tiistai 6. joulukuuta 2016

Vuodesta 2016 tulossa mittaushistorian lämpimin: Marraskuukin globaalisti jopa viime vuoden ennätyslämmintä marraskuuta lämpimämpi

Lämpötilan 12 kuukauden liukuva keskiarvo globaalisti (ylempi kuva) ja Euroopassa (alempi kuva) verrattuna ajanjaksoon 1981-2010. Keskiarvoa on siis liu'utettu eteenpäin niin, että joka kuukausi on laskettu keskiarvo uudelleen viimeisimmän 12 kuukauden ajalta. Tiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin tammikuun 1979 alusta marraskuun 2016 loppuun (diagrammissa liukuvat keskiarvot laskettuina kullekin kuukaudelle 12 edellisen kuukauden ajalta). Mustat pylväät edustavat kalenterivuosien 1979-2015 keskiarvoja. Diagrammin saa suuremmaksi klikkaamalla sen päältä. Alkuperäisdatan lähde ERA-Interim, diagrammin lähde Copernicus Climate Change Service.

Marraskuu 2016 jatkoi globaalisti poikkeuksellisten lämpimien kuukausien sarjaa, joka on nyt kestänyt yli vuoden. Anomalia (lämpötilapoikkeama verrattuna tavanomaiseen ko. kuukauden lämpötilaan) oli huipussaan helmikuussa 2016. Sen jälkeen yksittäisten kuukausien anomaliat laskivat maaliskuusta kesäkuuhun, kunnes heinä- ja elokuussa anomalioissa näkyi jälleen nousua ja syys-lokakuussa pientä pudotusta.

Marraskuun globaali keskilämpötila oli 0,62 celsiusastetta korkeampi kuin marraskuiden 1981-2010 keskiarvo ja juuri ja juuri myös viime vuoden ennätyslämmintä marraskuuta korkeampi.

Kesäkuuta 2016 lukuun ottamatta jokainen kuukausi lokakuusta 2015 marraskuuhun 2016 on ollut globaalisti anomalialtaan lämpimämpi kuin mittaushistorian siihen asti anomalialtaan lämpimin kuukausi (tammikuu 2007, anomalia 0,54 astetta). Elokuusta 2015 syyskuuhun 2016 jokainen kuukausi oli koko mittaushistorian lämpimin ko. kuukausi.

Globaalisti vuoden jakso lokakuun 2015 alusta syyskuun 2016 loppuun oli koko mittaushistorian tähän mennessä lämpimin kaikista 12 peräkkäisen kuukauden jaksoista (0,64 astetta yli vertailukauden 1981-2010 keskiarvon). Marraskuun 2015 alusta lokakuun 2016 loppuun ja joulukuun 2015 alusta marraskuun 2016 loppuun ulottuvat 12 kuukauden jaksot oli anomalialtaan vain hieman sitä viileämpiä ja kahteen desimaaliin pyöristettynä yhtä lämpimiä eli 0,64 astetta vertailukautta lämpimämpiä. Toistaiseksi lämpimin kalenterivuosi on ollut 2015, jolloin anomalia nousi 0,44 asteeseen. Tästä vuodesta on siis tulossa mittaushistorian selvästi lämpimin vuosi. (Tämä näyttää pätevän myös sellaisten tutkimuslaitosten tilastoihin, jotka yltävät 1800-luvun lopulle asti.)

Vuoteen 2005 asti globaaleissa lämpötiloissa on melko suurta epävarmuutta. Näyttää kuitenkin selvältä, että vuodet 2015 ja 2016 ovat olleet epätavallisen lämpimiä ja että lämpenemistrendi on ollut selkeä 1970-luvun lopulta alkaen. Vuodesta 2001 alkaen lämpötilat ovat olleet jatkuvasti tavanomaista korkeampia. Tämä selkeä lämpenemistrendi onkin huomattavasti tärkeämpi asia kuin ennätyslämpimät kuukaudet sinänsä.

Euroopan lämpötilat vaihtelevat globaaleja keskilämpötiloja enemmän, mutta toisaalta Euroopan lämpötiloissa on vähemmän epävarmuutta, koska kattava lämpötilamittausverkosto on melko tiheä. Euroopassa 12 kuukauden keskilämpötilat ovat jatkuvasti pysyneet korkeina viimeisimmän kolmen vuoden ajan. Ne eivät kuitenkaan ole yltäneet yhtä korkealle tasolle kuin vuoden 2006 puolivälistä vuoden 2007 puoliväliin.

Pintalämpötilojen anomalia eli poikkeama tavanomaisesta (vertailukauden 1981-2010 marraskuiden keskiarvosta) marraskuussa 2016 eri alueilla. Erityisesti arktinen alue oli marraskuussa hyvin lämmin. Kuvan saa suuremmaksi klikkaamalla hiirellä sen päältä. Alkuperäisdatan lähde ERA-Interim, kuvan lähde Copernicus Climate Change Service.

Euroopassa suurimmat kuukausikohtaiset anomaliat mitataan talvella. Sekä loka- että marraskuun 2016 lämpötilat olivat Euroopassa lähellä pitkän aikavälin 1981-2010 keskiarvoa. Vuosi sitten marraskuu oli epätavallisen lämmin.

Suomen Ilmatieteen laitoksen mukaan marraskuun 2016 keskilämpötila oli Suomen etelä- ja keskiosassa noin asteen tavanomaista alempi, kun taas Pohjois-Lapissa se oli asteen tavanomaista korkeampi. Syksy eli kolmen kuukauden jakso syyskuun alusta marraskuun loppuun oli keskilämpötilojen osalta lähellä tavanomaista Etelä- ja Keski-Suomessa. Lapissa puolestaan oli 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpää, Keski- ja Pohjois-Lapissa paikoin jopa harvinaisen lämmintä (keskimäärin yhtä lämmin syksy toistuu enintään kerran kymmenessä vuodessa).

Lähteet

Copernicus Climate Change Service: Average surface air temperatures for November 2016

Ilmastotieto: Marraskuu jakautui talviseen ja lauhaan jaksoon

Lue myös nämä

Viimeisin 12 kuukautta lokakuun loppuun asti jälleen globaalisti lähes ennätyslämmin

Mittaushistorian kolme globaalisti lämpimintä lokakuuta peräkkäin

Tammi-lokakuun jakso mittaushistorian lämpimin maa-alueilla, merialueilla ja nämä yhdistettyinä sekä pohjoisella pallonpuoliskolla, eteläisellä pallonpuoliskolla että globaalisti

Ei kommentteja: