tiistai 21. huhtikuuta 2015

Lukion uusi opetussuunnitelma ja teemaopinnot


Opetushallitus on julkaissut syksyllä 2015 vahvistettavasta ja elokuussa 2016 käyttöön otettavasta lukion opetussuunitelmasta luonnoksen. Biologiassa ja maantieteessä kurssit modernisoituvat selvästi. Esimerkiksi maantieteessä geomedia ja kiertotalous tulevat olemaan hyvin keskeisessä osassa. Valitettavaa kuitenkin on se, ettei poliittisten päättäjien asettama liian kiireinen valmisteluaikataulu ole mahdollistanut sisältöjen hiomista aivan loppuun asti.

Biologia ja maantiede ovat sellaisia oppiaineita, joissa arviointi uudistuu enemmän kuin useimmissa muissa oppiaineissa. Osaamisen tasot määritetään perinteisen Bloomin taksonomian mukaisesti, mutta tietojaan ja taitojaan voi osoittaa hyvin monella tavalla: "Biologian tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjallisissa arvioinneissa myös suullisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kokeellisessa työskentelyssä sekä laatimalla yksin tai yhteisöllisesti biologisen tutkielman tai projektituotoksen kuten videon, pelin, vastamainoksen tai verkkosivut."

Ikävää on se, että maantieteestä poistui toinen pakollinen kurssi, joka siirtyi valinnaiseksi. Muiden reaaliaineryhmien kohdalla samanlaista vähennystä ei tapahtunut. Myös uskonnosta tai elämänkatsomustiedosta kyllä vietiin yksi pakollinen kurssi, mutta valinnaisia kursseja tuli peräti kaksi lisää. Lisäksi uskontoa ja filosofiaa opettavat opettajat saivat yhden pakollisen kurssin lisää filosofiaan, kun yksi filosofian valinnaiskursseista siirrettiin pakolliseksi. Uskonnon, psykologian ja filosofian opettajat olivat opetussuunnitelmauudistuksen selviä voittajia. Historiassa yksi pakollinen kurssi muuttui valinnaiseksi, mutta yhteiskuntaopissa puolestaan valinnainen kurssi muutettiin pakolliseksi. Fysiikasta vähennettiin yksi valinnainen kurssi. Vain ympäristö- ja luonnontieteet siis kärsivät uudistuksesta.

Tässä tilanteessa olisi kohtuullista ottaa paikallisessa opetussuunnitelmatyössä huomioon sekä lukiolaisten luonontieteellisen sivistyksen että luonnontieteellisten aineiden opettajien työllisyyden takaamisen kannalta se seikka, että luonnontieteisiin tulisi saada uusia kunta- tai koulukohtaisia kursseja. Lisäksi luonnontieteet sopisivat hyvin ainakin osaksi mukaan aivan uutena opetussuunnitelmaan tuleviin teemaopintoihin.

Näitä valinnaisia teemaopintokursseja tarjotaan kolme: Monitieteinen ajattelu (TO1), Ilmiöpohjaista työskentelyä teknologialla (TO2) ja Osaaminen arjessa (TO3). Osaaminen arjessa -kurssin monet opiskelijat tulevat todennäköisesti suorittamaan lähinnä autokoulukurssilla, mutta paikallisessa opetussuunnitelmatyössä olisi tärkeää tarjota autoilun lisäksi selkeitä muitakin vaihtoehtoja. Tällaisiksi sopisivat hyvin vapaaehtoistoiminta ympäristö- tai ihmisoikeusjärjestöissä sekä vaikkapa kansalaisjärjestön järjestämät kurssit, esimerkiksi Ympäristötoimintapäivät.

Erityisesti Monitieteinen ajattelu -kurssille luonnontieteillä olisi paljon annettavaa. Kyseessä on eräänlainen debatointikurssi, jossa asioita pitäisi oppia tarkastelemaan ja perustelemaan eri näkökannoilta.

Neljäntoista huippututkijan muodostama Ilmastopaneeli esitti tammikuussa hyvin perustellun kannanoton siitä, että ilmastonmuutosta tulisi käsitellä kaikissa oppiaineissa. Ilmastokasvatusta nimittäin tarvitaan kaikilla aloilla. Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa ilmastonmuutos taitaa kuitenkin olla selkästi mainittuna lähinnä vain maantieteen kohdalla. Lisäksi biologiassa todetaan yleisemmällä tasolla ympäristöongelmat, joihin ilmastonmuutoksen voidaan katsoa sisältyvän. Sen sijaan esimerkiksi yhteiskuntaopin globaalin maailman kurssilta ilmastonmuutos näyttää unohtuneen kokonaan aivan kuin talous tulisi toimeen täysin ilman ympäristöä.

Ilmastopaneelin esitys ilmastonmuutoksen käsittelystä kaikissa oppiaineissa on erittäin kannatettava. Esimerkiksi Ilmasto-oppaan oppimistehtävissä (ks. myös videot ja visualisoinnit) on jo kerätty eri oppiaineisiin sopivaa materiaalia. Sen lisäksi ehdottaisin kuitenkin säätä ja ilmastoa aiheeksi (tai ainakin yhdeksi aihevaihtoehdoksi) paikallisessa opetussuunnitelmatyössä pohdittavaksi Monitieteinen ajattelu -kurssille. Sää ja ilmasto ovat jokapäiväisen elämän ja tulevaisuuden kannalta tärkeä ilmiö, joka liittyy jollakin tavalla aivan kaikkiin lukion oppiaineisiin. Kieliä tarvitaan koko kurssin ajan lähdeaineistojen lukemiseen sekä tuotosten esittämiseen.

Tässä Sää ja ilmasto -kurssin oma pikainen sisältöluonnokseni, joka tällaisenaan voi olla jo liiankin laaja yhdellä kurssilla toteutettavaksi (sisältöä riittää vaikkapa kursseille TO1 ja TO2):

Sään havainnointi ja ennustaminen
-säähavaintojen tekeminen (integrointi mm. fysiikkaan tarkasteltaessa säähavaintolaitteita ja niiden toimintaa)
-erilaiset sääilmiöt
-säähän liittyvä kansanperinne (integrointi historiaan ja äidinkieleen)
-sään eripituiset ennusteet ja sääennusteiden tulkinta
-sääennätykset
-sää- ja ilmastotilastojen käsittely ja tulkinta sekä säähän liittyvät paikkatietokannat (mahdollistaa sekä havainnoinnin että taulukkolaskennan, todennäköisyyslaskennan, tilastolliset analyysit ja muun tiedonkäsittelyn valmiista aineistoista, integrointi matematiikkaan)

Sää- ja ilmastohistoria
-ilmastoon ja säähän eri aikoina vaikuttaneet ja vaikuttavat tekijät
-kaupunki-ilmasto
-sää- ja ilmastohistorian esimerkkejä: integrointi mm. biologiaan (ilmasto eri maailmankausilla ja ilmaston vaikutukset evoluutioon) ja historiaan (ilmasto ja sää ihmiskunnan historian eri aikoina ja eri historiallisissa tapahtumissa)

Sään ja ilmaston vaikutuksia
-ihmisen ja muiden eliöiden fysiologinen sekä käyttäytymiseen liittyvä sopeutuminen erilaisiin sää- ja ilmasto-oloihin (integrointi biologiaan ja terveystietoon)
-sään terveysvaikutukset ja sääpsykologia (integrointi biologiaan, terveystietoon ja psykologiaan)
-säähasardit ja niihin varautuminen: pakkanen, helleaallot, myrskyt, tulvat, kuivuus, sään vaikutus teknisiin hasardeihin

Nykyinen ilmastonmuutos
-ilmastomallit (integrointi matematiikkaan ja fysiikkaan)
-nykyisen ilmastonmuutoksen syyt, seuraukset, hillintä ja sopeutuminen (integrointi fysiikkaan ja kemiaan)
-ilmastonmuutosdiskurssi uutisissa ja climate fiction -kirjallisuudessa (ajankohtaisten uutisten seuraaminen, ilmastoaiheiseen clifi-kirjallisuuteen tutustutuminen ja lähdekritiikki, integrointi yhteiskuntaoppiin sekä äidinkieleen ja kirallisuuteen)
-ilmastonmuutos ja lainsäädäntö (integrointi yhteiskuntaoppiin)
-ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet (integrointi filosofian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon etiikkaan)
-ihmisten ilmastonmuutostietoisuuteen vaikuttaminen tieteen ja taiteen keinoin (integrointi musiikkiin ja kuvataiteeseen, ks. esimerkkejä tästä linkistä sekä myös täältä)

Kritiikkiä ja parannusehdotuksia sekä kokonaan uusia ideoita eri oppiaineiden yhteisistä teemaopintokursseista saa esittää vapaasti kommentoimalla tätä kirjoitustani.

8 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Lukion opetussuunitelman perusteet...

Hirveää tekstiä opetushallitukselta. Huvikseni yritin lukea sitä ja onhan se ihan kamalaa uuskieltä. Melkein kolmesataa sivua ja joka kappaleen voisi lyhentää kolmanneksella jos kirjoitettaisiin vain asia asiallisesti.

Tietääkö opettaja onko kukaan opetushallituksessa tai koulussa huomannut että varsinainen asiakas on se koululainen tai opiskelija. Mitäpä jos antaisitte luokalle koeluettavaksi pätkän tästä luonnoksesta.

Tekstin varsinainen kohde on lukiolainen, häntä määritellään, kuvaillaan ja hyysätään. Ymmärtääkö hän tuosta tekstistä mitä hänelle yritetään tehdä?

Terveisin
Jaakko Ruohtula
ATK-eläkeläinen

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Kiitos. Tuo on hyvä kysymys. En tiedä, onko opetussuunnitelman tekstiä tutkitusti tai järjestelmällisesti luetettu lukiolaisilla. Parhaillaan on meneillään lausuntokierros, jossa lukiolaisilta kyllä pyydetään kommentteja tästä opetussuunnitelman luonnoksesta.

Käytännössä kouluissa opetussuunnitelma on lähinnä opettajien ja rehtoreiden työkalu. Opiskelijoita varten on perinteisesti usein laadittu kunta- tai koulukohtaisesti erilliset kurssikuvaukset, joissa opetussuunitelman tekstiä on lyhennetty ja tiivistetty enemmänkin kuin kolmanneksella.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Tässä Biologian ja maantieteen opettajien liiton kannanotto lukion uuteen opetussuunnitelman perusteiden luonnokseen.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Tässä pari esimerkkiä siitä, kuinka ilmastonmuutosta voi havainnollistaa musiikin keinoin:

What Climate Change Sounds Like from Amazon to Arctic

A Song of Our Warming Planet

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Tänään ilmestyneessä Luonnonsuojelija-lehdessä 2/2015 Hanna-Kaisa Hellsten kommentoi ilmasto-opetusta mm. näin:

"Koska maantiedettä opetetaan jatkossa vähemmän, globaaleja ongelmia täytyisi käsitellä enemmän muiden aineiden kursseilla. Tai sitten on todettava, ettei tulevaisuudella ole niin väliä. -- Ilmastonmuutoksessa on kyse myös oikeudenmukaisuudesta, vastuusta ja kansainvälisestä politiikasta. -- Maapallon lämpeneminen ei kuitenkaan ole mielipide tai näkökulma samalla tavalla kuin esimerkiksi kysymys hyvästä valtiomuodosta. Yhteiskunta- ja katsomusaineiden opettajien on joskus vaikeaa ymmärtää tätä. Ilmastoskeptikot päästetään helposti ääneen opetuksen tasapuolisuuden turvaamiseksi. Samalla unohtuu, että 99% tiedeyhteisöstä pitää heitä hourupäisinä räksyttäjinä. -- Skeptikkojen hyysääminen on esimerkki siitä, miten ilmastoaiheita käsitellään huonosti hallittuina luonnontieteinä muiden aineiden opetuksessa. Opetusmateriaaleihin eksyy epämääräisyyksiä, joita ei koskaan päätyisi biologian tai maantieteen kirjoihin. Tämä on ymmärrettävää: oma ala on tietenkin paremmin hanskassa kuin toisten ala. -- Yhteiskunta- ja katsomusaineissa voidaan pohtia, onko ympäristöpakolaisuus epäreilua tai mitä mieltä kasvissyönnistä pitäisi olla. -- Ilmastonmuutos on vaikea aihe, joka ei avaudu yhdestä näkökulmasta. Ongelma ei ainakaan ratkea, jos sen kieltää skeptikkojen tapaan."

Koko teksti kannattaa lukea Luonnonsuojelijan 2/2015 sivulta 38.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Englannin tai saksan oppitunnille sopisi tämä uusi ilmastolaulu.

Anonyymi kirjoitti...

Hei!
Onko Sinulla tietoa, miten nämä OPS-uudistukset vaikuttavat lukiossa oleviin opiskelijoihin? Joihinkin aineisiin kun on tullut lisää pakollisia kursseja ja joistain vähentynyt...
Hyvää kesänjatkoa!
Terv. hämmentynyt opiskelija

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Hei!

Anteeksi, että tämä vastaukseni on viipynyt. Olin Lapissa vaeltamassa.

Jo lukion aloittaneet sekä elokuussa 2015 lukion aloittavat opiskelijat jatkavat lukion loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma koskee vasta syksyllä 2016 lukion aloittavia.

Hyvää kesäloman jatkoa!

Jari