sunnuntai 8. tammikuuta 2017

Vuosi 2016 selvästi mittaushistorian lämpimin kalenterivuosi, vaikka viimeisten kuukausien osalta eri lämpötilasarjoissa on suuria eroja

Pintalämpötilojen anomalia eli poikkeama tavanomaisesta (vertailukauden 1981-2010 joulukuiden keskiarvosta) joulukuussa 2016 eri alueilla. Erityisesti arktinen alue oli joulukuussakin hyvin lämmin. Kuvan saa suuremmaksi klikkaamalla hiirellä sen päältä. Alkuperäisdatan lähde ERA-Interim, kuvan lähde ECMWF, Copernicus Climate Change Service.

Joulukuu 2016 jatkoi globaalisti poikkeuksellisten lämpimien kuukausien sarjaa, joka on nyt kestänyt reilusti yli vuoden. Anomalia (lämpötilapoikkeama verrattuna tavanomaiseen ko. kuukauden lämpötilaan) oli huipussaan helmikuussa 2016.

Joulukuun globaali keskilämpötila oli 0,50 celsiusastetta korkeampi kuin joulukuiden 1981-2010 keskiarvo ja 0,19 astetta viileämpi kuin vuoden 2015 ennätyslämmin joulukuu. Näin joulukuu 2016 oli mittaushistorian toiseksi lämpimin joulukuu.

Pohjois-Euroopassa joulukuu oli paljon tavanomaista lämpimämpi, erityisesti Islannissa ja Norjassa. Tavanomaista kylmempää oli Kaakkois-Euroopassa.

Koko maapallolla tavanomaiseen verrattuna kaikkein lämpimintä joulukuussa oli arktisella alueella, jossa merijäätä oli poikkeuksellisen vähän. Paljon tavanomaista lämpimämpää oli myös Arabian niemimaalta Kiinaan ja Etelä-Siperiaan ulottuvalla vyöhykkeellä. Tavanomaisen yläpuolelle yllettiin myös Etelä-Yhdysvalloissa, Keski-Amerikassa ja osissa Afrikkaa. Tavanomaisissa lukemissa tai hieman sen yli oltiin Etelämantereella, jossa merijään laajuus oli edelleen epätavallisen pieni.

Tavanomaiseen verrattuna paljon kylmempää oli vyöhykkeellä Lähi-idästä Pohjois-Venäjälle sekä Länsi-Kanadassa ja Luoteis-Yhdysvalloissa.

Pintalämpötilojen  (ilman lämpötila kahden metrin korkeudella) anomalia eli poikkeama tavanomaisesta (vertailukauden 1981-2010 keskiarvosta) vuonna 2016 eri alueilla. Erityisesti arktinen alue oli hyvin lämmin. Kuvan saa suuremmaksi klikkaamalla hiirellä sen päältä. Alkuperäisdatan lähde ERA-Interim, kuvan lähde ECMWF, Copernicus Climate Change Service.

Kesäkuuta 2016 lukuun ottamatta jokainen kuukausi lokakuusta 2015 marraskuuhun 2016 oli globaalisti anomalialtaan lämpimämpi kuin mittaushistorian siihen asti anomalialtaan lämpimin kuukausi (tammikuu 2007, anomalia 0,54 astetta). Elokuusta 2015 syyskuuhun 2016 jokainen kuukausi oli koko mittaushistorian lämpimin ko. kuukausi.

Euroopassa suurimmat kuukausikohtaiset anomaliat mitataan talvella. Sekä loka- että marraskuun 2016 lämpötilat olivat Euroopassa lähellä pitkän aikavälin 1981-2010 keskiarvoa. Joulukuu oli hieman pitkäaikaisia keskiarvoja lämpimämpi.

Lämpötilan 12 kuukauden liukuva keskiarvo globaalisti (ylempi kuva) ja Euroopassa (alempi kuva) verrattuna ajanjaksoon 1981-2010. Keskiarvoa on siis liu'utettu eteenpäin niin, että joka kuukausi on laskettu keskiarvo uudelleen viimeisimmän 12 kuukauden ajalta. Tiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin tammikuun 1979 alusta joulukuun 2016 loppuun (diagrammissa liukuvat keskiarvot laskettuina kullekin kuukaudelle 12 edellisen kuukauden ajalta). Mustat pylväät edustavat kalenterivuosien 1979-2016 keskiarvoja. Diagrammin saa suuremmaksi klikkaamalla sen päältä. Alkuperäisdatan lähde ERA-Interim, diagrammin lähde ECMWF, Copernicus Climate Change Service.

Globaalisti vuoden jakso lokakuun 2015 alusta syyskuun 2016 loppuun oli koko mittaushistorian tähän mennessä lämpimin kaikista 12 peräkkäisen kuukauden jaksoista (0,64 astetta yli vertailukauden 1981-2010 keskiarvon). Koko viime kalenterivuoden 12 kuukauden jakso tammikuun 2016 alusta joulukuun 2016 loppuun jää kuitenkin vain hieman sitä viileämmäksi (0,62 astetta yli vertailukauden 1981-2010 keskiarvon). Näin vuodesta 2016 tulee selvästi koko mittaushistorian lämpimin kalenterivuosi.

Toiseksi lämpimin kalenterivuosi oli 2015, jolloin anomalia nousi 0,44 asteeseen. Tässä eurooppalaisessa aineistossa globaalisti kolmanneksi lämpimin on 2005, joka oli 0,35 astetta tavanomaista lämpimämpi. Eri tutkimuslaitosten lämpötilasarjoissa on epätavallisen suurta vaihtelua sekä vuoden 2016 viimeisten kuukausien että kalenterivuoden 2005 osalta. Erot johtuvat siitä, kuinka hyvin eri aineistoissa on otettu huomioon tavanomaiseen verrattuna lämpimät korkeat leveysasteet (arktiset alueet), joilla merijäätä on ollut vähän.

Näyttää kuitenkin selvältä, että vuodet 2015 ja varsinkin 2016 ovat olleet epätavallisen lämpimiä ja että lämpenemistrendi on ollut selkeä 1970-luvun lopulta alkaen. Vuodesta 2001 alkaen lämpötilat ovat olleet jatkuvasti tavanomaista korkeampia.

Lähde

Copernicus Climate Change Service: Average surface air temperatures for December 2016

Lue myös nämä

Eurooppalainen analyysi hetki sitten: Vuosi 2016 globaalisti mittaushistorian lämpimin, lähes 1,5 astetta yli esiteollisen ajan ja ensimmäistä kertaa hiilidioksidipitoisuus koko ajan yli 400 ppm

Vuosikatsaus: Säävuosi 2016

Maapallon kupoli kuumenee: Mittaushistorian lämpimimmän vuoden kuusi hätkähdyttävää kuvaa, joista valtamedia vaikenee

Jääkylmät faktat lämpenevästä pohjoisnavasta, katoavasta merijäästä ja Suomen pakkasista

Bloglovin'

Follow my blog with Bloglovin

Ei kommentteja: