torstai 11. helmikuuta 2016

Kevään sääennuste 2016 viideltä eri tutkimuslaitokselta: Tavanomaista lämpimämpää ja ehkä sateista

Julkaisen viiden kansainvälisen tutkimuslaitoksen vuodenaikaisennusteet Suomen kevään 2016 säästä. Eri tutkimuslaitosten ennusteet ennakoivat melko yksimielisesti Suomeen lämmintä kevättä. Myöhemmin ei kuitenkaan enää päästä yhtä suuriin lämpötilapoikkeamiin kuin helmikuussa. Kevät saattaa olla myös tavanomaista sateisempi. Vain IRI:n tämänhetkisessä ennusteessa Suomen lämpötilat jäävät tavanomaisiin lukemiin. Alustavat kesän ennusteet antavat viitteitä siitä, että Suomen kesä tulee olemaan tavanomainen tai tavanomaista lämpimämpi.

Huom.! Päivitän uusimpia ennusteita jatkossa tämän blogipostauksen kommentteihin.

Kuvan © Sergio Martínez - FotoliaECMWF: Tavanomaista lämpimämpi ja Etelä-Suomessa myös sateinen kevät

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF) arvioi, että maaliskuusta toukokuuhun Suomessa on tavanomaista lämpimämpää ja Etelä-Suomessa myös tavanomaista sateisempaa. ECMWF:n ennustetta on analysoitu tarkemmin Ilmatieteen laitoksen nettisivulla, josta löytyy myös kuukausiennuste.

NOAA/NWS: Lämmin kevät ja kesä, märän alkukevään jälkeen palataan tavanomaisiin sademääriin touko-kesäkuuksi

Kolmen kuukauden jaksoista Suomessa lämpimin on helmi-huhtikuu, 1-4 celsiusastetta tavanomaista lämpimämpi siten, että kaikkein lämpimin sää painottuu Kaakkois-Suomeen ja vähiten tavanomaisesta poikkeava Lappiin. Maalis-toukokuun, huhti-kesäkuun ja touko-heinäkuun jaksot ovat lähes koko Suomessa keskimäärin 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpiä. Suomen lounaisosia lukuun ottamatta sama tilanne jatkuu myös kesä-elokuussa, jolloin maamme lounaisosissa poikkeama tavanomaisesta on +0,5-1 astetta. Heinä-syyskuussakin Suomen pohjoisosissa näyttäisi tämän hyvin alustavan ennusteen mukaan olevan 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpää, eteläosissa 0,5-1 astetta yli normaalin.

Yksittäisistä kuukausista helmikuu on Suomessa vähintään kaksi ja paikoin jopa yli neljä astetta tavanomaista lämpimämpi. Aiemmin NOAA/NWS ennusti maaliskuuksi Suomeen takatalvea, mutta nyt maaliskuukin näyttäisi olevan meillä 1-4 astetta tavanomaista lämpimämpi. Maaliskuussa suurin poikkeama tavanomaiseen verrattuna on Lounais-Suomessa ja pienin Pohjois-Suomessa. Huhtikuussa lämpötilapoikkeama vaihtelee etelän 1-2 astetta normaalia lämpimämmästä säästä Pohjois-Suomen 0,5-1 astetta normaalia lämpimämpään. Toukokuu on lähes koko Suomessa 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpi, samoin kesäkuu. Heinäkuussakin Lapin tilanne jatkuu samana, mutta Etelä-Suomessa poikkeama jää 0,5-1 asteeseen yli tavanomaisen.

Kolmen kuukauden jaksojen sademäärät näyttävät melko tavanomaisilta lukuun ottamatta helmi-huhtikuuta, jolloin ehkä aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko Suomessa on selvästi tavanomaista sateisempaa. Muilla ennustetuilla kolmen kuukauden jaksoilla aina syyskuun loppuun saakka on pieniä viitteitä tavanomaista sateisemmasta säästä, mutta pääosin ollaan lähellä normaaleja lukemia.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan yksittäisistä kuukausista selvästi tavanomaista sateisempi on koko Suomessa helmikuu, erityisesti maamme eteläosissa. Myös maaliskuussa, huhtikuussa ja heinäkuussa on merkkejä keskimäärin normaalia sateisemmasta säästä, kun taas toukokuu ja kesäkuu vaikuttavat varsin tavanomaisilta. Toukokuussa Itä-Suomessa on jopa pieniä viitteitä tavanomaista kuivemmasta säästä.

Lämmintä ja sateetonta säätä hakevalle parhaalta kesälomakuukaudelta vaikuttaa tämänhetkisen ennusteen mukaan kesäkuu. Tämä on sikäli yllättävää, että kesäkuu on ainoa ilmastonmuutoksen myötä Suomessa hieman viilentynyt ja viime vuosina epävakaiseksi osoittautunut kuukausi. Tulevan kesän ennuste kuitenkin tulee vielä päivittymään, tarkentumaan ja todennäköisesti muuttumaankin monilta osin ennen kesää.

NOAA/NWS:n ennusteet päivittyvät jatkuvasti edellä oleviin linkkeihin.

Venäjän ilmatieteen laitos: Sademääriltään tavanomainen ja varsinkin Lapissa tavanomaista lämpimämpi kevät, missään koko maapallolla ei tavanomaista viileämpää

Venäjän ilmatieteen laitoksen vuodenaikaisennuste maalis-toukokuun kolmen kuukauden jaksolle ei näytä tavanomaista viileämpää säätä eikä myöskään tavanomaista vähäsateisempaa mihinkään koko maapallolla. Koko Suomessakin on tavanomaista lämpimämpää, varmimmin maamme pohjoisosissa. Suomen sademäärät ovat lähellä tavanomaista, todennäköisimmin Kaakkois-Suomessa, kun taas aivan maamme pohjoisimmissa ja lounaisimmissa osissa on pieniä merkkejä tavanomaista sateisemmasta säästä.

IRI: Kevät ja kesä Euroopassa tavanomaista lämpimämpiä vain Fennoskandiaa lukuun ottamatta

IRI:n (International Research Institute for Climate and Society) mukaan sekä helmi-huhtikuussa, maalis-toukokuussa että huhti-kesäkuussa Suomen keskimääräiset lämpötilat ovat ajankohtaan nähden tavanomaisia. Huhti-kesäkuussa aivan kaakkoisimpaan Suomeen voi ehkä yltää tavanomaista lämpimämmän sään alue.

Touko-heinäkuussakin suuressa osassa Suomea ollaan lähellä tavanomaisia lämpötiloja, paitsi Itä-Suomessa on 40 %:n todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpää, 35 %:n todennäköisyydellä tavanomaisia lämpötiloja ja 25 %:n todennäköisyydellä tavanomaista viileämpää. Lisäksi Lapissa on viisi prosenttiyksikköä Itä-Suomea korkeampi todennäköisyys tavanomaista lämpimämpään säähän.

Kaikilla ennustetuilla kolmen kuukauden jaksoilla Euroopan osalta vain Suomen, Ruotsin ja Norjan lämpötilat näyttävät jäävät tavanomaisiin lukemiin. Muualla Euroopassa kivutaan yli tavanomaisten lämpötilojen. Erityisen selvästi (tavanomaista korkeampien lämpötilojen todennäköisyys 70-80 %) lämpimyys näkyy huhti-kesäkuussa Länsi-Euroopassa ja touko-heinäkuussa Keski-Euroopassa.

Sademäärät ovat tavanomaisia kaikilla ennustejaksoilla sekä Suomessa että muualla Euroopassa.

Japanin ilmatieteen laitos: Tavanomaista lämpimämpää varmimmin Kaakkois- ja Etelä-Suomessa

Kolmen kuukauden jaksolla helmi-huhtikuu Japanin ilmatieteen laitos ennustaa tavanomaista lämpimämpää olevan varmimmin Kaakkois- ja Etelä-Suomessa. Näiltä alueilta kohti Luoteis-Lappia mentäessä lämpötilat muuttuvat vähitellen tavanomaisiksi. Sademäärissä vaikuttaa olevan erittäin suuria alueellisia eroja.

Juhannusaatonkin sää on jo ennustettu! 

Yhdysvaltalainen AccuWeather julkaisee Suomeenkin tietokoneen mallintamia päiväkohtaisia ennusteita jopa yli kuukaudeksi ja Metcheck kuudeksi kuukaudeksi. Metcheckistä voi katsoa jo nyt vaikkapa juhannuksen sään. Kuriositeettina mainittakoon, että Metcheck ennustaa tällä hetkellä Helsinkiin juhannusaatoksi +16 astetta, poutaa ja puolipilvistä. Näin pitkät ennusteet ovat kuitenkin todellisuudessa täysin epäluotettavia, vaikka periaatteessa säämallien ajoa tietokoneella voidaan jatkaa vaikka kuinka pitkälle ajalle.

Jo muutaman viikon ennusteet ovat hyvin epävarmoja, käyttöarvoltaan lähellä nollaa. Vaikka pitkän aikavälin säätä (esimerkiksi kolmea kuukautta) onkin mahdollista jossakin määrin ennustaa, malleihin sisältyvien epävarmuuksien takia paikkakunta- ja päiväkohtainen ennuste on erittäin epäluotettava. Joskus tällaisista ennusteista onkin käytetty nimitystä "meteorologinen syöpä".

Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Sari Hartosen mukaan Suomessa säätyyppi pystytään ennustamaan kohtuullisen luotettavasti 6-10 vuorokautta, lämpötila 4-7 vuorokautta, matalapaineiden ja sadealueiden reitti 3-5 vuorokautta, tuulet 2-3 vuorokautta ja sademäärät sekä sateiden tarkat reitit 0-2 vuorokautta etukäteen. Yli kymmenen vuorokauden ajalle ei voi tehdä vain yhtä ennustetta, vaan saadaan useampia erilaisia ennusteita. Ilmakehän kaoottisuus estänee tulevaisuudessakin yli 14-21 vuorokauden päiväkohtaiset ennusteet. Lämpötilaennusteet ovat sade-ennusteita luotettavampia.

Vuodenaikaisennusteissa (esimerkiksi koko kevään sääennuste) ei ennustetakaan yksittäisiä sääilmiöitä vaan ainoastaan pitkän aikavälin (yleensä kolmen kuukauden jakso) poikkeamia verrattuna tavanomaiseen. Vertailukohtana on aina useilta vuosilta (yleensä 30 vuotta) laskettu keskiarvo kyseisen kolmen kuukauden jakson tai kyseisen kuukauden säästä eli ns. tavanomainen sää.

Voiko sään vuodenaikaisennusteisiin luottaa?

Kaikissa pitkän aikavälin sääennusteissa on huomattava, etteivät ne yleensä ole Pohjois-Euroopassa kovinkaan luotettavia. Täällä ei ole samanlaista jaksottaista vaihtelua niin kuin tropiikissa, jossa ennusteissa voidaan käyttää hyväksi ENSO-värähtelyä (El Niño – La Niña -oskillaation vaihtelua). Matalilla leveysasteilla (tropiikissa) vuodenaikaisennusteet ovatkin hieman luotettavampia kuin meillä, koska siellä säätyypit ovat pitkälti seurausta meriveden lämpötilan vaihteluista. Meillä taas äkilliset, hetkittäiset tekijät vaikuttavat enemmän. Nämä vuodenaikaisennusteetkin ovat sääennusteita, eivät ilmastoennusteita. Säähän pääsevät hetkelliset tekijät vaikuttamaan voimakkaastikin, toisin kuin ilmastoon, joka on pitkän aikavälin keskiarvo.

Vaikka pitkän aikavälin sääennusteet, esimerkiksi vuodenaikaisennusteet, pitäisivätkin paikkansa, on huomattava, että ne ovat vain useamman kuukauden ajalle ennustettuja keskiarvoja eivätkä ennusta yksittäisiä säätapahtumia. Ongelmaa voi havainnollistaa seuraavalla esimerkillä. Suurkaupungissa on mahdollista ennustaa, että tietyssä kaupunginosassa tapahtuu enemmän rikoksia kuin toisessa, mutta siitä huolimatta et hälytysajossa olevan poliisiauton perässä ajaessasi tiedä, mihin kaupunginosaan poliisiauto juuri sillä kerralla kääntyy. Kun vuodenaikaisennuste ennustaa maalis-toukokuusta tavanomaista lämpimämpää, tämä voi tarkoittaa esimerkiksi joko 1) sitä, että koko maalis-toukokuun jakso on tavanomaista lämpimämpi tai 2) sitä, että lämpötilat ovat suurimmat osan ajasta aivan normaaleja (vähän alle tai vähän yli tavanomaisen), välillä jopa kylmiä, mutta jossakin vaiheessa on erityisen lämmintä.

Lisäksi täytyy huomata, että eri sääennusteissa käytetään erilaisia vertailujaksoja, kun verrataan lämpötiloja tavanomaisiin. Maailman meteorologisen järjestön (WMO) virallinen ilmastotieteen vertailukausi on 1961-1990, kun taas esimerkiksi Suomen Ilmatieteen laitos käyttää sääennusteissaan hieman lämpimämpää vertailukautta 1981-2010. Myös tässä blogikirjoituksessa esitettyjen vuodenaikaisennusteiden vertailukausi on 1981-2010, paitsi Venäjän ilmatieteen laitoksella 1971-2010.

8 kommenttia:

kalamies kirjoitti...

Ei ole siis tämän hetkisen tiedon mukaan tulossa takatalvea Suomeen maalis-huhtikuussa.? Hyvä että viitsit kasata ennusteita yhteen paikkaan niin ei tarvitse niitä etsiä ympäri eri sivustoja. Jatka samaan malliin ��

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Toki lyhyt takatalvijakso (tai useampikin) voi tulla, mutta ei näiden ennusteiden mukaan mitään pitkäaikaista ja ankaraa talvijaksoa. Aiemmin maaliskuulle ennustettu selvä takatalvi on nyt hävinnyt kartoilta.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

IRI:n elisiltana julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan Suomessa on maalis-toukokuussa (kolmen kuukauden jaksolla keskimäärin) 40 %:n todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpää, 35 %:n todennäköisyydellä tavanomaisia lämpötiloja ja 25 %:n todennäköisyydellä tavanomaista kylmempää.

Huhti-kesäkuussa lähes koko Suomessa ollaan lähellä tavanomaisia lämpötiloja, paitsi aivan kaakkoisimmassa ja eteläisimmässä Suomessa on ehkä tavanomaista lämpimämpää.

Touko-heinäkuussa Länsi-Suomessa on 40 %:n todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpää, 35 %:n todennäköisyydellä tavanomaisia lämpötiloja ja 25 %:n todennäköisyydellä tavanomaista viileämpää. Tästä tavanomaista lämpimämmän sään todennäköisyys kasvaa itää ja varsinkin pohjoista kohti mentäessä siten, että Käsivarren lapissa on touko-heinäkuussa 60 %:n todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpää, 30 %:n todennäköisyydellä tavanomaisia lämpötiloja ja 10 %:n todennäköisyydellä tavanomaista viileämpää.

Kesä-elokuussa Suomessa ollaan lähellä tavanomaisia lämpötiloja, paitsi Lapissa varsinkin itäosissa voi olla 40-50 %:n todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpää, 35 %:n todennäköisyydellä tavanomaisia lämpötiloja ja 15-25 %:n todennäköisyydellä tavanomaista viileämpää.

Tavanomaiseen verrattuna lämpimintä aikaa Suomessa siis näyttäisi olevan kesäkuun tienoilla, erityisesti maamme pohjoisosissa. Fennoskandiaa lukuun ottamatta lähes kaikkialla Euroopassa on jokaisella ennustetulla kolmen kuukauden jaksolla hyvin todennäköisesti tavanomaista lämpimämpää (keväällä varmimmin Länsi-Euroopassa, josta tavanomaista lämpimämpi sää leviää kesän mittaan myös Itä-Eurooppaan).

Sademäärät ovat kaikilla ennustejaksoilla Suomessa ja lähes kaikkialla muuallakin Euroopassa lähellä tavanomaista.

Tänään myös AccuWeather on julkaissut oman kevään vuodenaikaisennusteensa. Sen mukaan maalis-toukokuussa Länsi-Eurooppa on myrskyinen (ja Ranskassa jopa tulvat ovat mahdollisia), paitsi Espanjan ja Portugalin eteläosissa vallitsee kuivuus. Alppien tienoille aina Milanoon, Venetsiaan ja Budapestiin asti voi kehittyä voimakkaita ukkosia. Italiassa, Balkanilla ja Ukrainassa on lämmintä. Talvisen ja keväisen sään rajakohta kulkee maalis-toukokuussa Puolan, Baltian maiden ja Valko-Venäjän tienoilla. Tämän rajalinjan pohjoispuolella satelee lunta pääsiäiseen asti. Ajoittain Balkanilta tulee myrskyjen myötä lämmintä ilmaa kohti pohjoista, mutta myrskyjen välillä sää viilenee. Aivan ennustejakson loppupuolella lämmintä ilmaa leviää myös pohjoisemmaksi, mutta keskimäärin maalis-toukokuun jakso näyttää Suomessa tämän ennusteen mukaan viileältä.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Päivitetyn Japanin ilmatieteen laitoksen kolmen kuukauden ennusteen mukaan Suomessa on maalis-toukokuussa todennäköisimmin tavanomaista lämpimämpää, erityisesti aivan maamme etelä- ja länsiosissa. Sademäärissä on suurta alueellista vaihtelua. Tavanomaiseen verrattuna kuivin sää näyttäisi keskittyvän Länsi-Suomeen ja sateisin Kaakkois-Suomeen. Sademääräennusteet eivät kuitenkaan ole niinkään luotettavia kuin lämpötilaennusteet.

Myös NOAA on päivittänyt ennusteensa. Sen mukaan maalis-toukokuussa koko Suomessa on 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpää. Huhti-kesäkuun sekä touko-heinäkuun ja vielä kesä-elokuunkin kolmen kuukauden jaksoilla on keskimäärin 0,5-2 astetta tavanomaista lämpimämpää siten, että tavanomaiseen verrattuna lämpimin sää keskittyy Itä- ja Pohjois-Suomeen, kun taas Lounais- ja Länsi-Suomessa ollaan melko lähellä tavanomaisia lukemia. Heinä-syyskuussa ja elo-lokakuussa lämpötilat ovat edelleen tavanomaisia Lounais-Suomessa ja sieltä kohti itää ja pohjoista mentäessä sää muuttuu 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämmäksi.

NOAA:n ennusteessa yksittäisistä kuukausista tavanomaiseen verrattuna lämpimin Suomessa on maaliskuu, pääosin 2-3 astetta yli normaalin, kun taas Länsi-Lapissa poikkeama on 1-2 astetta. Huhtikuussa 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpi sää keskittyy Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Pohjois- ja Etelä-Savon alueelle. Muualla Suomessa poikkeama on 0,5-1 astetta, Länsi-Lapissa ehkä vähemmänkin. Toukokuussa ja kesäkuussa Pohjois- ja Itä-Suomi ovat 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpiä, muualla poikkeama on 0,5-1 astetta. Heinäkuussa lämpötilat vaihtelevat Lounais-Suomen tavanomaisista lukemista Lapin 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpään säähän. Elokuussa koko Suomessa on 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpää.

Sademäärät ovat Suomessa NOAA:n ennusteen mukaan keväällä ja kesällä tavanomaisia tai paikoin tavanomaista suurempia. Elokuussa Suomen etelä-, keski- ja varsinkin itäosissa Lappia lukuun ottamatta näyttäisi olevan tavanomaista kuivempaa.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Kevään ja kesän 2016 päivitetyt sään vuodenaikaisennusteet

Venäjän ilmatieteen laitos:


Koko Pohjois-Euroopassa, Suomi mukaan luettuna, on huhti-kesäkuussa keskimäärin tavanomaista lämpimämpää. Sademääriin ennuste ei näytä Suomen osalta poikkeamaa tavanomaisesta.

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF):

Lähes koko Euroopassa, Suomi mukaan luettuna, on huhti-kesäkuussa keskimäärin tavanomaista lämpimämpää. Sademääriin ennuste ei näytä Suomen osalta poikkeamaa tavanomaisesta.

NOAA/NWS:

Kolmen kuukauden jaksoilla maalis-toukokuu, huhti-kesäkuu ja touko-heinäkuu käytännössä lähes koko Suomessa on keskimäärin 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpää. Vain aivan läntisimmässä Suomessa poikkeama voi jäädä hieman pienemmäksi, kun taas Pohjois-Suomessa on pieniä viitteitä jopa 2-3 astetta tavanomaista lämpimämmästä säästä. Varsinaisen kesän (kesä-elokuu) ajan Etelä-Suomessa on keskimäärin 0,5-1 astetta ja Pohjois-Suomessa 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpää. Sama tilanne jatkuu myös heinä-syyskuussa ja pääosin myös elo-lokakuussa, joskin Pohjois-Suomessa lämpötilapoikkeama alkaa pienentyä aiemmasta.

Yksittäisistä kuukausista tavanomaiseen verrattuna lämpimimpiä ovat maalis- ja toukokuu, Pohjois-Suomessa 2-3 astetta ja Etelä-Suomessa vähintään 1-2 astetta yli normaalin. Huhti- ja kesäkuussa lähes koko Suomessa on 1-2 astetta (kesäkuussa Lapissa jopa 2-3 astetta) tavanomaista lämpimämpää. Heinäkuussa Pohjois-Suomessa on edelleen 1-2 astetta ja Etelä-Suomessa 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpää, aivan läntisimmässä Suomessa voidaan jäädä tämän alapuolelle. Vielä elokuukin on Pohjois-Suomessa tavanomaista lämpimämpi, 0,5-1 astetta yli normaalin, mutta Etelä-Suomessa on palattu tavanomaisiin lämpötiloihin.

NOAA/NWS:n ennusteessa sademäärät ovat Suomessa maaliskuun alusta elokuun loppuun lähellä tavanomaista, joskin kesäkuussa on pieniä viitteitä tavanomaista kuivemmasta ja heinäkuussa paikoitellen sateisemmasta säästä.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Japanin ilmatieteen laitos:

Huhti-kesäkuun jaksolla Suomen lämpötilat ja sademäärät ovat keskimäärin tavanomaisia. Vain aivan pohjoisimmassa Suomessa on pieni mahdollisuus tavanomaista lämpimämpään säähän.

IRI:

IRI:n eilisiltana päivitetyn vuodenaikaisennusteen mukaan Suomessa on huhti-kesäkuussa keskimäärin tavanomaisia lämpötiloja. Aivan eteläisimmässä Suomessa ja ehkä Käsivarren Lapissa voi olla 40 %:n todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpää, 35 %:n todennäköisyydellä tavanomaisia lämpötiloja ja 25 %:n todennäköisyydellä tavanomaista viileämpää.

Touko-heinäkuussakin Suomen lämpötilat ovat tavanomaisia. Kaakkois-Suomessa voi olla 40 %:n todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpää, 35 %:n todennäköisyydellä tavanomaisia lämpötiloja ja 25 %:n todennäköisyydellä tavanomaista viileämpää. Käsivarren Lapissa vastaavat todennäköisyydet ovat 45 %, 35 % ja 25 %.

Kesä-elokuussa Etelä- ja Keski-Suomessa on 40 %:n todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpää, 35 %:n todennäköisyydellä tavanomaisia lämpötiloja ja 25 %:n todennäköisyydellä tavanomaista viileämpää (aivan kaakkoisimmassa Suomessa todennäköisyys tavanomaista lämpimämpään säähän voi olla hieman korkeampi), samoin Käsivarren Lapissa. Muualla Lapissa lämpötilat ovat tavanomaisia. Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta lähes kaikkialla Euroopassa näyttäisi olevan tavanomaista lämpimämpää.

Heinä-syyskuussa Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Suomessa on 45 %:n todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpää, 35 %:n todennäköisyydellä tavanomaisia lämpötiloja ja 20 %:n todennäköisyydellä tavanomaista viileämpää. Suomen keskivaiheilla puolestaan on 40 %:n todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpää, 35 %:n todennäköisyydellä tavanomaisia lämpötiloja ja 25 %:n todennäköisyydellä tavanomaista viileämpää.

Sademäärien osalta IRI:n ennuste ei näytä juuri mihinkään koko Euroopassa poikkeamaa tavanomaisesta millekään ennustetulle kolmen kuukauden jaksolle.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

NOAA/NWS:

Kolmen kuukauden jaksoista Suomessa tavanomaiseen verrattuna lämpimin on huhti-kesäkuu, jolloin lähes koko Suomessa on 1-2 tavanomaista lämpimämpää, Keski- ja Itä-Lapissa jopa 2-3 astetta tavanomaista lämpimämpää. Vain Pohjanmaan paikkeilla saatetaan jäädä ainoastaan 0,5-1 astetta yli tavanomaisiin lämpötiloihin.

Kaikilla muilla kolmen kuukauden jaksoilla (touko-heinäkuu, kesä-elokuu, heinä-syyskuu, elo-lokakuu ja syys-marraskuu) tilanne on pääpiirteissään sellainen, että Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötilat ovat Pohjanmaan ja Satakunnan seutuja lukuun ottamatta 0,5-1 astetta yli tavanomaisen, Lapissa 1-2 astetta yli tavanomaisen. Pohjanmaalla, Satakunnassa ja kesä-elokuussa Lounais-Suomessa laajemminkin voidaan jäädä tavanomaisiin lukemiin. Nämäkin alueet kuitenkin lämpenevät vähitellen kohti syksyä mentäessä, kun tavanomaiseen verrattuna lämpimämpi sää valuu vähitellen pohjoisesta laajemmalle alueelle kohti etelää.

Yksittäisistä kuukausista tavanomaiseen verrattuna selvästi lämpimin Suomessa on huhtikuu, 2-3 astetta yli normaalin lähes koko maassa. Vain Pohjois-Lapissa ja Pohjanmaan suunnalla voidaan jäädä "ainoastaan" 1-2 astetta yli tavanomaisen oleviin lukemiin. Toukokuussa Suomessa on 0,5-3 astetta tavanomaista lämpimämpää siten, että suurin poikkeama (tavanomaiseen verrattuna korkein lämpötila) on Lapissa ja pienin Lounais-Suomessa. Kesäkuussa ja heinäkuussa Etelä-Suomen lämpötilat ovat tavanomaisia, mutta Lapissa jatkuu 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpi sää, joskin heinäkuussa myös Etelä-Suomessa aivan länsiosia lukuun ottamatta kasvaa todennäköisyys 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpään säähän. Elokuussa lähes koko Suomessa on 0,5-1 astetta tavanomaista lämpimämpää, mutta Pohjanmaan tienoilla voidaan jäädä tavanomaisiin lukemiin ja Keski-Lapissa voidaan paikoin päästä 1-2 astetta tavanomaisen yläpuolelle. Syyskuussa lounaisin ja eteläisin Suomi on tavanomaisissa lukemissa, Lappi 1-2 astetta niiden yläpuolella ja Keski-Suomessa jäädään lämpötiloissa näiden välille (0,5-1 astetta yli tavanomaisen).

Sademäärät ovat kaikilla kolmen kuukauden jaksoilla lähellä tavanomaista. Yksittäisistä kuukausista selkeimmin poikkeava on elokuu, jolloin näyttäisi olevan monin paikoin tavanomaista kuivempaa. Pieniä viitteitä tavanomaista vähäsateisemmasta säästä on myös huhti-, touko- ja syyskuussa sekä Keski-Lapissa myös kesäkuussa. Tavanomaista sateisempaa saattaa olla Etelä-Suomessa kesäkuussa ja Pohjois-Suomessa heinäkuussa.

Aiempien vuosien perusteella ennusteen tekohetkellä vallinnut säätila on vaikuttanut kaikkein voimakkaimmin juuri NOAA/NWS:n ennusteeseen siten, että ennuste näyttää jatkoonkin usein hyvin samankaltaisia poikkeamia kuin ennusteen laadintahetkellä.

Jari Kolehmainen kirjoitti...

Näet Suomen kesän 2016 sääennusteet (vuodenaikaisennusteet) tästä linkistä lauantaista 9. huhtikuuta kello 0.30 alkaen.