perjantai 22. marraskuuta 2013

Asiantuntijoiden arvio: Merenpinnan kohoaminen saattaa ylittää metrin tällä vuosisadalla

Merenpinnan nousu tällä vuosisadalla on todennäköisesti 70-120 senttimetriä vuoteen 2100 mennessä, jos kasvihuonekaasupäästöjä ei rajoiteta. Kyselyyn osallistuneet 90 asiaa aktiivisesti tutkinutta asiantuntijaa 18 eri maasta ennakoivat merenpinnan nousun mediaanin olevan 200-300 senttimetriä vuoteen 2300 mennessä, ellei päästöjä rajoiteta. Jos päästöjä vähennetään rajusti, asiantuntijat odottavat merenpinnan nousun olevan 40-60 senttimetriä vuoteen 2100 ja 60-100 senttimetriä vuoteen 2300 mennessä. Kyselytutkimuksen toteutti joukko tiedemiehiä Yhdysvalloista ja Saksasta.

 
Merien lämpeneminen. Perustuu IPCC:n 5. arviointiraportin WG1-osaraportin tietoihin. Merivesien pintakerros pinnalta 700 metrin syvyyteen on lämmennyt ainakin vuodesta 1971 lähtien. On kuitenkin syytä huomata, että syvien merialueiden lämpötiloista on olemassa suhteellisen vähän havaintotietoa. Syvistä merialueista onkin riittävästi havaintotietoa vasta 1990-luvulta lähtien. Arviot osoittavat, että tuona aikana myös merien syvimmät osat ovat lämmenneet.
Kuvan lähde: Ilmatieteen laitos ja ympäristöministeriö.
 
"Vaikka ennusteet, joissa ilmastonmuutosta saadaan lievennettyä, osoittavat hyvää mahdollisuutta rajoittaa tuleva merenpinnan nousu noin metriin, korkeiden päästöjen skenaariot uhkaisivat selviytymistä joissakin rannikkokaupungeissa ja alavilla saarilla", sanoo Stefan Rahmstorf Potsdam Institute for Climate Impact Research -tutkimuslaitoksesta. "Riskienhallinnan näkökulmasta ennusteet tulevasta merenpinnan noususta ovat hyvin merkittäviä rannikkoalueiden suunnittelussa."

Merenpinnan nousun ennustamiseen liittyy kuitenkin suuria epävarmuustekijöitä, koska nousuun vaikuttavat fysikaaliset prosessit ovat monimutkaisia. Niihin kuuluvat meriveden lämpölaajeneminen, vuoristoissa ja muualla mantereilla olevien jäätiköiden sulaminen, kaksi suurta jäätikköä Grönlannissa ja Etelämantereella sekä pohjaveden käyttö kasteluun. Eri malleista saadaan hyvin erilaisia vastauksia.  

Valtamerien pinnan nousu on kiihtynyt ja jatkuu todennäköisesti yhä kiihtyvällä tahdilla.
 Perustuu IPCC:n 5. arviointiraportin WG1-osaraportin tietoihin.
Kuvan lähde: Ilmatieteen laitos ja ympäristöministeriö.

Äskettäin julkaistussa raportissa IPCC joutui tarkistamaan ennusteita ylöspäin noin 60 prosenttia verrattuna edelliseen, vuonna 2007 julkaistuun raporttiin, ja muiden asiantuntijaryhmien arviot merenpinnan noususta antavat jopa vieläkin korkeampia ennusteita. Satelliiteista havaittu merenpinnan nousu kahden viime vuosikymmenen aikana on ylittänyt aiemmat odotukset .

Kyselyyn valittiin 18 maasta ne 90 asiantuntijaa, joilla oli merenpinnan noususta vertaisarvioituja julkaisuja vuoden 2007 jälkeen Thomson Reutersin Web of Science -julkaisutietokannan mukaan. Kaikki nämä 90 kansainvälistä asiantuntijaa olivat viimeisimpien viiden vuoden aikana julkaisseet vähintään kuusi vertaisarvioitua tutkimusta merenpinnan noususta.
 
 Valtamerien pinnan korkeuden kehitys tulevaisuudessa IPCC:n mukaan. Vasemmalla on esitetty muutos, jos kasvihuonekaasuja rajoitetaan tiukasti eli kehityspolun 1 (RCP 2.6) mukaan. Oikealla on muutos, jos päästöt kasvavat nykytahdilla eli kehityspolun 2 (RCP 8.5) mukaan. Keskimmäinen lukuarvo on laskennallinen paras arvio merenpinnan noususta, ja ylin ja alin arvo kertovat todennäköisen luotettavuusvälin. Perustuu IPCC:n 5. arviointiraportin WG1-osaraportin tietoihin. Kuvan voi suurentaa klikkaamalla.
Kuvan lähde: Ilmatieteen laitos ja ympäristöministeriö.
 
Useimmat kyselyyn osallistuneet asiantuntijat odottavat suurempaa nousua kuin IPCC:n uusimman raportin ennuste 28-98 senttimetrin noususta vuoteen 2100 mennessä. Kaksi kolmasosaa (65 %) vastaajista antoi nousun ylärajasta suuremman arvion kuin IPCC, mikä vahvistaa IPCC:n raporttien olevan konservatiivisia (varovaisia) merenpinnan nousun arvioinnissa .

Asiantuntijoilta kysyttiin nousun ylärajasta myös arviota, jonka alapuolella he odottavat merenpinnan pysyvän 95 prosentin varmuudella vuoteen 2100 mentäessä. Tällä arviolla on merkitystä rannikkoalueiden rakennussuunnittelussa. Jos päästöjä ei rajoiteta, puolet asiantuntijoista (51 %) arvioi nousun ylärajan olevan 1,5 metriä tai enemmän ja neljäsosa (27 %) 2,0 metriä tai enemmän. Vuoteen 2300 mentäessä enemmistö (58 %) asiantuntijoista arvioi nousun ylärajan olevan 4,0 metriä tai enemmän.

Vaikka yleensä on tapana katsoa suhteellisen lyhyen ajan ennusteita, jotka päättyvät vuoteen 2100, merenpinnan nousu ei silti tietenkään pysähdy kyseisenä hetkenä. "Kaiken kaikkiaan asiantuntijalausunnot sekä IPCC:n ennusteet vuodelle 2300 kuvastavat sitä riskiä, että rajoittamattomien päästöjen seurauksena lämpötilan nousu voisi altistaa rannikkoalueiden väestön pitkällä aikavälillä usean metrin merenpinnan nousulle", sanoo Rahmstorf. "Ne kuitenkin osoittavat myös mahdollisuuksia estää niin suuri merenpinnan nousu, jos tehdään huomattavia päästövähennyksiä."

Artikkeli: B.P. Horton, S. Rahmstorf, S.E. Engelhart, A.C. Kemp: Expert assessment of sea-level rise by AD 2100 and AD 2300. Quaternary Science Reviews (2013). [doi:10.1016/j.quascirev.2013.11.002]

Linkki artikkeliin sen jälkeen, kun se julkaistaan verkossa (ei ole vielä tätä kirjoitettaessa saatavilla): http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.11.002
 
Blogikirjoitukseni perustuu artikkelista julkaistuun lehdistötiedotteeseen.

Ei kommentteja: