keskiviikko 5. helmikuuta 2014

WMO hetki sitten: Vuosi 2013 mittaushistorian kuudenneksi lämpimin, maa-alueet neljänneksi lämpimimmät

Vuosi 2013 oli vuodesta 1850 alkavan modernin mittaushistorian kymmenen lämpimimmän vuoden joukossa, kertoi Maailman ilmatieteen järjestö (WMO) tänään. Viime vuosi sijoittuu lämpötilastossa jaetulle kuudennelle tilalle yhdessä vuoden 2007 kanssa. Maailmanlaajuinen maan ja valtamerten pinnan lämpötila oli 0,50 °C vertailukauden 1961-1990 keskiarvoa korkeampi ja 0,03 °C viimeisimmän vuosikymmenen 2001-2010 keskiarvoa korkeampi.Kymmenen mittaushistorian maailmanlaajuisesti lämpimintä vuotta NOAA:n, Nasan, Japanin ilmatieteen laitoksen, MetOfficen (= MetOfficen ja University of East Anglian eli Itä-Anglian yliopiston HadCRUT4-lämpötilasarja), UAH:n ja WMO:n uusimpien, päivitettyjen aikasarjojen mukaan (maa- ja merialueet yhdistettynä). Suluissa oleva luku kertoo, kuinka paljon kyseisen vuoden keskilämpötila poikkeaa pitkäaikaisesta lämpötilakeskiarvosta (vertailukausi NOAA:lla 1901-2000, Nasalla 1951-1980, Japanin ilmatieteen laitoksella 1981-2010, MetOfficella 1961-1990, UAH:lla 1981-2010 ja WMO:lla 1961-1990). NOAA:lla ja Nasalla mittaushistoria alkaa vuodesta 1880, Japanin ilmatieteen laitoksella 1891. Eri tutkimuslaitoksilla käytetään hieman erilaisia menetelmiä, mutta niiden tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan


Kolmetoista 14 lämpimimmästä vuodesta kautta aikojen on ollut 2000-luvulla. Lämpimimmät vuodet kautta aikojen ovat 2010 ja 2005, jolloin maapallon lämpötila oli noin 0,55 °C pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Kolmanneksi sijoittuu vuosi 1998, jolloin vallitsi myös poikkeuksellisen voimakas El Niño.

Lämmittävä El Niño ja viilentävä La Niña ovat tärkeitä luonnollisen ilmastovaihtelun aiheuttajia. Kumpikaan näistä ei vaikuttanut vuonna 2013, joka oli lämpimämpi kuin 2011 tai 2012, jolloin La Niña vaikutti viilentävästi. Vuosi 2013 oli yksi neljästä lämpimimmästä ENSO-neutraalista (ei El Niñoa eikä La Niñaa) vuodesta kautta aikojen.

"Maapallon lämpötila vuonna 2013 on sopusoinnussa pitkän aikavälin lämpenemistrendin kanssa", sanoi WMO:n pääsihteeri Michel Jarraud. "Lämpenemisen nopeus ei ole tasainen, mutta vallitseva suuntaus on kiistaton. Koska ilmakehässä on ennätysmäärä kasvihuonekaasuja, maapallon lämpötila nousee edelleen tulevienkin sukupolvien aikana", Jarraud totesi.

"Meidän toimintamme - tai toimimatta jättämisemme - hiilidioksidipäästöjen ja muiden lämpöä sitovien kaasujen vähentämiseksi muokkaa planeettamme tilaa lapsillemme, lastenlapsillemme ja lastenlastenlapsillemme", sanoi Jarraud.

Pintalämpötila on yksi tutuimmista ja säännöllisimmin mitatuista sään ja ilmaston muuttujista, ja sillä on suorin yhteys pitkän aikavälin ilmastonmuutokseen. Se on kuitenkin vain osa laajempaa kokonaisuutta. Meret sitovat yli 90 prosenttia ihmisen toiminnan aiheuttamasta liikalämmöstä.

WMO julkaisi lämpötilatiedot ennakkoon ennen ”Ilmaston tila 2013” -raporttia, joka julkaistaan ​​maaliskuussa 2014. Se antaa laajemmat tiedot alueellisista lämpötiloista, sademääristä, tulvista, kuivuudesta, trooppisista hirmumyrskyistä, jääpeitteestä ja merenpinnasta.

WMO kokoaa parhaillaan tietoja 191 jäseneltään kansallisista havainnoista ja sään ääri-ilmiöistä vuonna 2013. Toisin kuin vuonna 2012, jolloin erityisesti Yhdysvalloissa havaittiin mittaushistorian ennätyslämpötiloja, lämpötila oli vuonna 2013 äärimmäisin Australiassa, jossa oli kuumin vuosi kautta aikojen.

WMO:n maapallon lämpötila-analyysi perustuu pääosin kolmeen riippumattomaan, toisiaan täydentävään aineistoon, joita ylläpitävät (1) Ison-Britannian ilmatieteen laitoksen (Met Office) Hadley Centre ja Itä-Anglian yliopiston Climatic Research Unit (CRU), (2) Yhdysvaltojen kansallisen valtameren ja ilmakehän tutkimuslaitos (National Oceanic and Atmospheric Administration) NOAA:n National Climatic Data Center sekä (3) Nasan Goddard Institute of Space Studies (GISS).

Kussakin näistä aineistoista käytetään hieman erilaisia laskentamenetelmiä, ja siten ne antoivat vuodelle 2013 eri sijoituksia lämpötilatilastoissa. Ne kuitenkin osoittavat johdonmukaisesti vuosien välisiä muutoksia ja pitkäaikaisen maailmanlaajuisen lämpenemistrendin. WMO yhdistää nämä aineistot ja käyttää myös Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) analysoimaa aineistoa, joka osoittaa vuoden 2013 maailmanlaajuisen maan ja valtamerten yhdistetyn lämpötilan olleen mittaushistorian neljänneksi korkein.

Maailmanlaajuisesti pelkän maanpinnan keskilämpötila oli noin 0,85 °C yli vertailukauden 1961-1990 keskiarvon ja noin 0,06 °C yli vertailukauden 2001-2010 keskiarvon. Tämä maa-alueiden lämpötila oli mittaushistorian neljänneksi lämpimin, mikä johtuu osittain hyvin lämpimästä marras- joulukuun jaksosta.

ENSO-neutraalit olosuhteet huomioon ottaen lämpötilat olivat poikkeuksellisen korkeita Ison Australian mutkan alueella ja sen lähivesillä, osissa koillista ja eteläistä Tyynenmeren keskiosaa sekä suuressa osassa Jäämerta.  Maailmanlaajuinen valtamerten pintalämpötila vuonna 2013 oli korkein sitten vuoden 2010. Se sijoittuu lämpötilatilastossa jaetulle kuudennelle tilalle vuosien 2004 ja 2006 kanssa. Maailmanlaajuisesti merten pintalämpötila oli 0,35 °C yli ajanjakson 1961-1990 keskiarvon ja sama kuin viimeisimmän vuosikymmenen 2001-2010 keskiarvo.

Lähde

WMO: 2013 Among Top Ten Warmest on Record, Press Release No. 983

Lue myös nämä

NOAA vahvisti hetki sitten: Vuosi 2013 globaalisti mittaushistorian neljänneksi lämpimin

Japanin ilmatieteen laitos: Vuosi 2013 globaalisti mittaushistorian toiseksi lämpimin

Vuosikatsaus: Säävuosi 2013

Ilmastonmuutoksen syytä vai ei: Viime vuonna ennätysmäärä kalliita sääkatastrofeja

Oliko 2013 ihmiskunnan paras vuosi?

Ennätyskuumat kuukaudet lisääntyneet globaalisti

Ilmastonmuutos tilastoissa ja diagrammeissa

Australiassa historian kuumin vuosi, kevät, kesä, kuukausi, viikko ja päivä

Ilmastonmuutos: Victorian osavaltiossa Australiassa korkeiden lämpötilojen todennäköisyys viisinkertaistunut

(EDIT 25.6.2014: Taulukkoon päivitetty kaikkien tutkimuslaitosten vahvistetut tulokset. Vuoden 2013 tiedot eivät siis enää ole alustavia ennakkotietoja. MetOfficen lämpötiladata löytyy tästä linkistä, taulukon tulkintaohje täältä ja lisätietoa täältä. Nasan tiedot voi puolestaan katsoa täältä.)

2 kommenttia:

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Helmikuussa Japanin ilmatieteen laitos vahvisti, että vuosi 2013 oli globaalisti mittaushistorian toiseksi lämpimin.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Kannattaa muuten huomata, että vaikka lähteeni "WMO: 2013 Among Top Ten Warmest on Record, Press Release No. 983" diagrammissa 3 sanotaan diagrammin lähteenä olevan MetOffice ja University of East Anglia, todellisuudessa diagrammi perustuu kolmeen eri datasarjaan: NOAA, NASA ja HadCRUT4 (MetOffice & University of East Anglia). WMO nimittäin käyttää laskennassaan näitä kolmea erillistä lämpötilasarjaa. Siksi myös blogipostaukseni taulukossa WMO:n ja MetOfficen tulokset poikkeavat hieman toisistaan.