tiistai 7. helmikuuta 2017

Tammikuu 2017 jatkoi globaalisti poikkeuksellisten lämpimien kuukausien sarjaa, joka on nyt kestänyt selvästi yli vuoden

Pintalämpötilojen (ilman lämpötila kahden metrin korkeudella) anomalia eli poikkeama tavanomaisesta (vertailukauden 1981-2010 tammikuiden keskiarvosta) tammikuussa 2017 eri alueilla. Kuvan saa suuremmaksi klikkaamalla hiiren ykköspainikkeella sen päältä. Alkuperäisdatan lähde ERA-Interim, kuvan lähde ECMWF, Copernicus Climate Change Service.

Tammikuu 2017 jatkoi globaalisti poikkeuksellisten lämpimien kuukausien sarjaa, joka on nyt kestänyt selvästi yli vuoden. Anomalia (lämpötilapoikkeama verrattuna tavanomaiseen ko. kuukauden lämpötilaan) oli huipussaan helmikuussa 2016. Sen jälkeen yksittäisten kuukausien anomaliat laskivat maaliskuusta kesäkuuhun, kunnes heinä- ja elokuussa anomalioissa näkyi jälleen nousua, mistä lähtien anomaliat ovat pysyneet korkeina.

Tammikuun globaali keskilämpötila oli 0,55 celsiusastetta korkeampi kuin tammikuiden 1981-2010 keskiarvo, mikä tekee tammikuusta mittaushistorian toiseksi lämpimimmän tammikuun, 0,17 astetta alle viime vuoden tammikuun ennätyslämpötilan.

Tämän vuoden tammikuussa tavanomaiseen verrattuna kaikkein lämpimintä oli jälleen arktisella alueella, jossa merijäätä oli poikkeuksellisen vähän. Huomattavasti tavanomaista lämpimämpää oli myös laajoilla alueilla Pohjois-Amerikassa sekä vyöhykkeellä Keski-Afrikasta Arabian niemimaan kautta Itä-Siperiaan. Tavanomaiset lämpötilat ylittyivät myös suuressa osassa Kiinaa, Itä-Brasiliaa, Itä-Australiaa ja Chileä, jossa koettiin valtion modernin historian pahimmat maastopalot.

Pohjois-Euroopassa oli tammikuussa tavanomaista lämpimämpää, kun taas suuressa osassa Eurooppaa, erityisesti kaakossa, oli tavanomaista kylmempää. Muita ajankohtaan nähden tavanomaista kylmempiä alueita maapallolla olivat osat Länsi-Yhdysvaltoja ja Kanadaa, Pohjois-Grönlanti, Pohjois-Afrikka, osa Siperiaa, eteläinen Afrikka, Luoteis-Australia ja suuret osat Etelämannerta.

Suomen Ilmatieteen laitoksen mukaan tammikuu oli koko Suomessa tavanomaista lauhempi. Tammikuun alussa oli lyhyt kylmä jakso, mutta suurimman osan kuukautta vallitsi lauha etelän tai lännen puoleinen ilmavirtaus. Tammikuun alin lämpötila -41,7 astetta mitattiin 5. päivänä Muoniossa ja ylin lämpötila +7,9 astetta Jomalassa 1. päivänä. Lunta oli tammikuun lopulla Lappia lukuun ottamatta tavanomaista vähemmän. Länsi- ja lounaisrannikolla oli paikoin lumetonta.

Lokakuusta 2015 lähtien vain kaksi kuukautta ovat olleet globaalisti anomalialtaan viileämpiä kuin mittaushistorian siihen asti anomalialtaan lämpimin kuukausi (tammikuu 2007, anomalia 0,54 astetta). Elokuusta 2015 syyskuuhun 2016 jokainen kuukausi oli koko mittaushistorian lämpimin ko. kuukausi.

Lämpötilan 12 kuukauden liukuva keskiarvo globaalisti (ylempi kuva) ja Euroopassa (alempi kuva) verrattuna ajanjaksoon 1981-2010. Keskiarvoa on siis liu'utettu eteenpäin niin, että joka kuukausi on laskettu keskiarvo uudelleen viimeisimmän 12 kuukauden ajalta. Tiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin tammikuun 1979 alusta tammikuun 2017 loppuun (diagrammissa liukuvat keskiarvot laskettuina kullekin kuukaudelle 12 edellisen kuukauden ajalta). Mustat pylväät edustavat kalenterivuosien 1979-2016 keskiarvoja. Diagrammin saa suuremmaksi klikkaamalla sen päältä. Alkuperäisdatan lähde ERA-Interim, diagrammin lähde ECMWF, Copernicus Climate Change Service.


G
Globaalisti 12 kuukauden jakso helmikuun 2016 alusta tammikuun 2017 loppuun oli 0,61 astetta aikavälin 1981-2010 keskiarvoa lämpimämpi. Koko mittaushistorian tähän mennessä lämpimin kaikista 12 peräkkäisen kuukauden jaksoista (0,64 astetta yli vertailukauden 1981-2010 keskiarvon) on ollut lokakuu 2015 - syyskuu 2016. Mittaushistorian lämpimin kalenterivuosi on ollut 2016, jolloin anomalia (poikkeama vertailukaudesta) nousi 0,62 asteeseen. Kahden seuraavaksi lämpimimmän kalenterivuoden anomaliat ovat olleet "vain" 0,44 (vuosi 2015) ja 0,35 astetta (vuosi 2005).

Eri tutkimuslaitosten lämpötilasarjoissa on epätavallisen suurta vaihtelua sekä muutamien viime kuukausien että kalenterivuoden 2005 osalta. Erot johtuvat siitä, kuinka hyvin eri aineistoissa on otettu huomioon tavanomaiseen verrattuna lämpimät korkeat leveysasteet (arktiset alueet), joilla merijäätä on ollut vähän.

Näyttää kuitenkin selvältä, että vuodet 2015 ja varsinkin 2016 ovat olleet epätavallisen lämpimiä ja että lämpenemistrendi on ollut selkeä 1970-luvun lopulta alkaen. Vuodesta 2001 alkaen lämpötilat ovat olleet jatkuvasti tavanomaista korkeampia.

Vuoteen 2005 asti globaaleissa lämpötiloissa on melko suurta epävarmuutta. Näyttää kuitenkin selvältä, että vuodet 2015 ja 2016 ovat olleet epätavallisen lämpimiä ja että lämpenemistrendi on ollut selkeä 1970-luvun lopulta alkaen. Vuodesta 2001 alkaen lämpötilat ovat olleet jatkuvasti tavanomaista korkeampia. Tämä selkeä lämpenemistrendi onkin huomattavasti tärkeämpi asia kuin ennätyslämpimät kuukaudet sinänsä.

Euroopan lämpötilat vaihtelevat globaaleja keskilämpötiloja enemmän, mutta toisaalta Euroopan lämpötiloissa on vähemmän epävarmuutta, koska kattava lämpötilamittausverkosto on melko tiheä. Euroopassa 12 kuukauden keskilämpötilat ovat jatkuvasti pysyneet korkeina viimeisimmän kolmen vuoden ajan. Ne eivät kuitenkaan ole yltäneet yhtä korkealle tasolle kuin vuoden 2006 puolivälistä vuoden 2007 puoliväliin.

Euroopassa suurimmat kuukausikohtaiset anomaliat mitataan talvella ja lukemat vaihtelevat huomattavasti kuukaudesta toiseen. Tammikuussa 2017 Euroopan keskilämpötila jäi vajaan asteen verran aikavälin 1981-2010 tammikuiden keskilämpötilasta, hyvin samantapaisesti kuin vuonna 2016.

Lähteet

Copernicus Climate Change Service: Average surface air temperatures for January 2017

Ilmastotieto: Tammikuu oli lauha ja vähäsateinen

Lue myös nämä

Vuosi 2016 selvästi mittaushistorian lämpimin kalenterivuosi, vaikka viimeisten kuukausien osalta eri lämpötilasarjoissa on suuria eroja

Eurooppalainen analyysi hetki sitten: Vuosi 2016 globaalisti mittaushistorian lämpimin, lähes 1,5 astetta yli esiteollisen ajan ja ensimmäistä kertaa hiilidioksidipitoisuus koko ajan yli 400 ppm

Globaali merijään pinta-ala on nyt pienempi kuin yhtenäkään muuna päivänä satelliittimittaushistorian aikana

Tänään julkaistut tiedot: Vuodesta 2001 alkaen kaikki vuodet mittaushistorian 17 lämpimimmän vuoden joukossa, vuosi 2016 todennäköisesti lämpimin

Ei kommentteja: