lauantai 5. marraskuuta 2016

Viimeisin 12 kuukautta lokakuun loppuun asti jälleen globaalisti lähes ennätyslämmin

Lämpötilan 12 kuukauden liukuva keskiarvo globaalisti (ylempi kuva) ja Euroopassa (alempi kuva) verrattuna ajanjaksoon 1981-2010. Keskiarvoa on siis liu'utettu eteenpäin niin, että joka kuukausi on laskettu keskiarvo uudelleen viimeisimmän 12 kuukauden ajalta. Tiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin tammikuun 1979 alusta lokakuun 2016 loppuun (diagrammissa liukuvat keskiarvot laskettuina kullekin kuukaudelle 12 edellisen kuukauden ajalta). Mustat pylväät edustavat kalenterivuosien 1979-2015 keskiarvoja. Alkuperäisdatan lähde ERA-Interim, diagrammin lähde Copernicus Climate Change Service.

Lokakuu 2016 jatkoi globaalisti poikkeuksellisten lämpimien kuukausien sarjaa, joka on nyt kestänyt yli vuoden. Anomalia (lämpötilapoikkeama verrattuna tavanomaiseen ko. kuukauden lämpötilaan) oli huipussaan helmikuussa 2016. Sen jälkeen yksittäisten kuukausien anomaliat laskivat maaliskuusta kesäkuuhun, kunnes heinä- ja elokuussa anomalioissa näkyi jälleen nousua ja syys-lokakuussa pientä pudotusta.

Lokakuun globaali keskilämpötila oli 0,57 celsiusastetta korkeampi kuin lokakuiden 1981-2010 keskiarvo, mutta 0,07 astetta alempi kuin viime vuoden ennätyslämpimänä lokakuuna.

Kesäkuuta 2016 lukuun ottamatta jokainen kuukausi lokakuusta 2015 lokakuuhun 2016 on ollut globaalisti anomalialtaan lämpimämpi kuin mittaushistorian siihen asti anomalialtaan lämpimin kuukausi (tammikuu 2007, anomalia 0,54 astetta). Elokuusta 2015 syyskuuhun 2016 jokainen kuukausi oli koko mittaushistorian lämpimin ko. kuukausi.

Globaalisti vuoden jakso lokakuun 2015 alusta syyskuun 2016 loppuun oli koko mittaushistorian tähän mennessä lämpimin kaikista 12 peräkkäisen kuukauden jaksoista (0,64 astetta yli vertailukauden 1981-2010 keskiarvon). Marraskuun 2015 alusta lokakuun 2016 loppuun ulottuva 12 kuukauden jakso oli anomalialtaan vain hieman sitä viileämpi ja kahteen desimaaliin pyöristettynä yhtä lämmin eli 0,64 astetta vertailukautta lämpimämpi. Toistaiseksi lämpimin kalenterivuosi on ollut 2015, jolloin anomalia nousi 0,44 asteeseen.

Pintalämpötilojen anomalia eli poikkeama tavanomaisesta (vertailukauden 1981-2010 lokakuiden keskiarvosta) lokakuussa 2016 eri alueilla. Alkuperäisdatan lähde ERA-Interim, kuvan lähde Copernicus Climate Change Service.

Vuoteen 2005 asti globaaleissa lämpötiloissa on melko suurta epävarmuutta. Näyttää kuitenkin selvältä, että vuodet 2015 ja 2016 ovat olleet epätavallisen lämpimiä ja että lämpenemistrendi on ollut selkeä 1970-luvun lopulta alkaen. Vuodesta 2001 alkaen lämpötilat ovat olleet jatkuvasti tavanomaista korkeampia. Tämä selkeä lämpenemistrendi onkin huomattavasti tärkeämpi asia kuin ennätyslämpimät kuukaudet sinänsä.

Lähde


Copernicus Climate Change Service: Average surface air temperatures for October 2016

Ei kommentteja: