näyttää koko Suomessa lämpötiloiltaan hyvin tavanomaiselta, joskin aivan lounaisimmassa Suomessa on mahdollisuus vähän tavanomaista lämpimämpään säähän. Huhtikuussa Suomessa on 0-2 astetta tavanomaista lämpimämpää siten, että tavanomaiseen verrattuna lämpimin sää keskittyy Kaakkois-Suomeen ja tavanomaisin Pohjois-Suomeen. Touko-, kesä- ja heinäkuussa Pohjois- ja Itä-Suomessa on tämänhetkisen ennusteen mukaan hieman (0,5-1 astetta) tavanomaista lämpimämpää, kun taas Etelä- ja Länsi-Suomessa jäädään tavanomaisiin lämpötiloihin.

Kaikkien ennustettujen kolmen kuukauden jaksojen sademäärät ovat lähellä tavanomaista. Loppukevään ja alkukesän aikana on paikoin viitteitä hiukan tavanomaista sateisemmasta säästä, joskaan poikkeamat tavanomaisesta eivät ole kovinkaan selviä.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan yksittäisistä kuukausista tavanomaiseen verrattuna selvästi sateisin on helmikuu. Maaliskuu voi olla paikoin tavanomaista kuivempi. Huhtikuussa koko Suomen sademäärät ovat lähellä tavanomaista. Muiden kuukausien osalta poikkeamat tavanomaisesta eivät ole selviä, vaan paikallinen vaihtelu voi olla suurta.

NOAA/NWS:n ennusteet päivittyvät jatkuvasti edellä oleviin linkkeihin.

ECMWF: Helmi-huhtikuussa 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpää

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF) sanoo, että Suomessa on helmikuun alusta huhtikuun loppuun ulottuvalla jaksolla keskimäärin 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpää. Sademäärät ovat tavanomaista suurempia.

ECMWF:n ennustetta on analysoitu tarkemmin Ilmatieteen laitoksen nettisivulla, josta löytyy myös kuukausiennuste.

Japanin ilmatieteen laitos: Vähän tavanomaista lämpimämpi alkukevät

Japanin ilmatieteen laitos ennustaa lämpötilojen olevan helmi-huhtikuussa Suomessa tavanomaista korkeampia lukuun ottamatta Luoteis-Suomea, jossa jäädään tavanomaisiin lämpötiloihin. Sademäärissä on hyvin suuri paikallinen vaihtelu. Paikoin on tavanomaista kuivempaa. Sateisin sää keskittyy Luoteis-Suomeen.

The Weather Company: Helmi-maaliskuussa mahdollisuus myös tavanomaista kylmempään säähän

The Weather Company arvioi vuodenaikaisennusteessaan, että Suomen lämpötilat ovat helmi-maaliskuussa keskimäärin lähellä tavanomaista, joskin erityisesti maaliskuussa voi olla tavanomaista kylmempää. Sademäärät voivat olla tavanomaista suurempia.

Lue tästä vappuaaton sääennuste, mutta älä usko sitä!

Yhdysvaltalainen AccuWeather julkaisee Suomeenkin tietokoneen mallintamia päiväkohtaisia ennusteita jopa yli kuukaudeksi ja Metcheck kuudeksi kuukaudeksi. Metcheckistä voi katsoa jo nyt vaikkapa vapun sään. Kuriositeettina mainittakoon, että Metcheck ennustaa tällä hetkellä Helsinkiin vappuaatoksi +3-5 astetta ja puolipilvistä. Näin pitkät päiväkohtaiset ennusteet ovat kuitenkin todellisuudessa täysin epäluotettavia, vaikka periaatteessa säämallien ajoa tietokoneella voidaan jatkaa vaikka kuinka pitkälle ajalle.

Jo muutaman viikon ennusteet ovat todellisuudessa hyvin epävarmoja, käyttöarvoltaan lähellä nollaa. Vaikka pitkän aikavälin säätä (esimerkiksi kolmea kuukautta) onkin mahdollista jossakin määrin ennustaa, malleihin sisältyvien epävarmuuksien takia paikkakunta- ja päiväkohtainen ennuste on erittäin epäluotettava. Joskus tällaisista ennusteista onkin käytetty nimitystä "meteorologinen syöpä".

Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Sari Hartosen mukaan Suomessa säätyyppi pystytään ennustamaan kohtuullisen luotettavasti 6-10 vuorokautta, lämpötila 4-7 vuorokautta, matalapaineiden ja sadealueiden reitti 3-5 vuorokautta, tuulet 2-3 vuorokautta ja sademäärät sekä sateiden tarkat reitit 0-2 vuorokautta etukäteen. Yli kymmenen vuorokauden ajalle ei voi tehdä vain yhtä ennustetta, vaan saadaan useampia erilaisia ennusteita. Ilmakehän kaoottisuus estänee tulevaisuudessakin yli 14-21 vuorokauden päiväkohtaiset ennusteet. Lämpötilaennusteet ovat sade-ennusteita luotettavampia.

Vuodenaikaisennusteissa (esimerkiksi koko kevään sääennuste) ei ennustetakaan yksittäisiä sääilmiöitä, vaan ainoastaan pitkän aikavälin (yleensä kolmen kuukauden jakso) poikkeamia verrattuna tavanomaiseen. Vertailukohtana on aina useilta vuosilta (yleensä 30 vuotta) laskettu keskiarvo kyseisen kolmen kuukauden jakson tai kyseisen kuukauden säästä eli ns. tavanomainen sää.

Onko sään vuodenaikaisennuste luotettavampi kuin sääprofeetta?

Kaikissa pitkän aikavälin sääennusteissa on huomattava, etteivät ne yleensä ole Pohjois-Euroopassa kovinkaan luotettavia. Täällä ei ole samanlaista jaksottaista vaihtelua niin kuin tropiikissa, jossa ennusteissa voidaan käyttää hyväksi ENSO-värähtelyä (El Niño – La Niña -oskillaation vaihtelua). Matalilla leveysasteilla (tropiikissa) vuodenaikaisennusteet ovatkin hieman luotettavampia kuin meillä, koska siellä säätyypit ovat pitkälti seurausta meriveden lämpötilan vaihteluista. Meillä taas äkilliset, hetkittäiset tekijät vaikuttavat enemmän. Nämä vuodenaikaisennusteetkin ovat sääennusteita, eivät ilmastoennusteita. Säähän pääsevät hetkelliset tekijät vaikuttamaan voimakkaastikin, toisin kuin ilmastoon, joka on pitkän aikavälin keskiarvo.

Vaikka pitkän aikavälin sääennusteet, esimerkiksi vuodenaikaisennusteet, pitäisivätkin paikkansa, on siis huomattava, että ne ovat vain useamman kuukauden ajalle ennustettuja keskiarvoja eivätkä ennusta yksittäisiä säätapahtumia. Ongelmaa voi havainnollistaa seuraavalla esimerkillä. Suurkaupungissa on mahdollista ennustaa, että tietyssä kaupunginosassa tapahtuu enemmän rikoksia kuin toisessa, mutta siitä huolimatta et hälytysajossa olevan poliisiauton perässä ajaessasi tiedä, mihin kaupunginosaan poliisiauto juuri sillä kerralla kääntyy.

Jos vuodenaikaisennuste ennustaa maalis-toukokuusta tavanomaista lämpimämpää, tämä voi tarkoittaa esimerkiksi joko 1) sitä, että koko maalis-toukokuun jakso on tavanomaista lämpimämpi tai 2) sitä, että lämpötilat ovat suurimmat osan ajasta aivan normaaleja (vähän alle tai vähän yli tavanomaisen), välillä voi olla jopa hyvin kylmää, mutta jossakin vaiheessa voi olla erityisen lämmintä.

Lisäksi täytyy huomata, että eri sääennusteissa käytetään erilaisia vertailujaksoja, kun verrataan lämpötiloja tavanomaisiin. Maailman meteorologisen järjestön (WMO) virallinen ilmastotieteen vertailukausi on vielä parin vuoden ajan 1961-1990, kun taas esimerkiksi Suomen Ilmatieteen laitos käyttää sääennusteissaan hieman lämpimämpää vertailukautta 1981-2010. Myös tässä blogikirjoituksessa esitettyjen vuodenaikaisennusteiden vertailukausi on 1981-2010.

Lue myös nämä

Mitä siellä oikein sataa? Timanttipölyä, kissoja, koiria vai miehiä?

Kylmimmät ja lumisimmat vaput

Lumisia vappukuvia historian varrelta

Tänä vuonna kevät on 30 sekuntia lyhyempi kuin vuosi sitten - ja lyhenee vuosi vuodelta!

Vuoden 2017 sääkatsaus: Mittaushistorian globaalisti lämpimin niistä vuosista, jolloin El Niño ei vaikuttanut

10 kommenttia:

Jari Kolehmainen kirjoitti...

NOAA/NWS: Koko kevät ja varsinkin helmikuu tavanomaista lämpimämpiä, heinäkuu kesäkuuta parempi kesälomakuukausi

Helmi-huhtikuussa lähes koko Suomessa on keskimäärin 2-3 astetta tavanomaista lämpimämpää. Etelä-Suomessa sama tilanne jatkuu myös maalis-toukokuussa, mutta Pohjois-Suomessa poikkeama tavanomaiseen verrattuna jää +1-2 asteeseen. Huhti-kesäkuussa koko Suomessa on 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpää. Touko-heinäkuussa Suomessa on 0,5-2 astetta tavanomaista lämpimämpää siten, että lähimmäksi tavanomaista jäädään lounaassa ja selvimmin lämpimyys näkyy idässä sekä pohjoisessa. Kesällä (kesä-elokuu) lähes koko Suomessa on 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpää, mutta länsirannikolla jäädään tavanomaisiin lukemiin ja Käsivarren Lapissa poikkeama voi olla +1-2 astetta. Heinä-syyskuussa Etelä-Suomessa on 0,5-1 astetta ja Pohjois-Suomessa 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpää.

Helmikuun ja heinäkuun välillä yksittäisistä kuukausista tavanomaiseen verrattuna selvästi lämpimin on helmikuu, jolloin koko Suomessa on 2-3 astetta tavanomaista lämpimämpää, paikoin enemmänkin. Myös maalis- ja huhtikuussa Etelä-Suomessa on 2-3 astetta tavanomaista lämpimämpää, kun Pohjois-Suomessa poikkeama jää 1-2 astetta tavanomaisen yläpuolelle. Toukokuu on tämänhetkisen ennusteen mukaan lähes koko Suomessa 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpi, joskin länsirannikolla poikkeama voi jäädä +0,5-1 asteeseen ja itärajalla nousta paikoin +2-3 asteeseen. Kesäkuu näyttää Suomessa melko tavanomaiselta, joskin Pohjanmaalla voi olla paikoin vähän tavanomaista viileämpää ja Lapissa 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpää, Käsivarressa enemmänkin. Heinäkuussa lähes koko Suomessa on 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpää.

Kolmen kuukauden jaksojen sademäärät ovat lähellä tavanomaista. Helmi-huhtikuussa on paikoin viitteitä tavanomaista sateisemmasta säästä ja heinä-syyskuussa Lounais-Suomea lukuun ottamatta vähän tavanomaista kuivemmasta säästä.

Yksittäisistä kuukausista tavanomaiseen verrattuna sateisin on Pohjois-Suomessa helmikuu ja Etelä-Suomessa kesäkuu. Suuressa osassa Suomea on mahdollisuus tavanomaista kuivempaan säähän toukokuussa ja varsinkin heinäkuussa.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

NOAA/NWS: Helmikuu ei vaikuta enää yhtä lämpimältä kuin aiemmassa ennusteessa, mutta keväästä ennustetaan edelleen lämmintä ja heinäkuusta kesäkuuta poutaisempaa kesäkuukautta

Kolmen kuukauden jaksoilla helmi-huhtikuu, maalis-toukokuu ja huhti-kesäkuu koko Suomessa on 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpää. Touko-heinäkuussa Itä- ja Pohjois-Suomessa on edelleen 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpää, mutta Länsi-Suomessa poikkeama jää +0-1 asteeseen. Kesä-elokuussa pohjoisimmassa Suomessa on yhä 1-2 astetta ja muualla 0-1 astetta tavanomaista lämpimämpää. Heinä-syyskuussa koko Suomessa on 0-1 astetta tavanomaista lämpimämpää.

Helmi-heinäkuun jaksolla yhsittäisistä kuukausista tavanomaiseen verrattuna lämpimimpiä ovat maalis- ja huhtikuu, molemmat lähes koko Suomessa 1-2 ja paikoin Etelä-Suomessa 2-3 astetta tavanomaista lämpimämpiä. Lähes yhtä suuriin poikkeamiin ylletään myös toukokuussa. Sen sijaan helmikuu on hieman viilentynyt aiemmasta ennusteesta. Nyt helmikuun ennustetaan olevan suurimmassa osassa Suomea enää 1-2 astetta ja Lounais-Suomessa 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpi. Kesäkuussa Etelä-Suomen lämpötilat ovat 0,5-1 astetta tavanomaista korkeampia, paitsi länsiosissa jäädään tavanomaisiin lukemiin, ja Pohjois-Suomen lämpötilat 1-2 astetta tavanomaista korkeampia. Tämänhetkisen ennusteen mukaan heinäkuussa suurin osa Suomesta on 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpi, mutta läntisimmässä ja aivan pohjoisimmassa Suomessa poikkeama voi jäädä +0,5-1 asteeseen, Länsi-Suomessa jopa lähelle tavanomaista.

Kaikilla ennustetuilla kolmen kuukauden jaksoilla sademäärä on lähellä tavanomaista. Heinä-syyskuussa on mahdollisuus vähän tavanomaista kuivempaan säähän.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan yksittäisistä kuukausista tavanomaiseen verrattuna sateisin on kesäkuu ja kuivin heinäkuu. Myös maaliskuu näyttää melko sateiselta.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Japanin ilmatieteen laitos: Tavanomaista lämpimämpi ja sademääriltään vaihteleva kevät

Lähes koko Suomessa on maalis-toukokuussa vähän tavanomaista lämpimämpää. Kainuun tienoilla ja muualla itärajalla lämpötilat saattavat jäädä tavanomaisiin lukemiin. Sademäärissä on suuri paikallinen vaihtelu.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

NOAA/NWS: Helmikuu vähäsateinen ja lämpötiloiltaan lähellä tavanomaista, maaliskuu tavanomainen, toukokuu lämmin, myös kesä vähän tavanomaista lämpimämpi

Kolmen kuukauden jaksolla helmikuun alusta huhtikuun loppuun Suomen lämpötilat ovat keskimäärin lähellä tavanomaista, mutta paikallisesti erityisesti Keski-Suomen itäosissa lämpötilat saattavat olla 0,5-1 astetta tavanomaisen yläpuolella. Maalis-toukokuussa lähes koko Suomessa on 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpää, vain Lounais-Suomessa ja etelärannikolla jäädään ainoastaan 0,5-1 astetta tavanomaisen yläpuolelle. Huhti-kesäkuussa ja touko-heinäkuussa Suomessa on 0,5-3 astetta tavanomaista lämpimämpää siten, että pienin poikkeama tavanomaiseen verrattuna on Lounais-Suomessa ja suurin Suomen koillisosissa. Kesä-elokuussa lähes koko Suomessa on 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpää, lähelle tavanomaisia lukemia jäädään vain merialueiden rannikoilla. Heinä-syyskuussa Suomessa on 0-2 astetta tavanomaista lämpimämpää jälleen siten, että tavanomaista lämpimämmän sään todennäköisyys kasvaa lounaasta kohti koillista mentäessä.

Yksittäisistä kuukausista helmi-heinäkuun jaksolla tavanomaiseen verrattuna kylmin on helmikuu ja lämpimin toukokuu. Helmikuun lämpötilat ovat suurimmassa osassa Suomea lähellä tavanomaista, mutta Pohjois-Lapissa ja Lounais-Suomessa voidaan jäädä jopa 1-2 astetta tavanomaisten lämpötilojen alapuolelle. Maaliskuussa lähes koko Suomen lämpötilat ovat lähellä tavanomaista, vain Kainuun tienoilla tavanomaiset lämpötilat saattavat ylittyä 0,5-1 asteella. Toukokuu on lähes koko Suomessa 1-3 astetta tavanomaista lämpimämpi siten, että tavanomaista lämpimämmän sään todennäköisyys kasvaa lounaasta kohti koillista mentäessä. Kesä- ja heinäkuussa lähes koko Suomessa näyttäisi olevan tämänhetkisen ennusteen mukaan 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpää. Vain Pohjanmaan tienoilla poikkeamat voivat jäädä kesä-heinäkuussa tätä pienemmiksi.

Kolmen kuukauden jaksoista tavanomaiseen verrattuna vähäsateisin on helmi-huhtikuu. Muilla ennustetuilla kolmen kuukauden jaksoilla sademäärät ovat lähellä tavanomaista. Touko-heinäkuussa Pohjois-Lapissa on viitteitä vähän tavanomaista sateisemmasta säästä.

Yksittäisistä kuukausista tavanomaiseen verrattuna selvästi vähäsateisin helmikuu. Toukokuussa sää näyttää jakautuvan kuivaan etelärannikkoon ja sateiseen Pohjois-Lappiin. Myös kesä- ja heinäkuussa Lapissa on viitteitä tavanomaista sateisemmasta säästä.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

IRI:n eilisiltana päivitetty ennuste: Loppukevät tavanomaista lämpimämpi ja myös kesä vähän tavanomaista lämpimämpi

Maaliskuun alusta toukokuun loppuun ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla koko Suomessa on vähän tavanomaista lämpimämpää. Selvimmin tämä näkyy Lounais-Suomessa. Aivan pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta sademäärät ovat tavanomaista pienempiä.

Huhti-kesäkuussa tavanomaista lämpimämmän sään todennäköisyys kasvaa edelleen koko Suomessa. Sademäärissä on suuri paikallinen vaihtelu, mutta suuressa osassa Suomea on mahdollisuus hieman tavanomaista vähäsateisempaan säähän.

Myös touko-heinäkuussa koko Suomessa on tavanomaista lämpimämpää, varmimmin Pohjois-Lapissa. Sademäärät ovat lähellä tavanomaista. Kaakkois- ja Luoteis-Suomessa on kuitenkin viitteitä vähän tavanomaista sateisemmasta säästä.

Kesä-elokuunkin jaksolla koko Suomessa on yhä tavanomaista lämpimämpää, joskaan todennäköisyys ei ole aivan yhtä suuri kuin edellisillä kolmen kuukauden jaksoilla. Tavanomaista lämpimämmän sään todennäköisyys kasvaa Suomessa etelästä kohti pohjoista mentäessä. Sademäärät ovat lähellä tavanomaista. Etelä-Suomessa on pieni mahdollisuus tavanomaista vähäsateisempaan säähän.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

The Weather Companyn tänään päivitetty ennuste: Huomattavan kylmä maaliskuu ja koko kevätkin keskimäärin tavanomaista kylmempi

The Weather Company on jo pitkään odottanut polaaripyörteen hajoamista. Nyt se on vihdoinkin tapahtunut. Pohjoisnapaa ympäröivä polaaripyörre pitää normaalisti kylmän ilman napa-alueella. Polaaripyörteen hajoaminen tarkoittaa sitä, että kylmää ilmaa pääsee kulkeutumaan kohti etelää.

The Weather Company ennustaakin Suomeen huomattavan kylmää helmikuun loppua ja maaliskuuta. Samalla sää pysyy vähäsateisena. Sen sijaan huhtikuu näyttää Suomessa jo tavanomaista lämpimämmältä. Toukokuussa on kuitenkin jälleen mahdollisuus tavanomaista kylmempään säähän.

Kaiken kaikkiaan kolmen kuukauden jakso maaliskuun alusta toukokuun loppuun on The Weather Companyn ennusteen mukaan Suomessa 0,5-1 astetta tavanomaista kylmempi.

Polaaripyörteestä ja sen vaikutuksesta Suomen säähän kannattaa lukea meteorologi Joanna Rinteen hyvä kirjoitus.

Vaikka lähiviikkoina erityisesti Etelä-Suomessa saatetaan mitata yöaikaan koko tämän talven kylmimmät lämpötilat, päivisin aurinko lämmittaa jo sen verran, ettei sää välttämättä tunnu erityisen kylmältä.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

NOAA/NWS: Maaliskuu on varsinkin Etelä-Suomessa jopa kaksi astetta tavanomaista kylmempi, mutta kesästä on ehkä tulossa Itä- ja Pohjois-Suomessa vähän tavanomaista lämpimämpi

Kolmen kuukauden jaksoista maalis-toukokuun lämpötila on Suomessa lähellä tavanomaista. Suomen koillisosissa on pieniä viitteinä vähän tavanomaista lämpimämmästä säästä ja lounaisosissa ehkä vähän tavanomaista kylmemmästä säästä. Huhti-kesäkuussa Suomen sää vaihtelee lounaan tavanomaisista lämpötiloista Lapin ja itärajan 1-2 astetta tavanomaista korkeampiin lukemiin. Pääosin sama tilanne jatkuu touko-heinäkuussa ja kesä-elokuussakin. Heinä-syyskuussa lounaassa on edelleen tavanomaisia lämpötiloja, kun taas Lapissa ja itärajalla on 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpää. Elo-lokakuussa lähes koko Suomen lämpötilat ovat lähellä tavanomaista. Vain pohjoisimmassa Lapissa on enää mahdollisuus 0,5-1 astetta tavanomaista korkeampiin lukemiin.

Yksittäisistä kuukausista maaliskuu on koko Suomessa 0,5-2 astetta tavanomaista kylmempi. Suurin poikkeama tavanomaiseen verrattuna on Etelä-Suomessa. Huhtikuussa ja toukokuussa lämpötilat vaihettuvat vähitellen Etelä-Suomen tavanomaisista lukemista Lapin 1-2 astetta tavanomaista korkeampiin lämpötiloihin. Kesäkuussa koko Suomessa on ehkä merten rannikkoalueita lukuun ottamatta 0,5-2 astetta tavanomaista lämpimämpää. Selvimmin lämpimyys näkyy Pohjois- ja Itä-Suomessa. Länsi-Suomea lukuun ottamatta heinäkuussa on 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpää. Elokuussa 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpi sää jatkuu enää Pohjois-Suomessa ja paikoin Itä-Suomessa.

Kolmen kuukauden jaksojen sademäärät ovat koko ennustuskaudella lähellä tavanomaista. Jos poikkeamaa johonkin suuntaan esiintyy, todennäköisemmin on tavanomaista kuivempaa kuin sateisempaa, erityisesti heinä-syyskuussa.

Yksittäisistä kuukausista tavanomaiseen verrattuna vähäsateisin on maaliskuu. Myös heinä- ja elokuussa on viitteitä tavanomaista kuivemmasta säästä. Sen sijaan kesäkuussa on merkkejä tavanomaista sateisemmasta säästä.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

ECMWF: Normaali kevät

Huhtikuun alusta kesäkuun loppuun ulottuvalla jaksolla Suomen lämpötilat ja sademäärät ovat tavanomaisia.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä veikkaan että tämä kevät vielä kylmempi kuin viime kevät.vappuna täydet hiihtokelit. Nyt taitaa olla vielä juhannuksena .täälläkin pohjanmaalla on lunta jo nyt niin paljon ettei kolmeenkymmeneen vuoteen.ja nuo ei sula jos huhtikuussakin päivisin muutama aste plussalla ja yöllä aina pakkasta.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

IRI: Kevät ja kesä vähän tavanomaista lämpimämpiä, sademäärissä suuri alueellinen vaihtelu

Huhti-kesäkuussa lähes koko Suomessa on vähän tavanomaista lämpimämpää. Selvimmin tämä näkyy Etelä-Suomessa, jossa sademäärät ovat tavanomaisia. Pohjois-Suomen länsiosissa voi olla tavanomaista sateisempaa ja itäosissa tavanomaista kuivempaa.

Touko-heinäkuussakin lähes koko Suomessa on vähän tavanomaista lämpimämpää, mutta nyt tämä näkyy selvimmin Käsivarren Lapissa. Sademäärät ovat lähellä tavanomaista. Pohjois-Suomessa on kuitenkin pieniä viitteitä vähän tavanomaista sateisemmasta säästä.

Edelleen myös kesä-elokuussa on vähän tavanomaista lämpimämpää, varmimmin Länsi-Suomessa. Suomen sademäärät ovat lähellä tavanomaista, joskin Suomen itäosissa on mahdollisuus tavanomaista kuivempaan säähän ja länsiosissa tavanomaista sateisempaan säähän.

Heinä-syyskuussa Suomi jää maamme länsipuolella olevien tavanomaisten lämpötilojen ja maamme itäpuolella olevan tavanomaista lämpimämmän ilmamassan rajalle, joten Suomessa hieman tavanomaista lämpimämpi sää keskittyy todennäköisimmin Itä-Suomeen. Suomen sademäärät ovat lähellä tavanomaista, joskin Etelä-Suomessa on mahdollisuus tavanomaista kuivempaan säähän ja Pohjois-Suomessa tavanomaista sateisempaan säähän.