maanantai 7. joulukuuta 2009

Ilmastosota!

Ilmastosotaa käydään nyt monella rintamalla.

SOTA 1: Onko hiilivoima puhdasta vai saastuttavaa?

General Electric -yhtiön mainos hiilivoiman puhtaudesta:


Greenpeacen CoalFinger-mainos hiilivoiman haitoista:


Kommentti: Tieteellisyys on osin jo hämärtynyt, kun isoja rahoja käytetään puolin ja toisin omien näkemysten mainostamiseen. Totuus löytyy kyllä pikemminkin tuosta jälkimmäisestä Greenpeacen videosta. Hiilivoima lienee nykytekniikalla kaikkein pahin mahdollinen energiantuotantomuoto! Puhtaammat hiilivoimalat ovat vasta kokeilussa ja pienimuotoisessa käytössä.

SOTA 2: Tänään televisiossa ilmastonmuutosta vähättelevä sekä ilmastonmuutoksesta kauhuskenaarioita luova ohjelma - molemmat YLE:ltä!

MOT: Ilmastogate. TV1 tänään 7.12.2009 kello 20.00-20.30. "Salatut kansiot paljastavat ilmastotutkijoiden likaiset temput."

DOK: Typeryyden aikakausi (The Age of Stupid). FST5 tänään 7.12.2009 kello 21.50-23.20. "Tämä draamadokumentti sijoittuu vuoteen 2055. Ilmaston lämpeneminen on tuhonnut maapallon. Yksinäinen mies on linnoittautunut arkistoon Arktiksella ja katselee uutisia ja reportaaseja menneiltä vuosikymmeniltä."

Kommentti: Tuukka Simonen on ehtinyt jo hyvin kommentoimaan tämän illan MOT-ohjelmaa, samoin kuin aiempiakin ilmastonmuutosta käsitteleviä MOT-ohjelmia. Uskoakseni Kaj Luukkokin tulee kirjoittamaan ohjelmasta. Myös Ilmatieteen laitoksen johtaja Mikko Alestalo pitää MOT-ohjelmia vastuuttomina. Tiede- ja ympäristötoimittaja Pasi Toiviainen on arvostellut MOT-ohjelmia YLE:n nettisivuilla blogissaan "Kuumat paikat". Sananvapaus YLE:ssä siis ainakin toimii, koska mielipiteitä voidaan esittää vapaasti suuntaan ja toiseen. Siitä aplodit Yleisradiolle! Kannattaa vilkaista myös hauska pilapiirros "MOT-ohjelma vuonna 2040". Ilmastotutkijoiden "salaisten kansioiden likaisia temppuja" kommentoin itsekin jo eilisessä blogipostauksessani "Ilmastosoppa kiehuu ja läikkyy lautasilta". Tuo "Typeryyden aikakausi" on vuonna 2008 valmistunut brittielokuva, joka sekoittaa faktaa ja fiktiota. Sinänsä pohjana ovat tieteelliset näkemykset (jotka tosin esitetään ilmeisen yksioikoisesti perustelematta), mutta tulevaisuuden tilanne ja henkilöt ovat kuviteltuja. Ohjelmaa ei siis kannata pitää tieteenä, vaikka siihen sisältyy tieteellinen kannanotto. Odotan mielenkiintoista elokuvailtaa!

SOTA 3: Lämpeneekö maapallo ennustettua enemmän vai ennustettua vähemmän?

Richard S. Lindzen ja Yong-Sang Choi väittävät tuoreessa tutkimuksessaan, että ilmastonmuutoksen myötä maapallo lämpenee huomattavasti aiemmin ennustettua vähemmän.

Nature Geoscience -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan hiilidioksidi taas lämmittää maapalloa huomattavasti aiemmin laskettua enemmän. Tämän uuden tutkimuksen mukaan aiemmissa tutkimuksissa on arvioitu hiilidioksidin lämmitysvaikutus 30-50 % alakanttiin, koska kaikkia pitkän aikavälin vaikutuksia (jäätiköiden sulaminen ja muutokset kasvillisuudessa) ei ole otettu huomioon. Näiden kerrannaisvaikutusten seurauksena hiilidioksidin todellinen vaikutus tulee näkyviin vasta noin sadan vuoden kuluttua.

Kommentti: Ehkä tässäkin totuus löytyy kultaisesta (tai ilmastonmuutoksen tapauksessa vähemmän kultaisesta) keskitiestä? Lindzenin ja Choin ilmaston lämpenemistä "vähättelevästä" artikkelista on löytynyt useita virheitä, joita esimerkiksi Ari Jokimäki on todella ansiokkaasti koonnut yhteen. Myös ilmastonmuutosskeptikko Joy Spencer on kritisoinut artikkelia. Lisää keskustelua löytyy tästä linkistä. Huomattava on, että tämä Lindzenin ja Choin artikkelikin kuitenkin näyttää maapallon lämpenevän. Olen useaan kertaan blogipostauksissani yrittänyt tähdentää sitä, ettei kukaan voi varmasti ja tarkasti ennustaa maapallon lämpenemistä. Palautekytkentöjä (sekä positiivisia että negatiivisia) on paljon, eikä niitä tunneta tarkasti. Maapallo varmasti lämpenee ihmisten käyttäessä fossiilisia polttoaineita, mutta lämpenemisen suuruudesta ei ole varmuutta. Lämpeneminen voi olla suhteellisen siedettävää tai (pienellä todennäköisyydellä) dramaattisen suurta ja tuhoisaa.

SOTA 4: Mikä on piereskelyn vaikutus ilmastonmuutokseen ja kannattaako suosia kasvis- vai liharavintoa?

Liharavintoa pitäisi suosia ja kasvisravintoa vähentää, koska kasviravinto aiheuttaa voimakkaampaa suolistokaasujen muodostumista (piereskelyä). Suolistokaasuna syntyy voimakasta kasvikaasu metaania. Reijo Valta on kirjoittanut tästä erittäin hauskan blogikirjoituksen "Piereskely ilmastonmuutoksen edistäjänä".

Kasvisravintoa pitäisi suosia ja liharavintoa vähentää, koska lehmät ne vasta piereskelevätkin. Koko karjatalouden maailmanlaajuinen lämmitysvaikutus (vaikutus kasvihuoneilmiön kiihtymiseen) on noin 18 %, kun koko maapallon liikenteen vaikutus jää 13,5 %:iin. Tarkkaan ottaen lehmät eivät siis tuota määrällisesti niin paljon kuin 18 % kaikista kasvihuoneilmiötä pahentavista kaasuista, vaan laskelmassa käytetään hiilidioksidiekvivalentteja eli muut kaasut on muutettu vastaamaan vaikutuksiltaan hiilidioksidia. Karjatalouden (lehmät, lampaat, vuohet jne.) vaikutus kasvihuoneilmiön voimistumiseen voi siis olla jopa tämä 18 %. Suomen metaanipäästöistä karjatalous tuottaa noin 38 %, mikä vastaa noin 1,9 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Kommentti: Lehmien suolistokaasutuotanto on ihmisiin verrattuna niin suurta, että kasvisravinto on ilmastonmuutoksen kannalta huomattavasti liharavintoa parempi vaihtoehto. Jos haluaa olla tarkkana, kasviravinnossakin voi kiinnittää huomiota siihen, mitä kasvisvaihtoehtoja käyttää. Esimerkiksi marjat ja pähkinät eivät aiheuta runsasta suolistokaasujen tuotantoa. Riisiä pitäisi ehdottomasti välttää. Jo riisin tuotanto aiheuttaa suuret metaanipäästöt. Lisäksi riisi kuljetetaan meille pitkän matkan takaa.


Johtopäätöksinä kaikesta edellisestä lainaan vuoden takaista omaa blogikirjoitustani:

"Ilmastotutkijoiden mukaan ihmisen vaikutus maapallon kokonaislämpenemiseen on ollut toistaiseksi 0,7 astetta, mutta ihmisen osuus on koko ajan kasvamassa. Kuinka luotettavia nämä tiedot sitten ovat? Tähdennän jälleen, että mittauksissa sattuu virheitä (sekä teknisiä että inhimillisiä). Yksittäisiin arvoihin ei kannata tuijottaa liian tiukasti, mutta trendi on selvä. Ihmistoiminta (fossiilisten polttoaineiden käyttö) selvästi lämmittää maapalloa eli aiheuttaa ilmastonmuutosta.

Lämpötila ei kuitenkaan ole noussut lineaarisesti päästöjen kasvaessa, koska luonnon palautetekijät voivat hidastaa - tai toisaalta toiset tekijät taas nopeuttaa - ilmaston lämpenemistä. Tällaisia palautetekijöitä ovat esimerkiksi hiilidioksidin sitoutuminen meriin ja vapautuminen niistä tai muutokset pilvien määrissä. Jotkin näihin palautetekijöihin perustuvat tietokonemallit näyttävätkin, että maapallon lämpötila saattaisi väliaikaisesti jopa hieman laskea seuraavien vuosien aikana. Näihin malleihin kuitenkin liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä. Toiset mallit ennustavatkin maapallon lämpenevän koko ajan.

Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen professori Atte Korhola kirjoittikin äskettäin Helsingin Sanomissa todella viisaasti: 'Vaikka ihmisen toiminnan vaikutus ilmakehän prosesseihin on kasvanut merkittävästi, luontaiset ilmastoa muuttavat tekijät eivät ole hävinneet. Tiedämme vielä aivan liian vähän ilmaston luontaisen vaihtelun syistä, laadusta ja jaksollisuudesta. -- Ilmastonmuutoksesta huolestuneita saattaa pelottaa se, että epävarmuuden ja myönteisten uutisten esille tuominen hidastaisi toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi - aivan kuin meillä ei olisi ilmaston muuttumisen lisäksi lukemattomia muita syitä vähentää ympäristön kuormitusta, uudistaa energiapolitiikkaamme ja luoda uutta hiilestä vapaata taloutta. Toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi on ryhdyttävä - ei siksi, että tietäisimme tarkasti, miten ympäristön käy, vaan siksi, ettemme tiedä.'

Hyviä ilmastonmuutokseen liittyviä linkkejä olen koonnut wiki-sivulle ja Google Sites -sivulle."

1 kommentti:

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Lehmien ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä löytyy päivitettyä tietoa kirjoituksestani
”Onko peltilehmä sittenkin oikeaa lehmää pahempi päästölähde?”.