tiistai 11. marraskuuta 2014

Talven 2014-2015 sääennuste: lopputalvi kylmin

Neljän kansainvälisen tutkimuslaitoksen vuodenaikaisennusteet talven 2014-2015 säästä ovat nyt poikkeuksellisen ristiriitaisia. Suomen ja osin muunkin Euroopan suursäätila näyttää vähitellen vaihtuvan tavanomaista lämpimämmästä tavanomaiseen tai jopa sitä kylmempään. Tarkkaa vaihtumisajankohtaa on kuitenkin hyvin vaikea ennustaa, ja eri ennusteet arvioivatkin sen tapahtuvan hyvin eri aikoina. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että lopputalvi on alkutalvea kylmempi. 

Kuvan © gpointstudio - Fotolia.com

ECMWF: ennusteista lämpimin, lämmintä koko talven ajan

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) vuodenaikaisennusteen mukaan joulu-helmikuun jakso vaikuttaa Suomessa keskilämpötilaltaan 1-2 astetta tavanomaista leudommalta, joskin ajoittain lienee myös kylmiä jaksoja. Lisäksi Etelä- ja Itä-Suomessa on hieman tavanomaista sateisempaa. Koko Eurooppa näyttää tavanomaista leudommalta, vaikkakin kaikkein selvimmin tämä näkyy juuri pohjoisessa. Ennustetta on analysoitu tarkemmin Ilmatieteen laitoksen nettisivuilla. 

NOAA/NWS: kylmä talvi

Yhdysvaltalainen NOAA/NWS arvioi tavanomaista lämpimämmän Keski-Euroopan ja tavanomaista kylmemmän pohjoisen rajan kulkevan juuri Etelä-Suomen kohdalle. Näin kolmen kuukauden jaksolla joulu-helmikuussa Etelä- ja Länsi-Suomi olisivat lämpötiloiltaan lähellä tavanomaista, kun taas muualla Suomessa olisi 0,5-1 astetta tavanomaista viileämpää. Sama tilanne jatkuu myös tammi-maaliskuun jaksolla. Sen sijaan hyvin alustavissa kevään ja alkukesän 2015 ennusteissa ei näy poikkeamaa tavanomaisesta.


Yksittäisistä kuukausista tavanomaista lämpimämpi Suomessa on vain marraskuu. Tammikuu ja helmikuu näyttävät lähes koko maassa 0,5-2 astetta tavanomaista kylmemmiltä.

Sademäärät vaikuttavat sekä kolmen kuukauden jaksoilla että yksittäisiä kuukausia tarkastellen olevan hyvin lähellä tavanomaista. Poikkeuksena on vain erityisesti Etelä-Suomessa tavanomaista kuivempi marraskuu.

Äärimmäisen mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että aiemmin NOAA/NWS:n ennusteet ovat usein jumittaneet ennustamaan jatkoonkin hyvin samankaltaisia poikkeamia kuin ennusteen laatimishetkellä. Nyt ennuste on päinvastainen kuin laatimishetken säätila ja myös täysin päinvastainen kuin ECMWF:n ennuste. 

Ennusteet päivittyvät jatkuvasti edellä oleviin linkkeihin. Lisää ennusteita löytyy tästä linkistä.

IRI: lämmin alkutalvi, tavanomainen keskitalvi, kylmä kevät

IRI:n (International Research Institute for Climate and Society) mukaan marras-tammikuun jaksolla sekä joulu-helmikuun jaksolla normaalia lämpimämmän sään todennäköisyys Suomessa on 40 %, normaalin 35 % ja normaalia kylmemmän 25 %. Aivan pohjoisimmassa Suomessa on marras-tammikuussa vielä hieman edellä kuvattua suurempi todennäköisyys lämpimään säähän. Tammi-maaliskuun jaksolla lämpötilat ovat keskimäärin tavanomaisia koko Suomessa. Sen sijaan helmi-huhtikuun jaksolla normaalia lämpimämmän sään todennäköisyys Suomessa on enää 25 %, normaalin 35 % ja normaalia kylmemmän peräti 40 %. Sademäärät näyttävät tavanomaisilta koko talven ajan.

WSI: tavanomaista lämpimämpää, helmikuu kylmin

Kaupallinen WSI (Weather Services International) ennustaa Euroopassa olevan marras-tammikuussa laajalti tavanomaista leudompaa, erityisesti Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Vain Pyreneiden niemimaan alueella ja tammikuussa myös Isossa-Britanniassa voi olla tavanomaista viileämpää. Yksittäisistä kuukausista sekä marraskuu, joulukuu että tammikuu vaikuttavat Suomessa tavanomaista lämpimämmiltä. Euroopan säätila näyttää kuitenkin vähitellen vaihtuvan tavanomaista lämpimämmästä kohti tavanomaista. Niinpä tammikuu tullee olemaan kylmempi kuin joulukuu. Helmikuusta näyttäisi muodostuvan tänä talvena kaikkein kylmin talvikuukausi.


Voiko sään vuodenaikaisennusteisiin luottaa?

Kaikissa pitkän aikavälin sääennusteissa on huomattava, etteivät ne yleensä ole Pohjois-Euroopassa kovinkaan luotettavia. Täällä ei ole samanlaista jaksottaista vaihtelua niin kuin tropiikissa, jossa ennusteissa voidaan käyttää hyväksi ENSO-värähtelyä (El Niño – La Niña -syklin vaihtelua). Matalilla leveysasteilla (tropiikissa) vuodenaikaisennusteet ovatkin hieman luotettavampia kuin meillä, koska siellä säätyypit ovat pitkälti seurausta meriveden lämpötilan vaihteluista. Meillä taas äkilliset, hetkittäiset tekijät vaikuttavat enemmän.

Suomessa vallitsee väli-ilmasto, jossa on sekä meri-ilmaston että mannerilmaston piirteitä. Tuulen suunta vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kumpi näistä piirteistä on voitolla. Yleensä meillä vallitsevat talvella lauhat lounais- ja länsituulet, mutta toisinaan voimme olla pitkäänkin Venäjältä tulevan mantereisen ja kylmän vaikutuksen alaisina.

Nämä vuodenaikaisennusteetkin ovat sääennusteita, eivät ilmastoennusteita. Säähän pääsevät hetkelliset tekijät vaikuttamaan voimakkaastikin, toisin kuin ilmastoon, joka on pitkän aikavälin keskiarvo. Jos vuodenaikaisennuste ennustaa talvesta keskimääräistä lämpimämpää, tämä voi tarkoittaa esimerkiksi joko 1) sitä, että koko talvi on hieman tavanomaista lämpimämpi tai 2) sitä, että talvilämpötilat ovat suurimmat osan ajasta aivan normaaleja (vähän alle tai vähän yli tavanomaisen), mutta jossakin vaiheessa on erityisen lämmintä.

Lisäksi täytyy huomata, että eri sääennusteissa käytetään erilaisia vertailujaksoja, kun verrataan lämpötiloja tavanomaisiin. Maailman meteorologisen järjestön (WMO) virallinen ilmastotieteen vertailukausi on 1961-1990, kun taas esimerkiksi Suomen Ilmatieteen laitos käyttää sääennusteissaan hieman lämpimämpää vertailukautta 1981-2010.

Myös tässä blogikirjoituksessa esitettyjen vuodenaikaisennusteiden vertailukausi on 1981-2010, paitsi Venäjän ilmatieteen laitoksella 1971-2010.

Tarjolla on jopa päiväkohtainen sääennuste kuukaudeksi

Yhdysvaltalainen AccuWeather julkaisee Suomeenkin päiväkohtaisia ennusteita jopa yli kuukaudeksi. Tässä esimerkkeinä joulun 2015 sääennusteet muutamille paikkakunnille: Helsinki, Kouvola, Tampere, Turku, Kuopio ja Rovaniemi. Harmaalla tai beigellä pohjavärillä näkyvät havainnot, sinisellä värillä ennusteet. Merkintä "Hist. Avg." tarkoittaa pitkän aikavälin tilastollista keskiarvoa ko. päivämäärän lämpötiloista (Lo = alin lämpötila).

Tällaiset ennusteet ovat kuitenkin hyvin epävarmoja. Vaikka pitkän aikavälin säätä (esimerkiksi kolmea kuukautta) onkin mahdollista jossakin määrin ennustaa, malleihin sisältyvien epävarmuuksien takia paikkakunta- ja päiväkohtainen ennuste on erittäin epäluotettava.

23 kommenttia:

Jari Kolehmainen kirjoitti...

WSI (Weather Services International) julkaisi päivitetyn vuodenaikaisennusteen puolisen vuorokautta sitten. WSI ennustaa Eurooppaan joulu-helmikuun ajaksi laajalti tavanomaista lämpimämpiä lämpötiloja lukuun ottamatta aivan pohjoisimpia ja läntisimpiä osia, joissa tavallista kylmempi sää on vallalla lopputalvesta.

WSI:n meteorologi, tohtori Todd Crawford sanoo näin: "Lämmin ja kostea sää todennäköisesti jatkuu kaikkialla Länsi-Euroopassa joulukuulle, koska matalapaine hallitsee edelleen. Samaan aikaan kylmä korkeapaine todennäköisesti rajoittuu Keski-Aasiaan, mikä tietää normaalia kylmempää säätä suureen osaan Venäjää. Tämä pysyvä tilanne todennäköisesti antaa periksi jossakin vaiheessa joulukuun loppupuolella, sillä useimmat merkit viittaavat stratosfäärin polaaripyörteen hajoamiseen joulukuun paikkeilla. Tämä lisää jyrkästi kylmempien lämpötilojen todennäköisyyttä uudenvuoden jälkeen Pohjois- ja Länsi-Euroopassa. Odotamme edelleen, että kylmä sää tulee yhä todennäköisemmäksi talven edetessä."

Kuukausittaisessa tarkastelussa joulukuu näyttää Pohjois-Euroopan länsiosissa tavanomaista lämpimämmältä ja itäosissa tavanomaisissa kylmemmältä. Tammikuussakin Pohjois-Eurooppa voi vielä olla tavanomaista lämpimämpi, mutta helmikuu vaikuttaa aivan Pohjois-Euroopan itäisimpiä osia lukuun ottamatta tavanomaista kylmemmältä.

Lähde: WSI Scheduled Forecast Release, 24 November 2014

IRI:n 20. marraskuuta päivitetyn ennusteen mukaan Suomessa arvioidaan olevan joulu-helmikuun jaksolla 25 %:n todennäköisyydellä tavanomaista kylmempää, 35 %:n todennäköisyydellä tavanomaisia lämpötiloja ja 40 %:n todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpää. Lapissa on hieman tätäkin suurempi todennäköisyys tavanomaista lämpimämpään säähän. Sen sijaan tammi-maaliskuun jaksolla lämpötilat ovat lähes koko Suomessa tavanomaisia, paitsi Pohjois-Suomessa on 25 %:n todennäköisyydellä tavanomaista kylmempää, 35 %:n todennäköisyydellä tavanomaisia lämpötiloja ja 40 %:n todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpää. Kolmen kuukauden jaksoilla helmikuusta huhtikuuhun ja tammikuusta toukokuun aivan koko Suomessa ja Suomen lähialueillakin lämpötilat vaikuttavat olevan tavanomaisia. Vain aivan eteläisin ja läntisin (erityisesti lounaisin) Eurooppa näyttävät tuolloin tavanomaista lämpimämmiltä. Suomen sademääriin ennuste ei näytä poikkeamia tavanomaiseen verrattuna, ei talvella eikä keväällä.

Lähde: IRI, Seasonal Climate Forecasts

NOAA/NWS on päivittänyt ennusteensa Suomen osalta seuravasti: joulu-helmikuussa tavanomaisia lämpötiloja, tammi-maaliskuussa Pohjois- ja Itä-Suomessa 0,5-1,0 astetta tavanomaista kylmempää, helmi-huhtikuussa sekä maalis-toukokuussa koko Suomessa tavanomaisia lämpötiloja, huhti-kesäkuussa sekä touko-heinäkuussa Pohjois-Suomessa 0.5-1,0 astetta tavanomaista lämpimämpää. Yksittäisistä kuukausista selvästi tavanomaista lämpimämpi (1-2 astetta yli normaalin) on koko Suomessa joulukuu. Sen sijaan 0,5-1,0 astetta tavanomaista kylmempää näyttää olevan suuressa osassa Suomea tammikuussa ja lähes koko Suomessa maaliskuussa, vaikkakin aivan eteläisimmissä ja läntisimmissä osissa voidaan olla lähellä tavanomaisia lukemia. Helmikuu, huhtikuu ja toukokuu vaikuttavat tällä hetkellä koko Suomessa lämpötiloiltaan tavanomaisilta. Sademäärät ovat sekä kolmen kuukauden jaksoja että yksittäisiä kuukausia tarkasteltaessa hyvin lähellä tavanomaista, joskin maaliskuussa on mahdollisuus hieman tavanomaista kuivempaan säähän.

Lähde: NOAA, Seasonal Climate Forecast

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että joulukuun sää (joulun sää) näyttää hieman tavanomaista lämpimämmältä. Aiempienkin ennusteiden mukaisesti vähitellen on kuitenkin tapahtumassa siirtyminen tavanomaiseen tai jopa tavanomaista kylmempään säätyyppiin, joka näyttää vallitsevan kevättalvella.

Muutama päivä sitten Ilta-Sanomissa kerrottiin talvesta tulevan kylmin yli 30 vuoteen, mikä sitten korjattiin siten, että talvesta näyttää ennusteiden mukaan tulevan kymmenenneksi kylmin vuoden 1981 jälkeen.

Unknown kirjoitti...

Laitatko pian talven ennuste päivityksiä kommentteihin?

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Hei! Kiitos mielenkiinnosta. Toivon ehtiväni laittamaan päivitykset vielä ennen joulua...

Jari Kolehmainen kirjoitti...

ECMWF: Tammi-maaliskuun 2015 kolmen kuukauden jaksolla sekä lämpötilat että sademäärät ovat Suomessa keskimäärin tavanomaisia.

NOAA/NWS, lämpötilat kolmen kuukauden ennustejaksoilla: Kolmen kuukauden jaksolla joulu-helmikuussa Suomessa on 0-3 astetta tavanomaista lämpimämpää siten, että normaaliin verrattuna kaikkein lämpimin sää keskittyy Kaakkois-Suomeen ja tavanomaisin Pohjois-Suomeen. Tammi-maaliskuun jaksolla eteläisimmässä Suomessa on yhä 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpää, kun taas Pohjois-Suomessa on tuolloin 0,5-1 astetta tavanomaista viileämpää. Hyvin alustavissa kevään ja kesän 2015 kolmen kuukauden ennusteissa ei näy lämpötilapoikkeamaa mihinkään suuntaan.

NOAA/NWS, lämpötilojen kuukausiennusteet: Yksittäisistä kuukausista joulukuu näyttää olevan koko Suomessa 1-4 astetta tavanomaista lämpimämpi ja vielä tammikuukin Lappia lukuun ottamatta 0,5-3 astetta tavanomaista lämpimämpi. Helmikuussa eteläisimmässä Suomessa on yhä 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpää, kun taas Pohjois-Suomessa on 0,5-1 astetta tavanomaista viileämpää. Maaliskuussa taas aivan eteläisintä Suomea lukuu ottamatta on 0,5-2 astetta tavanomaista kylmempää. Huhtikuussa ollaan koko Suomessa lähellä tavanomaisia lukemia tai 0,5-1 astetta yli tavanomaisen. Toukokuuksi ennuste ei pysty näyttämään mihinkään suuntaan poikkeamaa tavanomaisesta.

NOAA/NWS, sade-ennusteet: Joulu-helmikuun jaksolla on aivan pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta keskimäärin hieman tavanomaista sateisempaa. Muilla kolmen kuukauden jaksoilla ei näy selkeää poikkeamaa verrattuna tavanomaiseen. Yksittäisistä kuukausista joulukuu näyttää keskimäärin hyvin sateiselta. Jonkin verran tavanomaista sateisempaa on varsinkin Etelä-Suomessa vielä tammikuussakin. Huhtikuuksi on Etelä-Suomeen pieniä viitteitä hieman tavanomaista vähäsateisemmasta säästä.

Alkuperäisten talven vuodenaikaisennusteiden mukaisesti lopputalvi siis näyttää yhä tavanomaiseen verrattuna kaikkein kylmimmältä. Tavanomaiseen verrattuna maaliskuu saattaa olla kaikista kylmin (siis lämpötilapoikkeamina verrattuna normaaliin, ei kuitenkaan absoluuttisesti eli todellisilta lämpötiloiltaan). Tämän jälkeen on odotettavissa miellyttävä käänne. Hyvin alustavien ennusteiden mukaisesti huhtikuu näyttäisi lämpimältä ja vähäsateiselta kevätkuukaudelta.

Anonyymi kirjoitti...

Ken elää, hän näkee. Talviaika jää tosi vähäiseksi Itä-Suomessa. Pielisen jäätyminen odottaa -20 asteen pakkasia, joita odotellaan vielä pitkään.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Näinhän se on. Kaiken kaikkiaan nämä vuodenaikaisennusteet ovat vielä kehittelyvaiheessa ja vain suuntaa antavia, joten kovin varmoja johtopäätöksiä niistä ei voi tehdä. Parasta siis vain tarkkailla tilannetta, elää ja kokea itse...

Jari Kolehmainen kirjoitti...

IRI:n eilen päivitetyn ennusteen mukaan Suomessa arvioidaan olevan tammi-maaliskuun (2015) jaksolla 25 %:n todennäköisyydellä tavanomaista kylmempää, 35 %:n todennäköisyydellä tavanomaisia lämpötiloja ja 40 %:n todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpää. Sama tilanne jatkuu Lounais- ja Pohjois-Suomessa helmi-huhtikuun jaksolla, jolloin suurimmassa osassa Suomea ollaan lähellä tavanomaisia lämpötiloja. Maalis-toukokuussa vieläkin laajemmalti lähes koko Suomessa on tavanomaisia lämpötiloja, kun taas aivan kaakkoisimmassa Suomessa on pieni mahdollisuus tavanomaista korkeampiin lämpötiloihin. Huhti-kesäkuussa tavanomaiset lämpötilat vallitsevat ihan koko Suomessa. Sademäärät ovat tavanomaisia koko talven ja kevään ajan.

Unknown kirjoitti...

Mitä sinä luulet tuleeko tammikuusta kylmä? Ainakin kun olen tutkinut englantilaisa sää juttuja ja muita niin niiden mukaan näyttäisi tulevan kylmä tammikuu... Mutta mistä johtu viime vuoden niin lauha ja sekasortoinen sää ympäri maailmaa? nyt näyttää vähän rauhallisemmalta ei kai mitään hirveen lauhaa jaksoo ole alkamassa jos se NAO on vaikka positiivinen esim 2012-2013 tammi ja helmikuussa oli välillä yksittäisiä suojasää päiviä. ja pakkasta ennimäksee.

Unknown kirjoitti...

Mitä sinä luulet tuleeko tammikuusta kylmä? Ainakin kun olen tutkinut englantilaisa sää juttuja ja muita niin niiden mukaan näyttäisi tulevan kylmä tammikuu... Mutta mistä johtu viime vuoden niin lauha ja sekasortoinen sää ympäri maailmaa? nyt näyttää vähän rauhallisemmalta ei kai mitään hirveen lauhaa jaksoo ole alkamassa jos se NAO on vaikka positiivinen esim 2012-2013 tammi ja helmikuussa oli välillä yksittäisiä suojasää päiviä. ja pakkasta ennimäksee.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Suomen Talvisäähän vaikuttaa oleellisesti NAO-värähtely (North Atlantic Oscillation, Pohjois-Atlantin oskillaatio), joka liittyy Islannin ja Azorien ilmanpaine-eroihin. Mitä suurempi ilmanpaine-ero niiden välillä on (= positiivinen NAO-indeksi: Islannissa syvä matalapaine, Azoreilla voimakas korkeapaine), sitä voimakkaampia meillä ovat läntiset ilmavirtaukset (matalapaineet kulkevat pohjoista reittiä). Tällöin meillä siis vallitsee mereinen, lauha ja kostea ilma. Kun NAO-indeksi on negatiivinen (Azorien korkeapaine heikompi), matalapaineet siirtyvät etelämmäksi, jolloin meille virtaa kylmää ilmaa pohjoisesta.

Negatiivisen NAO-indeksin vuosina meillä on siis tavallista kylmempiä talvia ja positiivisen NAO-indeksin vuosina keskimääräistä lämpimämpiä talvia. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että NAO on osa ilmakehän suurempaa ilmiötä, arktista oskillaatiota eli värähtelyä (AO). NAO-indeksiä voidaan ennustaa tarkasti vain pari viikkoa etukäteen (jolloin on kyse lähinnä vallitsevia sääoloja kuvaavasta indeksistä), mutta laajemmassa (epätarkemmassa) mittakaavassa NAO-heilahduksen kesto vaihtelee 2-10 vuoden välillä. Tällä perusteella voidaan olettaa peräkkäisten talvien olevan keskimäärin hyvin samankaltaisia, joskin todellisiin säätilanteisiin vaikuttavat myös monet muut asiat. Vastaavia värähtelyjä on muillakin merialueilla.

Tällä hetkellä NAO-indeksi on positiivinen, mutta se on menossa negatiiviseen suuntaan. Ennusteiden mukaan indeksi käy negatiivisena, mutta heti tammikuun alkupuolella se alkaa nousta positiiviseksi.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

ECMWF:n kuukausiennusteen mukaan Suomessa on viikoilla 22.12.2014-28.12.2014 ja 29.12.2014-4.1.2015 tavanomaista kylmempää, 5.1.2015-11.1.2015 tavanomaisia lämpötiloja ja 12.1.2015-18.1.2015 (pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta) tavanomaista lämpimämpää.

NOAA/NWS:n tuoreen ennusteen mukaan tammikuu on Suomessa Lappia lukuun ottamatta 0,2-0,4 astetta tavanomaista lämpimämpi.

Useimmissa ennusteissa tammikuu näyttäisi siis olevan Suomessa melko lähellä tavanomaisia lämpötiloja. Jos jotakin poikkeamaa on, poikkeama vaikuttaisi todennäköisemmin olevan hieman tavanomaista lämpimämpään kuin kylmempään suuntaan.

WSI julkaisee uusimman ennusteensa vielä tänä iltana tai ensi yönä, joten voimme odottaa sitä jännityksellä.

Unknown kirjoitti...

Joo kiitos eli talvi jatkuisi ihan normaalina myös tammikuussa.
NAO näyttää käyvän positiivisena tammikuun alussa ja sitten taas laskee.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

WSI:n 22. joulukuuta päivitetyn vuodenaikaisennusteen mukaan tammi-maaliskuun 2015 jaksolla tavanomaista kylmempää on laajalti Skandinaviassa, Isossa-Britanniassa ja osissa Manner-Euroopan luoteisosia, kun taas muualla Euroopassa on yleisesti tavanomaista lämpimämpää. NAO-indeksin negatiivisen vaiheen myötä säätyyppi on muuttumassa kylmemmäksi erityisesti Euroopan pohjois- ja länsiosissa. Vielä tammikuussa Pohjois-Euroopan itäosissa on tavanomaista lämpimämpää, kun länsiosissa on jo tavanomaista kylmempää. Helmi- ja maaliskuussa koko Pohjois-Eurooppa on tavanomaista viileämpi. Manner-Euroopan eteläosat säilyvät koko tammi-maaliskuun jakson ajan keskimäärin tavanomaista lämpimämpinä. Ennuste päivitetään seuraavan kerran 19. tammikuuta.

NOAA/NWS:n juuri päivitetyn ennusteen mukaan Suomessa on tammi-maaliskuussa 0-2 astetta tavanomaista lämpimämpää siten, että tavanomainen sää keskittyy Lappiin ja etelää kohti tultaessa sää muuttuu yhä enemmän tavanomaista lämpimämmäksi (verrattuna ko. alueiden tavanomaisiin tammi-maaliskuun lämpötiloihin). Helmi-huhtikuussa tilanne on muuten sama, mutta poikkeama tavanomaisesta on enää 0-1 astetta. Kevään ja kesän 2015 kolmen kuukauden jaksoille ennuste ei tällä hetkellä näytä poikkeamaa mihinkään suuntaan verrattuna tavanomaiseen. Yksittäisistä kuukausista selkeimmin tavanomaista lämpimämpi on tammikuu ja jonkin verran tavanomaista lämpimämpiä ovat helmi- ja maaliskuu lähinnä Etelä-Suomessa. Huhtikuussakin on pientä signaalia tavanomaista lämpimämpään säähän Keski-Suomessa ja aivan pohjoisimmassa Lapissa. Sen sijaan toukokuu näyttää Suomessa 0-1 astetta tavanomaista viileämmältä. Kesäkuussa palataan lähelle tavanomaisia lämpötiloja. Sateiden osalta tammi-maaliskuun jakso voi olla Etelä- ja Keski-Suomessa hieman tavanomaista sateisempi. Muilla kolmen kuukauden jaksoilla tammikuusta elokuuhun sademäärä ei tämänhetkisen ennusteen mukaan näytä poikkeavan tavanomaisesta. Yksittäisistä kuukausista selkeimmin tavanomaista sateisempi on tammikuu, kun taas huhtikuussa on mahdollisuus jopa hieman tavanomaista vähäsateisempaan säähän.

Unknown kirjoitti...

hei katoin GFS ennusteita tänään wetterzentraleesta. Näyttää sen mukaan aika kylmältä eli AO ja NAO on menossa alaspäin?

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Jälleen tarjolla päivitettyjä vuodenaikaisennusteita.

ECMWF: TAVANOMAINEN LOPPUTALVI

Helmi-huhtikuun keskilämpötila ja sademäärä ovat Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa tavanomaisia. Isoilla alueilla muuta Eurooppaa on tavanomaista lämpimämpää.

IRI: LOPPUTALVIKIN LÄMMIN, OSASSA SUOMEA EHKÄ VIILEÄ KESÄ

Helmi-huhtikuussa Suomessa on 40 %:n todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpää, 35 %:n todennäköisyydellä tavanomaisia lämpötiloja ja 25 %:n todennäköisyydellä tavanomaista viileämpää. Etelä-Suomessa sama tilanne jatkuu maalis-toukokuussa, kun taas pohjoisempana ennuste ei näytä signaalia tavanomaisesta poikkeavista lämpötiloista mihinkään suuntaan. Huhti-kesäkuussa koko Suomessa ollaan lähellä tavanomaisia lämpötiloja. Myös touko-heinäkuun jaksolla lämpötilat ovat Etelä-Suomessa tämänhetkisen ennusteen mukaan tavanomaisia, mutta Pohjois- ja Itä-Suomeen on odotettavissa viileää: 20 %:n todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpää, 35 %:n todennäköisyydellä tavanomaisia lämpötiloja ja 45 %:n todennäköisyydellä tavanomaista viileämpää kesäsäätä. Vain suuressa osassa Suomea ja Venäjän länsiosissa kesäsää näyttää ennusteen mukaan tavanomaista viileämmältä, kun taas Keski- ja Etelä-Euroopassa on tavanomaista lämpimämpää. Erityisen voimakkaasti lämpimyys näkyy Lounais-Euroopassa Espanjan ja Portugalin alueella. Sademäärät ovat koko Euroopassa lähellä tavanomaista kaikilla ennustetuilla kolmen kuukauden jaksoilla.

NOAA/NWS: HELMIKUU LÄMMIN JA SATEINEN, HEINÄKUU EHKÄ LÄMMIN, MUUTEN TAVANOMAISTA

Helmi-huhtikuussa Etelä- ja Keski-Suomessa 0,5-1,0 astetta tavanomaista lämpimämpää, Lapissa tavanomaista. Maalis-toukokuun, huhti-kesäkuun ja touko-heinäkuun kolmen kuukauden jaksojen lämpötilat ovat tavanomaisia koko Suomessa. Kesä-elokuussa ja heinä-syyskuussa Lapissa on 0,5-1,0 astetta tavanomaista lämpimämpää, mutta muualla Suomessa ollaan edelleen tavanomaisissa lukemissa. Yksittäisistä kuukausista tavanomaiseen verrattuna lämpimin on helmikuu, koko Suomessa 1-2 astetta yli normaalin. Muiden kuukausien osalta ollaan lähellä tavanomaisia lukemia, paitsi heinäkuussa suurimpaan osaan Suomea on pientä viitettä tavanomaista lämpimämmästä säästä. Tämänhetkisen ennusteen mukaan lämpimin kesäsää keskittyisi siis heinäkuuhun. Helmikuussa lähes koko Suomessa saattaa olla tavanomaista sateisempaa ja heinäkuussa Pohjois-Suomessa tavanomaista kuivempaa. Muuten sademäärät ovat lähellä tavanomaista.

Unknown kirjoitti...

Jari miltä näyttää JMA (Japanese Meteorological Agency) helmikuun ennuste?

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Olen seurannut aika vähän Japanin ilmatieteen laitoksen ennusteita. Täytyy ottaa jatkossa tarkempaan seurantaan. Ennusteet löytyvät selkeinä karttoina:

Kolmen kuukauden globaali sääennuste (tällä hetkellä helmi-huhtikuuksi 2015, Suomeen ennuste ei näytä poikkeamaa tavanomaisesta)

Kuukausiennuste 60N-60S (tällä hetkellä 1. kuukausi = helmikuu, Suomi ei oikein näy kartoilla, olemme kuitenkin lähellä hieman tavanomaista viileämpiä alueita)

Lisää Japanin ilmatieteen laitoksen parviennusteista

Unknown kirjoitti...

Hei eikö AO index vaikuta meidän säähän sehän määrää meillä kylmät pohjoistuulet ja kylmyyden? Mutta jos NAO on positiivinen ja AO negatiivinen?
Minkälaista silloin on ?

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Katso piirtämäni yksinkertaistettu kuva näistä oskillaatioista. Molemmat oskillaatiot vaikuttavat siihen, puhaltavatko tuulet meille lauhasti lännestä vai kylmästi pohjoisesta (tai idästä). Yleensä nämä indeksit kulkevat lähes käsi kädessä eli molemmat ovat useimmiten samaan aikaan negatiivisia. Erityisen kylminä talvina sekä AO että NAO pysyvät pitkään negatiivisina, leutoina talvina päinvastoin. Pohjoisilla leveysasteilla AO:n vaikutus on käsittääkseni yleensä voimakkaampi, mutta Suomessa NAO:lla on silti näkyvämpi vaikutus. AO:n vaikutus näkyy suuresti pohjoisempana ja NAO:n täällä hieman etelämpänä (oikeastaan NAO ei aiheuta mitään, vaan se on seurausta vallitsevasta säätilanteesta). Positiivinen NAO ja samanaikaisesti negatiivinen AO lienee aika harvinainen tilanne. Silloin meillä todennäköisesti olisi NAO:n vaikutuksesta lauhaa, kun taas AO toisi kylmyyttä jossakin muualla (esimerkiksi Yhdysvalloissa) kohti etelää.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Tällä viikolla (19.1.2015) julkaistussa WSI:n vuodenaikaisennusteessa arvioidaan Skandinaviassa, Isossa-Britanniassa ja osissa Luoteis-Eurooppaa olevan helmi-huhtikuun jaksolla hieman tavanomaista viileämpää, kun taas muualla Euroopassa on tavanomaista lämpimämpää. Mahdollisuudet pitkäaikaiselle tai äärimmäiselle kylmyydelle ovat kuitenkin hyvin pienet. Kaakkois-Euroopassa on siis erittäin leutoa. Sen sijaan Länsi- ja Pohjois-Euroopassa ollaan lähellä tavanomaisia lukemia tai hieman niiden alapuolella. Helmikuussa Suomessa on hieman tavanomaista kylmempää, kun taas maalis- ja huhtikuussa lämpötilat näyttävät olevan vielä hieman helmikuuta enemmän tavanomaisen alapuolella (verrattuna aina ko. kuukauden tavanomaisiin lämpötiloihin). WSI:n ennuste siis monista muista poiketen noudattaa jo marraskuussa julkaistua linjaa, jonka mukaan lopputalvi on tavanomaiseen verrattuna kaikkein kylmin.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Päivitän nyt seuraavat ennusteet uuteen blogipostaukseeni ”Kevään 2015 sääennuste”.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Nyt voit lukea talven 2015-2016 sääennusteet (vuodenaikaisennusteet) tästä linkistä. Mukavaa talvea!