tiistai 24. marraskuuta 2009

Kasvihuonekaasuennätyksiä

Video: World Meteorological Organization WMO

YK:n alainen World Meteorological Organization (WMO) julkaisi eilen Greenhouse Gas Bulletin -tiedotteessaan uusimmat mittaustilaukset maapallon ilmakehän kasvihuonekaasuista vuonna 2008.

Hiilidioksidia on ilmassa nyt 385,2 ppm (= parts per million = miljoonasosaa = molekyylien lukumäärä miljoonasta kuivan ilman molekyylistä) eli 0,03852 % (vuoden 2008 eri kuukausien maailmanlaajuinen keskiarvo; blogini oikeaan laitaan päivittyvät jatkuvasti mitttaustulokset Mauna Loan observatoriosta, jossa vuoden 2008 keskiarvo oli 385,57 ppm ja vuoden 2009 keskiarvo tulee olemaan yli 387 ppm), metaania 1797 ppb (= parts per billion = miljardisosaa = molekyylien määrä miljardista kuivan ilman molekyylistä) ja dityppioksidia eli typpioksiduulia 321,8 ppb.

Nämä ovat kaikkien näiden kaasujen osalta kaikkien aikojen suurimmat mitatut pitoisuudet teollisen vallankumouksen (jonka alkuvuodeksi ja samalla näiden mittausten vertailuvuodeksi on otettu vuosi 1750) alkamisen jälkeen. Vuonna 1750 (ja noin 10 000 vuoden ajan sitä ennen!) hiilidioksidin pitoisuus oli 280 ppm eli 0,0280 %, metaanin 700 ppb ja dityppioksidin eli typpioksiduulin 270 ppb.

Vuoden 2008 hiilidioksidipitoisuus verrattuna vuoden 1750 arvoon oli siis 138 % (kasvua 38 %-yksikköä), metaanin 257 % (kasvua 157 %-yksikköä) ja dityppioksidin eli typpioksiduulin 119 % (kasvua 19 %-yksikköä). Vuoden aikana (vuodesta 2007 vuoteen 2008) hiilidiosidipitoisuus on noussut 2,0 ppm (0,52 %), metaanipitoisuus 7 ppb (0,39 %) ja dityppioksidipitoisuus 0,9 ppb (0,28 %). Vastaavasti viimeisimmän kymmenen vuoden aikana hiilidioksidipitoisuus on kasvanut vuosittain keskimäärin 1,93 ppm, metaanipitoisuus 2,5 ppb ja dityppioksidipitoisuus 0,78 ppb.

Hiilidioksidi on ihmistoimintojen (lähinnä fossiilisten polttoaineiden käytön) tuottamista kasvihuonekaasuista tärkein. Se aiheuttaa 63,5 ilmakehän säteilypakotteesta. Sen syytä on peräti 85 % säteilypakotteen kasvusta viimeisimpien kymmenen vuoden aikana.

Varmaa nykyisessä ilmastonmuutoksessa on vain se, että sen tärkeimpänä syynä ovat ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut, jotka lämmittävät maapalloa (tarkasteltaessa maailmanlaajuisesti ja pitkällä aikavälillä). Tämä näkyy selkeästi esimerkiksi New Scientist -lehden, NASA:n, Britannian meteorologian laitoksen ja Climate Research Unitin diagrammeista. Sen sijaan kaikki ennusteet ilmastonmuutoksen seurauksista ovat vain epätarkkoja arvioita. Kukaan ei voi sanoa edes huipputietokonemallien perusteella tarkkoja lukuja vaikkapa merenpinnan nousun määrästä tai sademäärien muutoksista.

Kannattaa kuitenkin katsoa myös diagrammia, jossa on esitetty maapallon keskilämpötilan muutos (ei siis absoluuttinen keskilämpötila, viiden vuoden liukuva keskiarvo) vuosilta 1850-2008 eri tutkimuslaitosten tulosten mukaan. Lämpötilan nousu esiteollisen ajan jälkeen näyttää pitkällä aikavälillä (useiden vuosien jaksolla tarkasteltuna) erittäin selvältä, vaikka yksittäiset vuodet voivatkin poiketa tästä yleistrendistä.

Ei kommentteja: