torstai 14. tammikuuta 2021

Vuosi 2020 oli mittaushistorian lämpimin 45 valtiossa ja maanosista sekä Euroopassa että Aasiassa

Globaalisti maa-alueet olivat selvästi mittaushistorian lämpimimmät

Vuosien 1850-2020 globaalien keskilämpötilojen poikkeamat esiteollisesta ajasta (vertailukausi 1850-1900) maa-alueilla. Harmaat pylväät esittävät 95 %:n luotettavuusrajoja.


Kalifornialainen voittoa tavoittelematon tutkimusorganisaatio Berkeley Earth julkaisi tänään tiedot vuoden 2020 globaaleista lämpötiloista. Berkeley Earth perustettiin vuonna 2013 tekemään virallisista ilmastontutkimuslaitoksista riippumatonta ilmaston seurantaa, koska tietyt tahot väittivät virallisten tutkimustulosten olevan vääristeltyjä. Aluksi ilmastoskeptikot ja ilmastodenialistit ylistivät tätä riippumatonta tutkimusta, kunnes selvisi, että myös Berkeley Earthin tulosten mukaan ilmastonmuutos etenee voimakkaasti. 

Berkeley Earth kertoo käyttävänsä lämpötila-aineistossaan suurempaa määrää säähavaintoasemia kuin mikään muu tutkimuslaitos. Vuodelta 2020 Berkeley Earth analysoi 19 000 sääaseman tiedot ja 19 miljoonaa havaintoa valtameristä.

Vuosi 2020 oli Berkeley Earthin analysoimien tietojen mukaan globaalisti maa-alueilla selvästi mittaushistorian lämpimin vuodesta 1850 alkavissa kattavissa tilastoissa, lähes kaksi celsiusastetta (1,96 ± 0,04 °C) esiteollista aikaa lämpimämpi. Edellinen ennätys oli vuonna 2016 mitattu 1,88 asteen ero esiteolliseen aikaan.

Jäättömät merialueet olivat vuonna 2020 esiteolliseen aikaan verrattuna yli 0,8 astetta lämpimämpiä (0,82 ± 0,06 °C). Tämä on merien lämpötilastoissa neljännellä sijalla. Neljä lämpimintä vuotta ovat kuitenkin lähes yhtä lämpimiä, eikä niitä voi varmuudella erottaa toisistaan.


Mittaushistorian kolme lämpimintä vuotta 2016, 2019 ja 2020 ovat lähes yhtä lämpimiä

Vuosien 1850-2020 globaalien keskilämpötilojen (maa- ja merialueet yhdistetty) poikkeamat esiteollisesta ajasta (vertailukausi 1850-1900). Harmaat pylväät esittävät 95 %:n luotettavuusrajoja. Credit: Berkeley Earth.


Kun sekä maa- että merialueet otetaan huomioon, vuosi 2020 oli lähes yhtä lämmin kuin ennätyslämmin vuosi 2016. Eroa on vain 0,022 astetta, mikä on vähemmän kuin vuoden 2020 globaalien lämpötilamittausten epävarmuus 0,045 astetta. Käytännössä vuosien 2016 ja 2020 voidaan siis sanoa olevan jaetulla ykkössijalla mittaushistorian lämpimimpien vuosien joukossa. Myös vuosi 2019 oli lähes yhtä lämmin, noin 0,02 astetta vuotta 2020 viileämpi. 

Mittaushistorian lämpimimmät vuodet Berkeley Earthin mukaan. Vuosista on esitetty keskilämpötilan poikkeama verrattuna esiteolliseen aikaan (1850-1900) ja keskilämpötilan epävarmuus. Lämpimimmät vuodet 2016, 2020 ja 2019 ovat lähes yhtä lämpimiä. Credit: Berkeley Earth.

Vuodesta 1850 alkavan mittaushistorian kuusi lämpimintä vuotta on koettu kuudennen viimeisimmän vuoden aikana

Vuosi 2020 oli 1,27 astetta esiteollista aikaa lämpimämpi ja 0,94 astetta vertailukautta 1951-1980 lämpimämpi. Vuonna 2020 jokainen kalenterikuukausi oli ainakin 1,05 astetta esiteollista aikaa lämpimämpi. Kuusi kuukausista sijoittui koko mittaushistorian kuukausikohtaisten lämpötilatilastojen ykkössijalle: huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, syyskuu ja marraskuu. Koko mittaushistorian kuusi lämpimintä vuotta on koettu viimeisimmän kuuden vuoden aikana.


Vuosien 2010-2020 sijoitus vuodesta 1850 alkavan mittaushistorian lämpimyystilastoissa. Anomalia tarkoittaa vuoden keskilämpötilan eroa esiteollisen ajan (1850-1900) keskilämpötilaan verrattuna. Vuosien anomalioista on merkitty myös 95 %:n luotettavuusrajat sen mukaan, kuinka varmoja kyseisen vuoden lämpötilastot ovat. Epävarmuutta esiteollisen ajan keskilämpötilassa ei ole otettu huomioon.

 
Vuonna 2020 globaalista maa-alasta kymmenesosa oli ennätyslämmintä aluetta eikä missään ollut ennätyskylmää

Vuonna 2020 noin 87 % maapallon pinta-alasta oli selvästi lämpimämpi kuin vertailukaudella 1951-1980. Noin 12 % pinta-alasta oli likimain yhtä lämmin kuin vertailukaudella ja vain 1,3 % oli selvästi vertailukautta viileämpi. Vuoden keskilämpötila oli ennätyslämmin 10 %:lla maapallon pinta-alasta. Missään vuoden keskilämpötila ei ollut ennätyskylmä.

Vuosi 2020 oli ennätyslämmin 10 %:lla maapallon maa-alasta (tummin punainen väri). Missään en ollut ennätyskylmää. Credit: Berkeley Earth.

Euroopassa ja varsinkin Aasiassa oli ennätyslämmintä, minkä seurauksena Koillisväylä oli avoinna ennätyksellisen pitkään

Vuosi 2020 oli mittaushistorian lämpimin sekä Euroopassa että Aasiassa. Erityisesti Pohjois-Aasiassa oli ennätyksellisen lämmintä. Venäjällä oli lähes neljä astetta esiteollista aikaa lämpimämpää ja edellinen vuoden keskilämpötilaennätys ylittyi 1,2 asteella. Siperiassa vuoden keskilämpötila oli lähes viisi astetta esiteollisen ajan yläpuolella, lämpimimmissä paikoissa jopa yli  seitsemän astetta lämpimämpi. Tämä edisti ikiroudan sulamista. Koillisväylä oli avoinna ennätyksellisen pitkään, noin 3,5 kuukautta. Ennen vuotta 2005 oli hyvin harvinaista, että Koillisväylällä päästiin kulkemaan.


Koillisväylän eli Pohjoisen meritien kulkukelpoisuus Atlantilta Pohjoisen jäämeren kautta Tyynelle valtamerelle (siniset vaakapylväät). Vuonna 2020 Koillisväylä oli auki ennätyksellisen pitkään (punainen vaakapylväs). Tulokset perustuvat satelliittimittauksiin. Kulkukelpoisuus on määritelty siten, että kulkureitistä korkeintaan 15 % saa olla merijään peitossa. Credit: Berkeley Earth.

Vuosi 2020 oli ennätyksellisen lämmin 45 valtiossa

Yksittäisistä valtioista uusi vuoden keskilämpötilaennätys tehtiin 45 valtiossa: Andorra, Antigua ja Barbuda, Argentiina, Belgia, Belize, Bolivia, Djibouti, Dominica, Fiji, Gambia, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, Jamaika, Japani, Kolumbia, Kongon demokraattinen tasavalta, Kuuba, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malediivit, Marshallinsaaret, Meksiko, Mikronesian liittovaltio, Moldova, Nauru, Peru, Ranska, Ruotsi, Saint Kitts ja Nevis, Senegal, Seychellit, Sierra Leone, Salomoninsaaret, Somalia, Suomi, Taiwan, Tuvalu, Ukraina, Valko-Venäjä, Vanuatu, Venezuela, Venäjä ja Viro. Berkeley Earthin käyttämissä lämpötilatiedoissa suurimmat valtiokohtaiset poikkeamat vertailukauteen 1951-1980 verrattuna olivat Venäjällä (+3,6 astetta), Virossa (+3,4 astetta), Latviassa (+3,3 astetta) ja Suomessa (+3,2 astetta).


Pariisin ilmastosopimuksen lämpötilarajat lähestyvät

Vuosien globaalit keskilämpötilat (siniset pisteet) ja kymmenen vuoden liukuva keskiarvo (punainen käyrä). Keskiarvoa on siis liu'utettu eteenpäin niin, että joka vuosi on laskettu keskiarvo uudelleen viimeisimmän kymmenen vuoden ajalta. Näin sään luontainen vuosien välinen lyhytaikaisvaihtelu on saatu hieman tasoittumaan ja pitkän aikavälin trendi näkymään paremmin. Katkoviivalla on jatkettu vuodesta 1980 alkaen havaittua lämpenemistrendiä eteenpäin. Credit: Berkeley Earth.

Vuodesta 1980 alkaen maapallo on lämmennyt hyvin tasaisesti noin 0,19 astetta vuosikymmenessä. Nykyisellä kehityksellä maapallon pitkän aikavälin keskilämpötila tulee nousemaan 1,5 astetta yli esiteollisen ajan (vertailukausi 1850-1900) noin vuoteen 2035-2037 mennessä ja 2 astetta noin vuoteen 2063-2065 mennessä. Yksittäisen kalenterivuoden keskilämpötila tulee olemaan 1,5 astetta yli esiteollisen ajan jo selvästi aiemmin kuin vuonna 2035. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on se, ettei maapallon pitkän aikavälin keskilämpötila nouse yli 1,5 astetta tai ei ainakaan yli 2 astetta esiteollisesta ajasta. Koska ihmiskunnan toimintojen tuottamat kasvihuonekaasupäästöt lämmittävät maapalloa, niitä on vähennettävä merkittävästi hyvin pian, jos halutaan pysyä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti korkeintaan kahden asteen lämpenemisessä.

Ennätyslämmintä vuotta 2016 lämmitti vuosien 2015-2016 voimakas El Niño -ilmiö, joka itse asiassa sijoittuu voimakkaimpien El Niño -ilmiöiden listauksessa jaetulle ykkössijalle. Sen sijaan vuosi 2020 sekä alkoi että päättyi kohtalaisen voimakkaalla La Niña -ilmiöllä, joka viilensi lämpötiloja jonkin verran. Berkeley Earthin mukaan se, että vuosi 2020 oli likimain yhtä lämmin kuin ennätyksellisen El Niñon osaltaan lämmittämä vuosi 2016, toimii hyvänä esimerkkinä ilmastonmuutoksen etenemisen voimakkuudesta. 

Viilentävä La Niña todennäköisesti vaikuttaa hyvin selvästi vuonna 2021. Berkeley Earthin ennusteen mukaan on kuitenkin lähes varmaa, että vuosi 2021 tulee sijoittumaan mittaushistorian kymmenen lämpimimmän vuoden joukkoon. Noin 50 %:n todennäköisyydellä vuosi 2021 sijoittuu korkeintaan mittaushistorian viidenneksi lämpimimmäksi. On vain muutaman prosentin todennäköisyys, että vuodesta 2021 voisi tulla mittaushistorian lämpimin. Itse asiassa vuosi 2021 tulee todennäköisesti olemaan yksi tämän vuosikymmenen viileimmistä vuosista.

Lähteet

Berkeley Earth: Global Temperature Report for 2020

Berkeley Earth: Berkeley Earth 2020 Global Temperature Update (Press Release)

Lue myös nämä

Päättynyt vuosikymmen oli globaalisti mittaushistorian lämpimin ja kuusi lämpimintä vuotta on koettu viimeisimmän kuuden vuoden aikana

Vuosi 2020 oli mittaushistorian lämpimin Kouvolassa, Suomessa ja ehkä globaalistikin

Ei kommentteja: