tiistai 22. syyskuuta 2015

Hyvää auton vapaapäivää!

Kuvan © afxhome - Fotolia


Tänään 22.9.2015 on kansainvälinen autoton päivä, auton vapaapäivää.

YK:n viime vuonna julkaisemien tietojen mukaan autoilusta on tulossa maailmanlaajuisesti kaikkein suurin syypää kasvihuonekaasupäästöjen kasvuun, sillä autoilun päästöt lisääntyvät muita kasvihuonekaasujen päästöjä nopeammin. Aikavälillä 2010-2050 autoilun päästöt voivat lisääntyä 71 %. Suurin syyllinen on autoilun räjähdysmäinen kasvu kehittyvissä maissa. Maailmanlaajuisesti liikenteen osuus energian loppukäytöstä vuonna 2010 oli vain 27 %. Vuodesta 1970 liikenteen päästöt ovat kuitenkin yli kaksinkertaistuneet. Karkean arvion mukaan globaalien kasvihuonekaasupäästöjen pitäisi kuitenkin pienentyä 12 % aikavälillä 2012-2020, jos maapallon keskilämpötilan nousu halutaan rajoittaa alle kahteen asteeseen esiteollisesta ajasta.

CO2-raportin mukaan Suomessa tuotettiin kasvihuonekaasuja viikolla 36/2015 kaikkiaan 567 tuhatta tonnia (laskettuna hiilidioksidiekvivalentteina eli muiden kasvihuonekaasujen päästöt on muutettu vastaamaan hiilidioksidin vaikutuksia), josta tieliikenteen osuus oli 43 %, kuluttajien sähkönkulutuksen 23 %, maatalouden 15 %, lämmityksen 11 % ja jätehuollon 7 %. Kymenlaaksossa samalla viikolla tuotettiin kasvihuonekaasuja 19 tuhatta tonnia, josta tieliikenteen osuus oli 46 %, kuluttajien sähkönkulutuksen 26 %, maatalouden 11 %, lämmityksen 10 % ja jätehuollon 8 %.

Nyt on hyvä aika palauttaa mieleen Kouvolan Sanomien 6.6.2007 julkaisemat faktat:
-Matkalla Kouvolasta Helsinkiin henkilöauto tuottaa hiilidioksidia 20 kg, vaikka päästöt olisivatkin vain 160 g/km.
-Kouvolan seudulla autoilu tuottaa kasvihuonekaasuja jopa 250 000 000 kg/vuosi.
-Kouvolan seudun kasvihuonekaasupäästöistä kolmannes tulee liikenteestä.
-Raskaan liikenteen osuus on vain 15 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.
-Yksityisautoilla tehtävät työ- ja asiointimatkat ovat merkittävä kasvihuonekaasujen tuottaja.
-Kouvolan seutu on yksi Suomen autoistuneimmista alueista; asukasmäärään suhteutettuna taakse jäävät esimerkiksi Helsinki ja Kuopio.
-Kouvolan seudulla henkilöliikenteen matkoista joukkoliikenteessä tehdään vain 2 %, Suomessa keskimäärin 4 %.

Suomen autoistuneimmat kunnat sijaitsevat vuonna 2013 julkaistujen tietojen mukaan Ahvenanmaalla, jossa on autoja paikoin enemmän kuin asukkaita. Eckerön kunnassa on 1,07 autoa asukasta kohden, Sundissa 1,02. Manner-Suomessa eniten autoja on Isossakyrössä, 0,86 autoa asukasta kohden. Yleensäkin Pohjanmaalla ja muualla Länsi-Suomessa autoja on paljon, mitä selitetään voimakkaalla markkinoinnilla ja ihmisten perinteellä kytätä toisten autoja. Kouvolassa on 0,62 autoa asukasta kohden. Kaikkein vähiten autoistuneita ovat suuret kaupungit, joissa hyvin toimiva joukkoliikenne, ruuhkat ja pysäköintipaikkojen vaikea saatavuus tai kalleus rajoittavat yksityisautoilua. Helsingissä on vain 0,39 autoa asukasta kohden, Kauniaisissa ja Tampereella puolestaan 0,45.

Valtiotilastoissa eniten moottoriajoneuvoja (ei siis pelkästään henkilöautoja) henkeä kohden laskettuna on San Marinossa (1,263 moottoriajoneuvoa per asukas). Seuraavina tulevat Monaco (0,842), Liechtenstein (0,826) ja Yhdysvallat (0,809). Suomi on 24. sijalla (0,551). Joissakin valtioissa on vain 0,002 moottoriajoneuvoa asukasta kohden.

1 kommentti:

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Tänä vuonna julkaistun WHO:n raportin mukaan Suomessa on asukasta kohden laskettuna eniten rekisteröityjä ajoneuvoja maailmassa. Asukasta kohden laskettu ajoneuvojen lukumäärä TOP 10 -valtioissa on seuraava:
Suomi 1,07
Andorra 1,05
Italia 0,84
USA 0,83
Malesia 0,80
Luxemburg 0,78
Malta 0,76
Islanti 0,75
Itävalta 0,75
Kreikka 0,73