keskiviikko 31. joulukuuta 2008

Hyvää uutta vuotta!


Vuosi 2009 on evoluution juhlavuosi. Charles Darwin syntyi 12.2.1809, joten hänen syntymästään tulee kuluneeksi 200 vuotta. Lisäksi Darwinin evoluutiota käsittelevä kirja "Lajien synty luonnollisen valinnan vaikutuksesta" julkaistiin 24.11.1859 eli 150 vuotta sitten.

YLE Teema -kanava juhlii evoluutiota heti vuoden alussa, torstaina 8.1.2009, jolloin tulee lähetys evoluutiota käsitteleviltä Tieteen päiviltä Helsingistä sekä aloitetaan Richard Dawkinsin evoluutiota käsittelevän sarjan esittäminen. Richard Dawkins esittää kirjoissaan ja ohjelmissaan muuten oikein hyvää tieteellistä asiaa, mutta hän hyökkää aivan turhaan uskontoja vastaan. Uskonto ja luonnontiede ovat mielestäni inhimillisen maailman kaksi eri tasoa, joita ei saisi sekoittaa keskenään.

RichardDawkins.net

Todella hyvää lisätietoa evoluutiosta löytyy Evoluutiofoorumin nettisivuilta sekä kirjasta "Science, Evolution and Creationism" (National Academy of Sciences, Institute of Medicine, saatavissa sekä maksullisena painoksena että ilmaisena nettiversiona):Alkava vuosi 2009 on myös Kansainvälinen tähtitieteen vuosi, sillä Galileo Galilein ensimmäisistä kaukoputkihavainnoista tulee kuluneeksi 400 vuotta. Tähtitieteen vuoden teemana on yhteinen alkuperämme, kaikkien ihmisten yhteinen menneisyys, mikä sopii hyvin myös evoluutioon. Meillä kaikilla on sekä tähtitieteellisesti että biologisesti yhteinen alkuperä, minkä pitäisi lisätä rauhantahtoisuutta ihmisten kesken.

Railakasta mutta rauhantahtoista uutta vuotta kaikille!
Jari

torstai 18. joulukuuta 2008

Vuosi 2008 historian 10. lämpimin

YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö WMO arvioi ennakkotiedoissaan, että vuosi 2008 on maailman kaikkien aikojen kymmenenneksi lämpimin sinä aikana, kun mittauksia on tehty (eli vuodesta 1850 alkaen). Lopulliset tilastot julkistetaan ilmeisesti maaliskuussa 2009.

Vuonna 2008 maapallon keskilämpötila (mitattuna sekä maa- että merialueilta) on ollut 0,31 astetta "normaalijaksoa" 1961-1990 lämpimämpi. Kuitenkin vuosi 2008 jää 2000-luvun toistaiseksi viileimmäksi, mikä arvioiden mukaan johtuu luontaisesta meriä viilentäneestä La Niña -ilmiöstä (El Niñon vastailmiö), joka vaikutti voimakkaasti vuoden alkupuoliskolla. Tuolloin mm. Pohjois-Amerikassa, Turkissa (kylmin tammikuu 50 vuoteen), Afganistanissa ja Kiinassa oli epätavallisen kylmää. Kaikkea tätä ei silti voi laittaa yksin La Niñan syyksi, vaan myös monet sattumanvaraiset tekijät vaikuttivat. La Niñan vaikutus ennustettiin jo alkuvuodesta. Vuoden 2008 viileneminen edellisiin vuosiin verrattuna ei siis merkitse ilmastonmuutoksen hidastumista.

Pohjoismaissa talvi 2007-2008 oli kaikkien aikojen lämpimin (sinä aikana, kun mittauksia on tehty). Kuukausien keskilämpötilat olivat paikoin jopa seitsemän astetta pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella.

Arktisen merijään pinta-ala kutistui syyskuussa 2008 lähes yhtä pieneksi kuin vuonna 2007, jolloin se oli pienimmillään. Arktisen merijään pinta-ala onkin vähentynyt tasaisesti viimeisimmän 30 kesän aikana.

Yhdysvaltojen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) kertoo, että maapallon keskilämpötila (maa + meri) ajanjaksolla tammikuu 2008 - marraskuu 2008 oli 0,48 astetta yli pitkäaikaisen keskiarvon (1900-luvun keskiarvo 14,0 astetta). Merialueiden lämpötila oli 0,37 astetta yli keskiarvon (keskiarvo 16,1 astetta) ja maa-alueiden 0,80 astetta yli keskiarvon (9,0 astetta). Vuosi 2008 oli siis maalla tehtyjen lämpötilamittausten perusteella kaikkien aikojen viidenneksi lämpimin!

NOAA:n mukaan marraskuu 2008 oli maa-alueilla kaikkien aikojen neljänneksi lämpimin mitattu marraskuu. Maailmanlaajuinen maa-alueiden lämpötila oli marraskuussa 1,17 astetta yli keskiarvon (maa-alueiden keskilämpötila 1900-luvulla marraskuussa 5,9 astetta). Pohjoisen pallonpuoliskon lumipeite on tänä vuonna ollut lähes joka kuukausi keskimääräistä pienempi. Marraskuussa 2008 pohjoisen pallonpuoliskon lumisen alueen pinta-ala oli 32,78 miljoonaa neliökilometriä, mikä on 1,2 miljoonaa kilometriä vuosien 1966-2008 keskiarvoa vähemmän.

Yhdysvalloissa esiintyi tammi-marraskuussa 2008 lähes 1700 tornadoa, mikä on kaikkien aikojen toiseksi suurin määrä. Vuodesta 1953 asti pidettyjen tilastojen ennätysvuosi on ollut 2004. Atlantin hurrikaaneista taas on tarkat tilastot vuodesta 1944 alkaen. Tänä vuonna 2008 havaittiin ensimmäistä kertaa vähintään kolmosluokan hurrikaaneja joka kuukausi heinäkuusta marraskuuhun. Tämä vuosi näyttääkin olleen tilastoidun historian neljänneksi aktiivisin Atlantin hurrikaanivuosi. Tuhoja nämä hurrikaanit ovat tänä vuonna aiheuttaneet nykyrahaksi (dollarimääräisesti) muutettuna kaikkien aikojen kolmanneksi eniten. Rahassa mitattuna pahimmat tuhot sattuivat vuosina 2005 ja 2004.

NASA:n Goddard-instituutin mukaan vuosi 2008 saattaisi olla jopa kaikkien aikojen yhdeksänneksi lämpimin vuosi maapallolla. Instituutin mukaan yhdeksän kaikkien aikojen (mittaushistorian aikana vuodesta 1880) lämpimintä vuotta on ollut vuosina 1998-2008. Siis viimeisimmistä 11 vuodesta 9 on kuulunut tilastoidun historian lämpimimpiin!

Erityisen huolestuttaa on se, että lämpeneminen näyttää olevan poikkeuksellisen voimakasta Euraasian tundralla, mm. Siperian soilla. Niistä voi lämpenemisen myötä vapautua metaania, jolloin hiilinieluna toimineesta suosta tuleekin päästölähde.

Brittiläisen MetOfficen mukaan 2000-luku (vuodet 2000-2008) on ollut maailmanlaajuisesti toistaiseksi 0,2 astetta viime vuosikymmentä (1990-1999) lämpimämpi. Ilmastotutkijoiden mukaan ihmisen vaikutus maapallon kokonaislämpenemiseen on ollut toistaiseksi 0,7 astetta, mutta ihmisen osuus on koko ajan kasvamassa.

Kuinka luotettavia nämä tiedot sitten ovat? Tähdennän jälleen, että mittauksissa sattuu virheitä (sekä teknisiä että inhimillisiä). Yksittäisiin arvoihin ei kannata tuijottaa liian tiukasti, mutta trendi on selvä. Ihmistoiminta (fossiilisten polttoaineiden käyttö) selvästi lämmittää maapalloa eli aiheuttaa ilmastonmuutosta. Lämpötila ei kuitenkaan ole noussut lineaarisesti päästöjen kasvaessa, koska luonnon palautetekijät voivat hidastaa - tai toisaalta toiset tekijät taas nopeuttaa - ilmaston lämpenemistä. Tällaisia palautetekijöitä ovat esimerkiksi hiilidioksidin sitoutuminen meriin ja vapautuminen niistä tai muutokset pilvien määrissä. Jotkin näihin palautetekijöihin perustuvat tietokonemallit näyttävätkin, että maapallon lämpötila saattaisi väliaikaisesti jopa hieman laskea seuraavien vuosien aikana. Näihin malleihin kuitenkin liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä. Toiset mallit ennustavatkin maapallon lämpenevän koko ajan.

Kaikista luonnon omistakaan sykleistä ei ole täyttä varmuutta. Esimerkiksi merivirrat ja tuulet vaihtelevat hieman myös luonnollisesti. Arktisen merijään sulaminenkin saattaa osittain johtua Tyynenmeren merivirta- ja tuulitekijöiden jaksottaisista muutoksista.

Atlantin hurrikaanien esiintymistaajuus taas saattaa noudattaa noin puolen vuosisadan luontaista jaksollisuutta, mikä voi ainakin osaltaan selittää nykyisen pyörremyrskyaktiivisuuden Atlantilla. Toisaalta myöskään hurrikaanien aiheuttamat rahalliset tuhot eivät edes rahan nykyarvoon muutettuna anna täysin oikeaa kuvaa myrskyjen määrän ja tuhovoiman mahdollisesta lisääntymisestä. Nykyään ihmisiä asuu entistä enemmän juuri näillä hurrikaanialueilla ja myös omaisuutta on entistä enemmän.

Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen professori Atte Korhola kirjoittikin äskettäin Helsingin Sanomissa todella viisaasti:

"Vaikka ihmisen toiminnan vaikutus ilmakehän prosesseihin on kasvanut merkittävästi, luontaiset ilmastoa muuttavat tekijät eivät ole hävinneet. Tiedämme vielä aivan liian vähän ilmaston luontaisen vaihtelun syistä, laadusta ja jaksollisuudesta. -- Ilmastonmuutoksesta huolestuneita saattaa pelottaa se, että epävarmuuden ja myönteisten uutisten esille tuominen hidastaisi toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi - aivan kuin meillä ei olisi ilmaston muuttumisen lisäksi lukemattomia muita syitä vähentää ympäristön kuormitusta, uudistaa energiapolitiikkaamme ja luoda uutta hiilestä vapaata taloutta. Toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi on ryhdyttävä - ei siksi, että tietäisimme tarkasti, miten ympäristön käy, vaan siksi, ettemme tiedä."

Hyviä ilmastonmuutokseen liittyviä linkkejä olen koonnut wiki-sivulle ja Google Sites -sivulle.

"Lämmintä" joulun aikaa kaikille!

lauantai 6. joulukuuta 2008

Paha, pahempi, pullovesi!

© orelphoto - Fotolia.com

Tutustuin netissä todella hauskaan pullotetusta vedestä kertovaan videoon, jonka juontaa Mikko Kivinen.

Olen itsekin jo aiemmissa blogiteksteissäni pohtinut pulloveden käytön mielettömyyttä. Pullovesi sisältää jopa sata kertaa ja lähdevesiautomaattien vesi tuhat kertaa niin paljon mikrobeja kuin hanavesi.

Pullovesi.fi -sivu kertoo lisää mielenkiintoisia tietoja, joihin tämänkertainen blogitekstini lähinnä perustuu.

Vuonna 1968 Ranskassa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön PVC-muovista (polyvinyylikloridi) valmistettu kevyt muovipullo. Tämä taisi olla loppujen lopuksi paljon merkittävämpi uusi asia kuin samanaikainen kuun valloitus. Juomapulloteollisuus lähti suorastaan räjähdysmäiseen kasvuun. Neljännesvuosisataa myöhemmin alettiin käyttää paljon PET-muovista valmistettuja pulloja. Muovien valmistamiseen kuluu aina runsaasti öljyä.

Maailmassa myydään 560 miljoonaa litraa pullotettua vettä päivässä. Vuodessa pullovettä siis kulutetaan 206 miljardia litraa. Suomessa myydään 100 miljoonaa litraa pullovettä vuodessa. Pulloihin pakatusta vedestä onkin tullut vuotuiselta arvoltaan 400 miljardin dollarin globaali bisnes, maailman kolmanneksi suurin yksittäisen tuotteen tuotannonala heti öljyteollisuuden ja sähköntuotannon jälkeen.

Muovisten pullojen tuotantoon kuluu paljon öljyä. Lisäksi vesipullojen kuljettelukin aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Täytetyt vesipullot ovat painava tuote rahdata. Pullovedellä onkin hurja hiilijalanjälki. Keskimäärin yhden pullovesilitran tuotantoon kuluu neljänneslitra öljyä. Kaikkiaan maapallolla kuluu vuodessa 52 miljardia litraa öljyä maailman pullovesien tuotantoon. Tämä vastaa Suomen kaikessa liikenteessä 12 vuoden aikana kulunutta öljymäärää!

Guardian-lehden englantilaistutkimuksen mukaan esimerkiksi Evian-lähdevesi aiheuttaa keskimäärin 0,172 kilogramman hiilidioksidipäästöt litraa kohden, Volvic-vesi jopa 0,185 kg/litra. Vastaavasti Thamesin vesiyhtiön hanaveden päästöt ovat vain 0,0003 kg/litra!

Vaikka pullojen kierrätys toimisi hyvin, sekä pullojen rahtaaminen että materiaalin käsittely tuottavat päästöjä. Aina kierrätys ei edes toimi, ei ainakaan Englannissa yhtä hyvin kuin Suomessa. Suomessakaan aivan kaikista vesipulloista ei edes saa palautettaessa hyvitystä (ei panttimaksua), vaikka materiaali olisikin kierrätyskelpoista.

Pullovesi ei edes maistu hyvältä. Tästä on olemassa useita sokkotestejä, joita on tehty sekä tavallisilla kuluttajilla että huippuasiantuntijoilla. Esimerkiksi Decanter-viinisaitin testissä sommelieerit ja muut viiniasiantuntijat maistelivat 24 tunnettua vettä. Parhaaksi asiantuntijat arvioivat Waiwera-pulloveden. Toiseksi tuli Vittel. Kolmanneksi parhaaksi arvioitiin Thamesin vesiyhtiön hanavesi (hanasta South Kensingtonista, Lontoosta). Esimerkiksi tunnettu pullovesi Evian jäi vasta sijalle 15!

Kannattaa katsoa huippuhauska Mikko Kivisen pullovesivideo. Se kestää noin kahdeksan minuuttia (mutta on niin hauska, että se tuntuu paljon lyhyemmältä) ja sen aikana maailmassa kulutetaan noin 3,2 miljoonaa litraa pullovettä.

Kun videon katsomisen jälkeen painat Lahjoita-painiketta, SodaStream lahjoittaa 11 senttiä Luonto-Liiton Itämeri-koulukiertueelle, jossa Itämeri-lähettiläät kiertävät Suomen (ja myös Pietarin ympäristön) kouluissa kertomassa Itämeren tilasta. Meilläkin kävi Kouvolan Lyseon lukion ympäristöekologian kurssilla tällainen koululle ilmainen vierailija. Kiitokset siitä lähettiläälle, Luonto-Liitolle ja hankkeen rahoittajille! Hauskuuta siis itseäsi huvittavalla videolla ja tee samalla päivän hyvä työ, sinulle ilmainen lahjoitus hyvään tarkoitukseen Itämeren pelastamiseksi.

Sokkotestien mukaan pullovesi ei ole edes hyvän makuista. Pullovesi maistuu hyvältä vain, jos siinä näkee houkuttelevan ja tunnetun etiketin. Varsinkin meillä Suomessa on erityisen laadukas hanavesi, joka päihittää pullovedet sekä maultaan että mikrobiologiselta puhtaudeltaan. Miksi siis pitäisi ostaa pullovettä, joka on usein 100 000 prosenttia kalliimpaa ja lisäksi ympäristölle paljon haitallisempaa kuin kraanavesi?

Pullovesi voi joskus olla tarpeellista, esimerkiksi vesikatastrofien aikana, jos vesijohtovesi on pilaantunut. Normaalielämässä pullovettä ei tarvita. Mikäli esimerkiksi koulussa tai retkellä haluaa käyttää pullovettä eväänä, kannattaa ostaa vain yksi vesipullo, jonka sitten aina tarpeen tullen täyttää hanavedellä.

Pelasta siis maailma pullo kerrallaan - jätä pullovesi kauppaan! Pulloveden boikotointi on myös isänmaallinen teko. Monet pullovedet tulevat ulkomailta. Vaikka ostaisit suomalaistakin pullovettä, ainakin pullon raaka-aineet tulevat ulkomailta. Suositaan siis suomalaista hanavettä.

Hyvää itsenäisyyspäivää!

perjantai 5. joulukuuta 2008

Ilmainen joululahja - kompensoi hiilidioksidipäästösi

Seuraavan linkin kautta voit ilmaiseksi kompensoida noin 62 kilogramman hiilidioksidipäästöt. Brighter Planetin laskelmien mukaan tämä vastaa noin 5000 ilmapallollista hiilidioksidia, mikä taas on likimain yhden yhdysvaltalaisen ihmisen keskimäärin vuorokaudessa tuottama hiilidioksidimäärä.

Tämä Brighter Planetin kautta antamani joululahja - mahdollisuus ilmaiseen hiilidioksidipäästöjen kompensointiin - koskee 25 ensimmäistä oheisen linkin avaajaa. Kampanjasta vastaava Brighter Planet lupaa maksaa rahat projektiin, jossa kehitetään vaihtoehtoista energiantuotantoa Yhdysvalloissa, esimerkiksi tuulivoimaa ja biokaasun tuotantoa.

Sinulle tämä ei maksa mitään. Sinun pitää vain luvata pohtia omia päästöjäsi joulun aikana. Nyt sinulla on siis mahdollisuus lahjoittaa ilmaiseksi rahaa hiilidioksidipäästöjen kompensointiin. Kampanjan tavoite varmastikin on saada sinut tutustumaan Brighter Planetin projekteihin ja lahjoittamaan niihin myös omaa rahaasi, mutta tähän sinulla ei ole mitään velvollisuutta.

Tästä linkistä ilmaiseen lahjoitukseen:

http://oneday.brighterplanet.com/users/3961/passes/public/95U-INN

One Day from Brighter Planet