maanantai 15. helmikuuta 2016

Mittaushistorian globaalisti lämpimin tammikuu ja Nasan mukaan anomalialtaan lämpimin kaikista kuukausista

Kaikkien kuukausien globaali maa- ja merialueiden yhdistetty lämpötila-anomalia (poikkeama vertailukauden 1951-1980 keskiarvosta, joka on diagrammin nollakohta) celsiusasteina tammikuun 1880 alusta tammikuun 2016 loppuun Nasan GISS-tilastojen mukaan. Credit: HotWhopper.

Nasa julkaisi viikonloppuna tammikuun 2016 globaalin lämpötiladatan. Jo aiemmin kerrottujen UAH- ja RSS-satelliittimittausten mukaan tammikuu oli satelliittiajan lämpimin tammikuu. Lisäksi globaali merijään pinta-ala on ollut viime aikoina satelliittihistorian pienin.

Nasan pitkäaikaisempiin pintamittauksiin perustuva GISS-aineisto maa- ja merialueet yhdistettyinä vahvistaa tammikuun olleen vuodesta 1880 alkavan mittaushistorian maailmanlaajuisesti ylivoimaisesti lämpimin tammikuu, 1,13 celsiusastetta lämpimämpi kuin vertailukauden 1951-1980 keskiarvo. Edellinen tammikuun ennätys oli vuodelta 2007, jolloin oli 0,95 astetta pitkäaikaista keskiarvoa lämpimämpää. Eroa kahden mittaushistorian todennäköisesti lämpimimmän tammikuun välillä on siis 0,18 astetta.

Pelkkien tammikuiden globaali maa- ja merialueiden yhdistetty lämpötila-anomalia (poikkeama vertailukauden 1951-1980 keskiarvosta, joka on diagrammin nollakohta) celsiusasteina vuosina 1880-2016 Nasan GISS-tilastojen mukaan. Tammikuu 2016 oli siis mittaushistorian lämpimin: 0,18 astetta lämpimämpi kuin toiseksi lämpimin tammikuu 2007 ja 1,83 astetta lämpimämpi kuin kylmin tammikuu 1909. Olen korjannut diagrammiin lämpimimmäksi tammikuuksi 2016. Alkuperäisessä diagrammissa se oli virheellisesti 2015. Viimeistä kertaa tammikuu oli pitkäaikaista keskiarvoa viileämpi vuonna 1976. Credit: HotWhopper.

Samalla tammikuu rikkoi vasta joulukuussa tehdyn ennätyksen anomalialtaan (lämpötilapoikkeamaltaan verrattuna pitkäaikaiseen keskiarvoon 1951-1980) koko mittaushistorian lämpimimpänä kuukautena. Joulukuussa 2015 poikkeama oli +1,11 astetta, tammikuussa 2016 siis +1,13 astetta.

Lokakuu 2015 oli mittaushistorian ensimmäinen kuukausi, jolloin lämpötilapoikkeama ylitti yhden asteen "maagisen" rajan. Kaikkien neljän viimeisimmän kuukauden (lokakuu 2015 - tammikuu 2016) anomalia on ollut yli yhden asteen. Viimeisimmän 12 kuukauden (helmikuu 2015 - tammikuu 2016) globaali anomalia on ollut +0,89 astetta.

Tammikuun 2016 ennätyksen on osaltaan mahdollistanut se, että lämpötilat ovat kohonneet poikkeuksellisen korkeiksi erityisesti normaalisti kylmillä arktisilla alueilla. Arktisten alueiden keskimääräinen lämpötila oli tammikuussa peräti noin 7,5 celsiusastetta yli pitkäaikaisen keskiarvon 1951-1980.

Tammikuiden keskimääräiset globaalit lämpötilat Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan. Diagrammissa esitetyt lämpötilalukemat ovat anomalioita eli poikkeamia vertailukauden 1981-2010 tammikuiden globaalista keskilämpötilasta. Harmaalla viivalla on esitetty yksittäisten vuosien tammikuiden pintalämpötilojen anomaliat. Sininen viiva kertoo viiden vuoden liukuvan keskiarvon (eli joka vuosi on laskettu uusi keskiarvo viiden viimeisimmän vuoden perusteella). Punainen viiva kertoo pitkän aikavälin lineaarisen trendin. Credit: Japan Meteorological Agency, Monthly Global Average Temperature in January.

Myös Japanin ilmatieteen laitos julkaisi tunti sitten tammikuun 2016 globaalit lämpötilat. Tammikuu oli vuodesta 1891 alkavan mittaushistorian maailmanlaajuisesti ylivoimaisesti lämpimin tammikuu, maa- ja merialueet yhdistettynä 0,52 astetta lämpimämpi kuin vertailukauden 1981-2010 tammikuiden keskiarvo ja 0,91 astetta lämpimämpi kuin koko 1900-luvun tammikuiden keskiarvo.

Japanilaisessa datassa tammikuu ei kuitenkaan ollut anomalialtaan koko mittaushistorian lämpimin kuukausi, vaan tätä ennätystä pitää hallussaan joulukuu 2015, joka oli peräti 0,66 astetta pitkäaikaista keskiarvoa lämpimämpi. Tämä anomaliaennätys meni japanilaisessa tilastossa uusiksi neljänä peräkkäisenä kuukautena: syyskuussa, lokakuussa, marraskuussa ja joulukuussa. Nyt voimakkain huippu näyttäisi siis olevan ohi.

Mittaushistorian viisi lämpimintä tammikuuta ovat Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan olleet järjestyksessä lueteltuina tammikuu 2016 (+0,52°C yli vertailukauden 1981-2010 keskiarvon), jaetulla toisella sijalla tammikuut 2015, 2007 ja 2002 (+0,29°C) sekä viidentenä tammikuu 2010 (+0,21°C). Mittaushistorian aikana tammikuut ovat lämmenneet keskimäärin 0,75 astetta vuosisadassa.

Globaali maa- ja merialueiden yhdistetty lämpötila-anomalia (poikkeama vertailukauden 1951-1980 keskiarvosta) celsiusasteina valikoituina El Niño -vuosina kuukausittain Nasan GISS-tilastojen mukaan. Pitkäaikaisen ilmastonmuutoksen vaikutus tämänhetkisiin lämpöennätyksiin näkyy siten, että nyt globaalit lämpötilat ovat kohonneet korkeammiksi kuin aiempina El Niño -vuosina. Credit: HotWhopper.

Maapallon tämänhetkiseen lämpimyyteen on ilmastonmuutoksen lisäksi vaikuttanut erityisen voimakas El Niño -vaihe 2015-2016. Tämä El Niño on yksi mittaushistorian voimakkaimmista, mahdollisesti jopa voimakkain. Asiaa ei voi kuitenkaan täysin yksiselitteisesti sanoa, koska on monia eri tapoja mitata El Niñoa. Tärkein mittari on kolmen kuukauden keskimääräinen merenpintalämpötilan poikkeama tavanomaisesta tietyllä Tyynenmeren alueella (ns. The Oceanic Niño Index). Marras-tammikuussa tämä oli +2,3 celsiusastetta, mikä on poikkeamien jaetulla ykköstilalla yhdessä ns. Super-El Niñon 1997-1998 kanssa.

Kevään mittaan El Niñon ennustetaan heikkenevän, jolloin myös globaalit lämpöennätykset loppunevat ainakin pienen viiveen jälkeen, kunnes ennätykset voivat taas mennä uusiksi viimeistään seuraavan El Niñon aikana.

1 kommentti:

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Myös NOAA:n eilisiltana julkaisemien tietojen mukaan tammikuun 2016 globaali keskilämpötila oli maa- ja merialueet yhdistettyinä koko 137-vuotisen mittaushistorian korkein tammikuun lämpötila. Tammikuun 2007 ennätys ylittyi 0,16 asteella. Tammikuu 2016 oli 1,04 celsiusastetta 1900-luvun tammikuiden keskiarvoa korkeampi. Tämä poikkeama tavanomaisesta on mittaushistorian kaikista kuukausista (ei siis pelkästään tammikuista) toiseksi suurin. Suurin poikkeama mitattiin vasta kuukautta aiemmin joulukuussa 2015, joka oli 1,11 celsiusastetta 1900-luvun keskiarvon yläpuolella. Koko mittaushistoriassa vain nämä kaksi viimeisintä kuukautta ovat ylittäneet 1900-luvun keskiarvon yli yhdellä celsiusasteella. Tammikuu 2016 oli myös yhdeksäs peräkkäinen kuukausi, jolloin koko mittaushistorian kuukausikohtainen lämpöennätys on rikkoutunut. Samalla tammikuu oli 14. peräkkäinen kuukausi (joulukuu 2014 – tammikuu 2016), jolloin kuukauden globaali keskilämpötila on sijoittunut koko mittaushistorian ko. kuukausien tilastossa kolmen lämpimimmän joukkoon.

Myös merialueet olivat ennätyslämpimät. Sen sijaan maa-alueet olivat tammikuussa globaalisti mittaushistorian toiseksi lämpimimmät (tammikuun 2007 jälkeen), 1,56 celsiusastetta yli 1900-luvun keskiarvon. Ennätyslämmintä oli osassa Pohjois-Siperiaa, jossa lämpötila ylitti ajankohdan 1981-2010 keskiarvon ainakin viidellä asteella, Keski- ja Etelä-Amerikassa, osissa Kaakkois-Aasiaa, Lounais-Aasiaa ja Lähi-itää sekä suurimmassa osassa Etelä-Afrikkaa. Tavanomaista kylmempää oli Pohjois-Meksikossa, Skandinaviassa ja Mongolian tienoilla Keski-Aasiassa. Osissa Länsi-Venäjää ja Keski-Aasiaa lämpötilat jäivät viisi astetta tavanomaisen alapuolelle. Suomessakin oli 4-7 astetta kylmempää kuin vuosina 1981-2010 keskimäärin, erityisesti maan etelä- ja keskiosissa.

Voimakkaan El Niñon ennustetaan heikkenevän ja todennäköisesti siirtyvän ENSO-neutraaliin vaiheeseen pohjoisen pallonpuoliskon kevään tai alkukesän 2016 aikana. Syksyllä voi kehittyä La Niña -vaihe.