tiistai 1. elokuuta 2017

Ennätysaikaista: Maapallon ylikulutuspäivä eli ekovelkapäivä nyt jo 2. elokuuta

Maapallon luonnonvarojen ylikulutuspäivä eli ekovelkapäivä on tänä vuonna jo 2. elokuuta, aiemmin kuin koskaan ennen. Ihmiskunta on vain seitsemässä kuukaudessa käyttänyt kaikkia maapallolla tämän vuoden aikana syntyviä luonnonvaroja vastaavan määrän luonnonvaroja. Nykyisellä luonnonvarojen käytöllä tarvittaisiin 1,7 maapalloa tuottamaan kestävästi ihmiskunnan käyttämät luonnonvarat. Suomalaisten asukasta kohden laskettu kulutustaso on maailman 12. suurinta.

Maapallolla nykyisin kulutettujen luonnonvarojen kestävään tuottamiseen tarvittaisiin 1,7 maapalloa. Jos kaikki maapallon ihmiset eläisivät Australian elintasolla, maapalloja tarvittaisiin peräti 5,2. Vastaavasti kuvassa on esitetty muistakin esimerkkivaltioista, kuinka monta maapalloa tarvittaisiin, jos koko ihmiskunta eläisi vastaavalla elintasolla. Kuvasta puuttuvat esimerkiksi kaikkein eniten luonnonvaroja asukasta kohden kuluttavat Luxemburg (7,7 maapalloa) ja Qatar (7,4 maapalloa). Suomalaisten kulutustasolla tarvittaisiin noin 4 maapalloa. Credit: Earth Overshoot Day 2017, Press Release.

Keskiviikkona 2. elokuuta on maailman ylikulutuspäivä eli ekovelkapäivä 2017 (Earth Overshoot Day 2017). Global Footprint Network (kalifornialainen kestävän kehityksen ajatushautomo, jolla on toimistoja Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa) laskee, että ihmiskunta on 1.1.2017-2.8.2017 käyttänyt kaikkia maapallolla tämän vuoden aikana syntyviä luonnonvaroja vastaavan määrän luonnonvaroja. Loppuvuoden elämme siis velaksi ja kulutamme aiempina vuosikymmeninä säästöön jääneitä luonnonvaroja. Tätä pääomaa tarvittaisiin turvaamaan seuraavan vuoden ja muiden tulevien vuosien tuotanto. 

Laskelmat perustuvat lähinnä YK:n tilastoihin. Vuoden 2017 laskelmissa käytetään vuoden 2013 tilastotietoja, koska ne ovat uusimmat kattavasti saatavilla olevat tilastot.

Luonnonvarojen hyödyntäminen alkoi kasvaa voimakkaasti 1960-luvulla. Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan luonnonvarojen käyttö ylitti maapallon vuosituotannon ja ilmastonmuutosta aiheuttavan hiilidioksidin päästömäärä hiilidioksidin luonnollisen vuotuisen sitoutumisen noin vuonna 1971.

Todellisuudessa nämä laskelmat tietyistä päivämääristä eivät kuitenkaan voi olla läheskään tarkkoja, sillä "jokaista syntyvää kalaa on mahdotonta laskea". Osittain ylikulutuspäivän aikaistuminen selittyy entistä tarkemmilla tilastotiedoilla kulutuksesta ja hiilidioksidipäästöjen tuotannosta.

Uusimmat tiedot eivät siis ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien tulosten kanssa, sillä laskennassa käytettyä metodologiaa on osin muutettu. Tietoa on kerätty entistä enemmän ja tarkemmin. Esimerkiksi metsätyypit on eroteltu aiempaa yksityiskohtaisemmin.

Jos aiempien vuosien ylikukutuspäivät lasketaan samalla metodologialla kuin tämän vuoden raportissa, edellisten vuosien ylikulutuspäivät ovat olleet seuraavat:

3.8.2016
4.8.2015
4.8.2014
5.8.2013
6.8.2012
5.8.2011
9.8.2010
20.8.2009
16.8.2008
15.8.2007
21.8.2006
26.8.2005
2.9.2004
10.9.2003
19.9.2002
23.9.2001
23.9.2000
30.9.1999
1.10.1998
30.9.1997
2.10.1996
5.10.1995
11.10.1994
13.10.1993
13.10.1992
11.10.1991
13.10.1990
13.10.1989
16.10.1998
24.10.1987
31.10.1986
5.11.1985
8.11.1984
15.11.1983
16.11.1982
12.11.1981
4.11.1980
30.10.1979
8.11.1978
12.11.1977
17.11.1976
1.12.1975
28.11.1974
27.11.1973
10.12.1972
21.12.1971

Vuonna 2016 ylikulutuspäiväksi kerrottiin 8. elokuuta. Uusimpien laskelmien mukaan ylikulutuspäivä kuitenkin oli viime vuonna jo 3. elokuuta. Vastaavasti vuonna 2015 ylikulutuspäiväksi kerrottiin 9. elokuuta, vaikka tämänhetkisten tietojen mukaan oikea päivämäärä oli 4. elokuuta.

Tarkan päivämäärän selvittämistä tärkeämpää on ymmärtää, mitä kaikkea tapahtuu. Ruokapula lisääntyy, lajien luonnolliset populaatiot pienenevät, metsiä katoaa, maaperän tuottavuus heikkenee ja hiilidioksidin määrä ilmakehässä sekä merissä lisääntyy.

TOP 12 -valtiot, joissa luonnonvarojen ylikulutus asukasta kohden laskettuna on suurinta. Taulukossa on esitetty myös ko. valtioiden valtiokohtainen ylikulutuspäivä verrattuna koko maapallon keskimääräisiin (ei siis kyseisen valtion) luonnonvaroihin. Suomessa kulutus on maailman 12. suurinta. Mikäli kaikki maapallon ihmiset eläisivät samalla kulutustasolla, globaali ylikulutuspäivä olisi ollut jo 3. huhtikuuta ja maapalloja tarvittaisiin 3,95. Kun sekä ekologisuuden vaatimukset että ihmisten inhimillinen hyvinvointi otetaan huomioon ja tarkastellaan valtiotietoja suhteutettuina globaaleihin keskiarvoihin, maailman parhaat valtiot ovat Dominikaaninen tasavalta ja Sri Lanka. Kuitenkin myös ne aiheuttavat paikallisesti ekovelkaa eli kuluttavat luonnonvaroja enemmän kuin omassa valtiossa syntyy. Suomi on sikäli hyvässä tilanteessa, että maamme tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja laskennallisesti omaa kulutustamme enemmän. Suomessa luonnonvarojen tuotanto on siis pinta-alaa kohden laskettuna suurempaa kuin maapallolla keskimäärin. Lähde: Earth Overshoot Day.

Jos ylikulutuspäivää olisi mahdollista myöhentää 4,5 vuorokautta vuodessa, vuoteen 2050 mennessä ihmiskunnan kulutus olisi sopusoinnussa luonnon tuotannon kanssa. Globaalien hiilipäästöjen puolittaminen myöhentäisi ylikulutuspäivää 89 vuorokaudella. Jos maailmanlaajuinen ruokajätteen määrä saataisiin pienennettyä puoleen nykyisestä, ylikulutuspäivä tulisi 11 päivää myöhemmin. Lisää ratkaisukeinoja voit tarkastella tästä linkistä.

Ylikulutuspäivästä kerrotaan tarkemmin erillisillä teemasivuilla. Oman ekologisen jalanjälkensä voi laskea osoitteessa www.footprintcalculator.org. Interaktiivisen sivun avulla voi myös vertailla eri valtioita.

Lähteet

Earth Overshoot Day: Earth Overshoot Day 2017 is August 2, the earliest date since ecological overshoot began in the early 1970s

Earth Overshoot Day: On Earth Overshoot Day (August 2), calculate your own Overshoot Day and #movethedate

Lue myös tämä

Suomalaisten kulutustasolla tarvittaisiin neljä maapalloa, jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat yhtä paljon

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Montako päivää suomalaisten kulutuspäivä aikaistuu. Kun äänekosken biotutetehdas on täydessä käynnissä.