keskiviikko 3. joulukuuta 2014

WMO julkaisee tietonsa tänään: Onko vuosi 2014 mittaushistorian lämpimin ja mitä se merkitsee?

Perun Limassa on 1.-12. joulukuuta meneillään ilmastokonferenssi. Tänään kello 17 Suomen aikaa WMO pitää suorana nettilähetyksenä tiedotustilaisuuden, jossa kerrotaan alustavia tietoja ilmaston tilasta maapallolla vuonna 2014. Lopullinen Ilmaston tila 2014 -raportin julkaisu tapahtunee maaliskuussa 2015. Mitä se merkitsee, jos vuosi 2014 osoittautuu mittaushistorian lämpimimmäksi vuodeksi? Miten ilmasto on muuttunut Rio de Janeiron vuoden 1992 ilmastokonferenssin jälkeen? Entä miten ilmasto on muuttunut sinun elinaikanasi ja miten se tulee muuttumaan eläkepäivinäsi?
Vuosi 2014 näyttää NOAA:n mukaan olevan 135-vuotisen mittaushistorian kuumin. Mikäli näin käy, tämä on vuodesta 1992 lähtien jo kuudes kerta, kun globaali vuoden keskilämpötila tekee uuden ennätyksen tai sivuaa ennätystä. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että 14 mittaushistorian 15 lämpimimmästä vuodesta on mitattu 2000-luvulla.

Vuoden 2014 aikana on rikottu globaalisti kuusi kyseessä olevan kuukauden keskilämpötilaennätystä. Vuodesta 1992 lähtien uusia kuukauden keskilämpötilaennätyksiä on saatu peräti 47 kappaletta. Viimeisin (ja samalla viimeinen?) globaali kuukauden keskilämpötilan kylmyysennätys on joulukuulta 1916, siis lähes sadan vuoden takaa. Tuoreimmat sääennätykset voi katsoa NOAA:n sivuilta.

Kymmenen mittaushistorian maailmanlaajuisesti lämpimintä vuotta NOAA:n, Nasan, Japanin ilmatieteen laitoksen, MetOfficen (= MetOfficen ja University of East Anglian eli Itä-Anglian yliopiston HadCRUT4-lämpötilasarja), UAH:n ja WMO:n uusimpien, päivitettyjen aikasarjojen mukaan (maa- ja merialueet yhdistettynä). Suluissa oleva luku kertoo, kuinka paljon kyseisen vuoden keskilämpötila poikkeaa pitkäaikaisesta lämpötilakeskiarvosta (vertailukausi NOAA:lla 1901-2000, Nasalla 1951-1980, Japanin ilmatieteen laitoksella 1981-2010, MetOfficella 1961-1990, UAH:lla 1981-2010 ja WMO:lla 1961-1990). NOAA:lla ja Nasalla mittaushistoria alkaa vuodesta 1880, Japanin ilmatieteen laitoksella 1891. Eri tutkimuslaitoksilla käytetään hieman erilaisia menetelmiä, mutta niiden tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan. Vuoden 2014 alustavat tulokset eivät ole mukana taulukossa.WMO julkaisee tietonsa tänään suorassa nettilähetyksessä. NOAA:n tilastoissa vuosi 2014 näyttää siis tällä hetkellä mittaushistorian lämpimimmältä. Sen sijaan Nasan lämpötilastoissa tämä vuosi on sijalla kaksi ja brittiläisen Ilmatieteen laitoksen (UK Met Office) sekä Itä-Anglian yliopiston (University of East Anglia) yhteisessä tilastossa sijalla kolme. Lisäksi kaikilla näillä lämpimimmät vuodet mahtuvat virhemarginaalin sisälle. Esimerkiksi NOAA:n tilastossa tammi-lokakuun 2014 lämpötilojen virhemarginaaliksi ilmoitetaan plus miinus 0,11 astetta, kun kaikkien vuosien 2001-2013 lämpötilat asettuvat 0,10 asteen marginaalin sisälle. Vaikka pitkällä aikavälillä lämpenemistrendi onkin selvä, yksittäisiä lämpimimpiä vuosia ei siis kuitenkaan voi täysin luotettavasti laittaa oikeaan järjestykseen, mitä tähdennetään Richard Blackin tuoreessa artikkelissa.

Varsinkin ilmastoskeptikot ovat viime vuosina puhuneet ilmakehän globaalin lämpenemisen pysähtymisestä. Tarkemmin sanottuna kyseessä on ollut lämpenemisen hidastuminen, jonka seurauksena asioita on jouduttu tutkimaan entistä tarkemmin. Missään vaiheessa ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta ei kuitenkaan ole tieteellisesti kyseenalaistettu.

Lämmön yhä lisääntyvä kertyminen maapallolle on lämmittänyt meriä, sulattanut jäätiköitä ja nostanut merenpintaa. Veteen hiilihappona liukeneva hiilidioksidi on happamoittanut meriä. Mikään näistä trendeistä ei ole hidastunut. Siis olkoonpa vuosi 2014 mitaushistorian lämpimin, toiseksi lämpimin tai vaikka kymmenenneksi lämpimin, kokonaiskuva ei muutu lainkaan. Vuodet eivät ole veljeksiä. Vaikka välillä pintalämpötilat ovat hieman kuumempia ja välillä viileämpiä, pitkällä aikavälillä tarkasteltuna maapallo kuitenkin lämpenee.

Kun arktinen merijää syksyllä 2012 kutistui sulamisen seurauksena ennätyspieneksi, jotkut odottivat merijään sulavan koko ajan vuosi vuodelta yhä enemmän. Tavallista minkä tahansa ennätyksen jälkeen on kuitenkin se, että ennätyksen jälkeen palataan hieman lähemmäksi tavanomaista. Näin tapahtui myös arktisen merijään laajuudelle. Vuosina 2013 ja 2014 ei tehty uusia sulamisennätyksiä. Tämä sai puolestaan ilmastoskeptikot virheellisesti hehkuttamaan, että arktinen merijää on palautunut normaaliksi. Tässäkin ratkaisee pitkän aikavälin trendi, ei yksittäinen vuosi.

Myös maapallon pintalämpötila voi vaihdella asteen kymmenesosan verran vuodesta toiseen luontaisestikin. Vaihtelu voi olla jopa useita asteen kymmenesosia, mikäli ENSO-sykli (El Ninon ja La Ninan vaihtelu) juuri muuttuu tai mikäli tapahtuu iso tulivuorenpurkaus. Vuosikymmenien tasolla tapahtuva luontainen vaihtelu on melko huonosti tunnettu. Niinpä lämpötilakäyrän aloittaminen tietystä vuodesta ja lämpötilakehityksen piirtäminen siis vain yhden alku- ja yhden loppupisteen perusteella ei todista mitään ilmastonmuutoksen nopeutumisesta eikä myöskään ilmastonmuutoksen hidastumisesta. Väitteet "maapallo ei ole lämmennyt vuoden 1998 jälkeen" ovat näin täysin perusteettomia.

Koska yksittäisten vuosien säätilat vaihtelevat paljon, ilmastonmuutosta tarkasteltaessa ei kannatakaan verrata kahta yksittäistä vuotta. Uudessa tarkastelussa onkin verrattu kymmenvuotiskauden 1983-1992 keskiarvoja kymmenvuotiskauteen 2004-2013. Vaikka tämäkin on ilmastollisessa tarkastelussa hieman turhan lyhyt jakso (ilmastolla tarkoitetaan yleensä säätilan säännönmukaisuuksia pitkällä aikavälillä, useimmiten 30 vuoden jaksolla), näin saadaan kuitenkin jonkinlainen kuva siitä, miten ilmasto on muuttunut aikavälillä Rio de Janeiron ilmastokokouksesta 1992 Liman ilmastokokoukseen 2014.

Tarkastelujakso 2004-2013 on ollut globaalisti keskimäärin jopa 0,6 astetta lämpimämpi kuin jakso 1983-1992. Maailman valtamerien pinta on noussut noin 7,6 senttimetriä. Hiilidioksidin kertyminen veteen hiilihappona on lisännyt merten happamoitumista noin 0,5 prosenttia. Arktisen merijään syyskuinen minimilaajuus, jota pidetään yhtenä ilmaston pääindikaattoreista, on pudonnut 6,8 miljoonasta neliökilometristä 4,7 miljoonaan neliökilometriin. Samanaikaisesti Antarktiksen merijään pinta-ala on hieman lisääntynyt, mutta tuo lisäys on ollut pinta-alaltaan vain 14 prosenttia arktisella alueella tapahtuneesta pinta-alan vähenemisestä.

Aikavälillä 1992-2011 Grönlannin jäätikkö menetti 3,35 biljoonaa tonnia jäätä ja Antarktiksen jäätikkö menetti 1,56 biljoonaa tonnia jäätä.

Vuodesta 1992 vuoteen 2014 maailman väkiluku kasvoi lähes kolmanneksella, 5,46 miljardista 7,18 miljardiin. Tämän seurauksena kulutus ja hiilidioksidipäästötkin ovat kasvaneet. Aikavälillä 1992-2013 hiilidioksidipäästöt lisääntyivät noin 60 prosenttia (vuonna 1992 päästöjä 24,9 miljardia tonnia, vuonna 2013 päästöjä 39,8 miljardia tonnia). Kiinan ja Intian päästöt ovat kolminkertaistuneet. Vain Euroopan päästöt ovat vähentyneet 4,5 miljardista 3,8 miljardiin tonniin. Väestömäärän lisääntymisen myötä on myös yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat alttiina ilmastonmuutoksen seurauksille.

Miten maapallon ilmasto on muuttunut sinun elinaikanasi? Millainen maapallon ilmasto on, kun jäät eläkkeelle? Miten maapallon ilmasto muuttuu tänä vuonna syntyvien lasten elinaikana? Katso ennustetut vastaukset tästä interaktiivisesta diagrammista! Katso  myös WMO:n kuvitteelliset vuoden 2050 sääennusteet (linkki WMO:n sivuilla).

Kaikki nämä ilmastonmuutoksen todennäköiset seuraukset tiedettiin jo Rio de Janeiron ilmastokouksen aikaan vuonna 1992. Miksei ongelman korjaamiseksi ole kuitenkaan tehty tämän enempää? Miksi ja mihin sukupolvemme hukkasi vaikutusmahdollisuutensa? Mitä tästä sanovat seuraavat sukupolvet?

Lähteet

Richard Black: A hot year doesn't prove climate change, just as a cold one doesn't disprove it

Seth Borenstein: Hotter, weirder - How climate has changed Earth

Lue myös nämä

NOAA: Lokakuu 2014 globaalisti mittaushistorian kuumin lokakuu, viimeisimmät 12 kuukautta mittaushistorian kuumin vuosi

Nasan mukaan lokakuu oli tämän vuoden viides ennätyskuuma kuukausi

Ennätyskuumat kuukaudet lisääntyneet globaalisti

Ilmastonmuutos lisännyt korkeita lämpötiloja maapallolla viime vuosina

Maapallon lämpötilahistoria 1880-2013

Maapallon ilmasto näyttää viilentyneen koko elämäni ajan!

Yllätys: Pysähtyikö maapallon lämpeneminen vuonna 1998?

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi ilmastonmuutoksen tieteellistä taustaa käsittelevän osaraportin

WMO:n Ilmaston tila 2013 -raportti julkaistu tänään

Lisää ajankohtaisia linkkejä (päivitetty 3.12.2014 klo 18.00 ja klo 18.25):

WMO:n lehdistötiedote

Reporting Climate Science

Climate Central

The Guardian

Climate Progress

The Carbon Brief

BBC

2 kommenttia:

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Tänään myös Ison-Britannian ilmatieteen laitos (Met Office) arvioi vuoden 2014 olevan mahdollisesti ennätyslämmin. Met Office myös arvioi ihmiskunnan tuottamien kasvihuonekaasujen vaikuttaneen tähän merkittävästi.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Eilen WMO julkaisi Ilmaston tila 2014 -raportin, jossa on vahvistettu vuoden 2014 olevan paras ehdokas mittaushistorian lämpimimmäksi vuodeksi. Kaikkiaan 19 Euroopan valtiossa saavutettiin uusi vuoden keskilämpötilaennätys.